Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. birželio 13 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-06-13
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-06-13
10.00–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2096ES Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
3. XIIIP-2097 Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
4. XIIIP-2105 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
5. 2018-06-13
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1926 Administracinių nusižengimų kodekso 479, 480, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
6. 2018-06-13
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1609 Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
7. 2018-06-13
10.40–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2123 Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
8. XIIIP-2124 Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
9. XIIIP-2126 Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
10. 2018-06-13
10.55–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-2207 Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 505, 546 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
11. XIIIP-1484ES Administracinių nusižengimų kodekso 33, 64, 108, 109, 115, 127, 174, 187, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 426, 589, 599, 610, 613 ir 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
12. XIP-2697(2) Baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / TM
Pagrindinis A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
13. XIP-2700(2) Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / TM
Pagrindinis A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
14. 2018-06-13
11.25–11.45
I r. 455 k.
XIIIP-1729 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
15. XIIIP-1730 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
16. XIIIP-1731 Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
17. XIIIP-1732 Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymo Nr. I-1201 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
18. 2018-06-13
11.45–11.55
I r. 455 k.
XIIIP-1659ES Baudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
V. Gailius
D. Latvelienė
19. 2018-06-13
11.55-12.05
I r. 455 k.
XIIIP-2230 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys G. Kirkilas / 3 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
20. 2018-06-13
12.05–12.15
I r. 455 k.
ES-18-69 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių, taikytinų elektroniniams įrodymams baudžiamosiose bylose Nr. COM/2018/225 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
21. 2018-06-13
12.15–12.20
I r. 455 k.
ES-18-146 Europos Komisijos komunikatas. Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita Nr. COM/2018/301 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
22. 2018-06-13
12.20–12.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-11 16:23
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti