Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. spalio 3 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-10-03
I r. 423 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-10-03
10.00–10.10
I r. 423 k.
XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 43 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
R. Varanauskienė
3. 2018-10-03
10.10–10.15
I r. 423 k.
XIIIP-2569 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Gumuliauskas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
4. 2018-10-03
10.15–10.25
I r. 423 k.
XIIIP-2323
XIIIP-2324
TTK sprendimas dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2323 ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2324 nepriklausomo ekspertinio įvertinimo ir nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija. Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
5. 2018-10-03
10.25–10.30
I r. 423 k.
XIIIP-685(2) Seimo narės pasiūlymas dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
J. Janušauskienė
6. 2018-10-03
10.30–10.35
I r. 423 k.
XIIIP-2524 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 5101 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1162 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
7. 2018-10-03
10.35–10.45
I r. 423 k.
XIIIP-2410 Notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
8. XIIIP-2411 Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
9. 2018-10-03
10.45–10.50
I r. 423 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
10. 2018-10-03
10.50–10.55
I r. 423 k.
ES-18-144 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymas civilinėse ar komercinėse bylose COM/2018/378 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
11. 2018-10-03
10.55–11.00
I r. 423 k.
ES-18-145 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) COM/2018/379 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
12. 2018-10-03
11.00–11.05
I r. 423 k.
ES-18-143 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Teisingumo programos COM/2018/384 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
13. 2018-10-03
11.05–11.10
I r. 423 k.
ES-18-123 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos COM/2018/386 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
14. 2018-10-16 XIIIP-1685 Administracinių nusižengimų kodekso 93 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Burokienė / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
15. 2018-12-04

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
XIIIP-2536 Civilinio proceso kodekso 609, 650 ir 661 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
16. XIIIP-2537 Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
17. 2018-12-18 XIIIP-2475 Bausmių vykdymo kodekso 69, 137, 140 ir 157 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1671 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
R. Karpavičiūtė
18. XIIIP-2473 Baudžiamojo kodekso 51, 66 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
19. XIIIP-2474 Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 3601 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
20. 2018-11-20 XIIIP-2534 Apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
21. 2018-11-08 XIIIP-2450ES Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV /ŪM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
22. 2018-12-18

Seimas prašo Vyriausybės išvados
XIIIP-2486 Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1460 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys L Kasčiūnas/ 3 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
23. 2018-11-08 XIIIP-2451ES Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 2521 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
24. XIIIP-2452ES Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
25. 2018-12-13 XIIIP-2493 Teismų įstatymo Nr. I-480 54, 551, 85, 913 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
26. XIIIP-2494 Civilinio kodekso 2.101 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
M. Civilkienė

 


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-02 14:51
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti