Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. rugsėjo 19 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-09-19
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-09-19
10.00–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 44 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
3. XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas / 38 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
4. 2018-09-19
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-151(2) Administracinių nusižengimų kodekso II dalies VIII skyriaus pavadinimo, 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 691 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŠMM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. 2018-09-19
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2207(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 505, 546 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
6. 2018-09-19
10.50–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 58 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
D. Latvelienė
7. 2018-09-19
11.05–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-2266(3) Seimo narių pasiūlymai dėl Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė Seimo narys G. Kirkilas / 8 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
8. 2018-09-19
11.15–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-1567 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
Nr. VIII-2043 2, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) J. Sabatauskas
L. Stacevičius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
9. XIIIP-1568 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
J. Sabatauskas
L. Stacevičius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
10. XIIIP-1569 Administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
J. Sabatauskas
L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
11. 2018-09-19
11.25–11.35
I r. 455 k.
XIIIP-2049 Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 151 straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
12. 2018-09-19
11.35–11.45
I r. 455 k.
XIIIP-2527 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 24 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo nariai: R. Karbauskis, J. Bernatonis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras

M. Civilkienė
13. 2018-09-19
11.45–11.55
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-06-29 nutarimas „Dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
14. 2018-09-19
11.55–12.00
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
15. 2018-11-13 XIIIP-2428 Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo
Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
16. XIIIP-2429 Policijos įstatymo
Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
17. XIIIP-2431 Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
18. XIIIP-2434 Įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
19. 2018-10-09 XIIIP-2400 Įstatymo dėl amnestijos akto projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-18 14:46
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti