Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gegužės 22 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto neeilinio posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-05-22
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-05-22
09.45–10.00
I r. 455 k.
XIIIP-2112 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŠMM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė


Komiteto pirmininkė                                    Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-18 13:13
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti