Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. rugsėjo 26 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-09-26
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-09-26
10.00–10.05
I r. 455 k.
XIIP-4670VK Administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-09-26
10.05–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-1025 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Anušauskas
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
4. 2018-09-26
10.15–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-1794 Administracinių nusižengimų kodekso 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Baura / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. 2018-09-26
10.25–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-2310 Administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Gaidžiūnas / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
6. 2018-09-26
10.30–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-685(2) Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvada ir Seimo narių pasiūlymai dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto

Pateikė Seimo narė R. Šalaševičiūtė
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
J. Janušauskienė
7. 2018-09-26
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
8. 2018-09-26
10.55–11.05
I r. 455 k.
ES-18-92 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl imigracijos ryšių pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)
Nr. COM/2018/303
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
9. 2018-09-26
11.05–11.15
I r. 455 k.
ES-18-96 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos
Nr. COM/2018/307
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
10. 2018-09-26
11.15–11.25
I r. 455 k.
ES-18-93 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (EB) Nr. 2017/2226, Reglamentas (EB) Nr. 2016/399, Reglamentas Nr. XX/2018 (Sistemų sąveikos reglamentas), ir Tarybos sprendimas Nr. 2004/512/EB, ir panaikinamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/633/TVR
Nr. COM/2018/302
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
11. 2018-11-06 XIIIP-2525 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 90, 93 ir 188 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys E. Gentvilas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
12. 2018-10-16 XIIIP-2410 Notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
13. XIIIP-2411 Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
14. 2018-11-20 XIIIP-2346 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
15. 2018-12-06

Seimas prašo Vyriausybės išvados
XIIIP-2446 Civilinio kodekso 6.394 ir 6.549 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: L. Stacevičius, V. Simulikas / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
16. XIIIP-2447 Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: L. Stacevičius, V. Simulikas / 29 SN
L. Stacevičius
S. Šedbaras
D. Latvelienė
17. XIIIP-2448 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: L. Stacevičius, V. Simulikas / 29 SN
L. Stacevičius
S. Šedbaras
M. Civilkienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-21 13:41
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti