Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. birželio 20 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė (papildyta)

 

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-06-20
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-06-20
10.00–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Kamblevičius / 72 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
3. XIIP-2850 Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Razma / 43 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
4. 2018-06-20
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 42 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
P. Valiūnas,
R. Varanauskienė
5. 2018-06-20
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-1745 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SAM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
M. Civilkienė
6. 2018-06-20
10.50–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-2273ES Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
I. Leonavičiūtė
7. 2018-06-20
11.15–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-2140 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė
8. 2018-06-20
11.25–11.35
I r. 455 k.
XIIIP-939 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 145 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Širinskienė, V. Bakas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
9. 2018-06-20
11.35–12.05
I r. 455 k.
XIIIP-1609 Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
10. 2018-06-20
12.05–12.10
I r. 455 k.
XIIIP-1755(3) Seimo narių pasiūlymai ir Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė – LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė
11. 2018-06-20
12.10–12.20
I r. 455 k.
XIIIP-1653 Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
12. XIIIP-283 Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
13. XIIP-4370(2) Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
14. XIIIP-1593 Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
15. XIIIP-1652 Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
16. XIIIP-1249 Civilinio proceso kodekso 590, 627, 663, 736 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė D. Šakalienė / 12 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
17. 2018-06-20
12.20–12.30
I r. 455 k.
ES-18-68 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės
Nr. COM/2018/226
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
18. 2018-06-20
12.30–12.40
I r. 455 k.
XIP-2697(3) Seimo narės A. Širinskienės pasiūlymas dėl Baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė – LRV / TM
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
19. XIP-2700(2) Seimo narės A. Širinskienės pasiūlymas dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė – LRV / TM
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
20. 2018-06-20
12.40–12.45
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė

Komiteto pirmininkė                                                                                   Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-20 15:05
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti