Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-14
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-03-14
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Svarstymas A. Širinskienė
D. Komparskienė
3.   Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymai 2018 m. Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programai A. Širinskienė
D. Komparskienė
4. 2018-03-14
10.10–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-1029 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. XIIIP-1030 Civilinio proceso kodekso 5 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis / 29 SN
A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Komparskienė
6. 2018-03-14
10.25–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-975 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5, 8, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
M. Civilkienė
7. 2018-03-14
10.35–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-1545 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / SADM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
8. XIIIP-1546 Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / SADM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
9. XIIIP-1547 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / SADM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. XIIIP-1548 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 5, 9, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / SADM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. XIIIP-1549 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 30, 31, 53 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / SADM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
12. 2018-03-14
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-1639 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Šarknickas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
13. 2018-03-14
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-1757 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys P. Urbšys / 30 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras

J. Janušauskienė
M. Civilkien
ė
14. 2018-03-14 11.10–11.20
I r. 455 k.
ES-18-27 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, Nr. COM/2017/794 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
15. ES-18-26 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226, Nr. COM/2017/793 A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
16. 2018-03-14
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Dėl Europos Komisijos dokumentų: Nr. COM (2017) 779,
Nr. COM (2017) 669,
Nr. COM (2018) 46.
Specializuotas (žiniai) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
17. 2018-03-14
11.25–11.30
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-14 14:05
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti