Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gegužės 30 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-05-30
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-05-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-149(2) Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŠMM
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
3. 2018-05-30
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-1942 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė M. Navickienė / 3 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai (svarstymo tęsinys) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
4. 2018-05-30
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-2141 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys P. Gražulis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
5. 2018-05-30
10.30–10.40
I r. 455 k.
ES-18-63 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir teisės gyventi dokumentų, išduotų Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, saugumo stiprinimo Nr. COM(2018) 212 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
6. 2018-05-30
10.40–10.45
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-05-04 nutarimas „Dėl patalpų savininko teisės kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose įregistruotos juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinės išregistravimo“ Prieštaravo (prieštarauja) A. Širinskienė
D. Komparskienė
7. 2018-05-30
10.45–10.50
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-05-08 sprendimas „Dėl Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarimo ištaisymo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
8. 2018-05-30
10.50–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-1755(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė E. Jovaiša, G. Steponavičius / 4 SN
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
9. XIIIP-1931(2) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
10. 2018-05-30
11.05–11.10
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
11. 2018-06-19 XIIIP-2123 Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
12. XIIIP-2124 Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
13. XIIIP-2126 Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
14. 2018-06-21 XIIIP-2096ES Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
15. XIIIP-2097 Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
16. XIIIP-2105 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
17. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-1484ES Administracinių nusižengimų kodekso 33, 64, 108, 109, 115, 127, 174, 187, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 426, 589, 599, 610, 613 ir 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
18. 2018-06-26 XIIP-4670VK Administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
19. Seimo V (rudens) sesijoje XIIP-4109 Civilinio kodekso 4.184 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
20. XIIP-4110 Civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 720, 724 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
21. 2018-06-26 XIIIP-2140 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė


Komiteto pirmininkė                                                  Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-25 11:50
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti