Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. birželio 6 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-06-06
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-06-06
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1755(3) Seimo narių pasiūlymai ir Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė Seimo nariai: E. Jovaiša, G. Steponavičius / 4 SN
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-06-06
10.10–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-1393(2) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / AM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
4. 2018-06-06
10.15–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-1609 Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
5. XIIIP-1610 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
6. XIIIP-1611 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
7. XIIIP-1612 Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 ir 182 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
8. XIIIP-1613 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
9. XIIIP-1614 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1635 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. XIIIP-1615 Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. XIIIP-1616 Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
12. XIIIP-1617 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1986 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
13. XIIIP-1618 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
14. XIIIP-1619 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
15. XIIIP-1620 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
16. XIIIP-1621 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
17. 2018-06-06
11.15–11.30
I r. 455 k.
XIIP-4638 Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis
(svarstymas)
R. Andrikis,
P. Valiūnas,
D. Latvelienė
18. XIIIP-2227 Administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) R. Andrikis,
P. Valiūnas,
L. Zdanavičienė
19. 2018-06-06
11.30–11.40
I r. 455 k.
ES-18-77 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų. Nr. COM(2018) 324 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
20. 2018-06-06
11.40–11.50
I r. 455 k.
ES-18-67 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo Nr. COM/2018/209 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
21. 2018-06-06
11.50–12.00
I r. 455 k.
ES-18-66 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR Nr. COM/2018/213 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
22. 2018-06-06
12.00–12.10
I r. 455 k.
ES-18-95 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos Nr. COM/2018/218 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
23. 2018-06-06
12.10–12.15
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
24. 2018-06-26 XIIIP-2230 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys G. Kirkilas / 3 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
25. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas / 38 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
26. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-988(2) Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė D. Šakalienė / 6 SN / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė
27. 2018-06-26 XIIIP-1644(2) Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys M. Puidokas / 31 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-01 11:59
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti