Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gegužės 23 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-05-23
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-05-23
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1519 Seimo nutarimo „Dėl UAB „Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB „NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Palionis / 4 SN
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Širinskienė
Č. Olševski
M. Civilkienė
D. Latvelienė
3. 2018-05-23
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-1403 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys Z. Streikus / 4 SN / 47 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
Č. Olševski
D. Latvelienė
4. 2018-05-23
10.20–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-2094 Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Skaistė
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
5. XIIIP-2095

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Skaistė

A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
6. 2018-05-23
10.35–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2021 Civilinio kodekso Nr. VIII-1864 4.193 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys P. Gražulis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
7. 2018-05-23
10.45–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2070 Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Olekas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
8. 2018-05-23
10.55–11.05
I r. 455 k.
ES-18-32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita Nr. COM/2018/250 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
9. 2018-05-23
11.05–11.10
I r. 455 k.
ES-18-64 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai Keturioliktoji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita, Nr. COM/2018/211 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
10. 2018-05-23
11.10–11.15
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-04-16 sprendimas „Dėl prašymo grąžinimo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
11. 2018-05-23
11.15–11.20
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-04-17 sprendimas „Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimą“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
12. 2018-05-23
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-04-27 nutarimas „Dėl teatrų ar koncertinių įstaigų laikinųjų vadovų skyrimo“ Neprieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
13. 2018-05-23
11.25–12.00
I r. 455 k.
  Kiti klausimai:
1. Dėl kito Komiteto posėdžio.
2. Pasitarimas dėl Pasiūlymų Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1609
  A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
14. 2018-06-26 XIIIP-1950 Teismų įstatymo Nr. I-480 36, 39, 45, 51, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, papildymo 441 straipsniu ir VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
15. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-1520VK Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
16. Seimo V (rudens) sesijoje XIIP-4645 Baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
17. XIIP-4646 Civilinio proceso kodekso 603, 626, 692 ir 755 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
18. Seimo V (rudens) sesijoje

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
XIIIP-2014 Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys P. Gražulis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
19. 2018-06-21

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
XIIIP-2013 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Žemaitaitis / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
20. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2032 Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
21. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2049 Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 151 straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
22. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2093 Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys G. Landsbergis / 15 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
23. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2131 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
24. 2018-06-26 XIIIP-2129 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 29 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
25. XIIIP-2130 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 29 SN
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
26. Seimo V (rudens) sesijoje

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
XIIIP-1436(2) Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Ažubalis / 16 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
27. Seimo V (rudens) sesijoje XIIP-3992(2) Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Ažubalis / 6 SN / 30 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
28. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-1781 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
29. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-1782 Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
30. XIIIP-1783 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 24, 37, 40, 44, 56, 59, 67 ir 71 straipsnių pakeitimo ir papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
31. XIIIP-1784 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 1 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-18 15:20
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti