Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. rugsėjo 12 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-09-12
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-09-12
10.00–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-2482 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ projektas Svarstymas A. Širinskienė
D. Komparskienė
3.   Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymai dėl 2018 m. Seimo V (rudens) sesijos darbų programos
4. 2018-09-12
10.15–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1774 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Papirtienė, G. Vasiliauskas / 29 SN
Papildomas (svarstymo tęsinys) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. XIIIP-1775 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Papirtienė, G. Vasiliauskas / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
6. XIIIP-1776 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Papirtienė, G. Vasiliauskas / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
7. 2018-09-12
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2421 Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 80, 346, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
8. 2018-09-12
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2389 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 72 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Bakas / 11 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
9. 2018-09-12
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-2323 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 25 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. 2018-09-12
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-2324 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 25 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. 2018-09-12
11.10–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-2470 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
12. 2018-09-12
11.15–11.20
I r. 455 k.
  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2018 m. rugpjūčio 1 d. raštas Nr. G-2018-7563 dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės nuomonės dėl įstatymų projektų Nr. XIIIP-2092 ir Nr. XIIIP-2093 Svarstymas A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
13. 2018-09-12
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 2018 rugpjūčio 30 d. raštas Nr. G-2018-8125 „Dėl kvietimo dalyvauti seminare-diskusijoje apie finansinių technologijų sektoriaus plėtrą ir su tuo susijusius iššūkius“ Svarstymas A. Širinskienė
D. Komparskienė
14. 2018-09-12
11.25–11.30
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-12 08:16
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti