Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. spalio 10 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-10-10
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-10-10
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1685 Administracinių nusižengimų kodekso 93 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Burokienė / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-10-10
10.10–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-2400 Įstatymo dėl amnestijos akto projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
4. 2018-10-10
10.30–10.35
I r. 455 k
XIIIP-2437 Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo
Nr. VIII-1436 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Anušauskas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
5. 2018-10-10
10.35–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2438 Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Anušauskas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
6. 2018-10-10
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2323
XIIIP-2324
TTK sprendimas dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2323 ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2324 nepriklausomo ekspertinio įvertinimo ir nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija. Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
7. 2018-10-10
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-08-30 sprendimas „Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
8. 2018-10-10
10.55–11.00
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-08-31 sprendimas „Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
9. 2018-10-10
11.00–11.05
I r. 455 k.
  Dėl 2018-10-19 Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvažiuojamojo posėdžio Svarstymas A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
A. Bacevičienė
10. 2018-10-10
11.05–11.10
I r. 455 k.
  Dėl komiteto klausymų ir posėdžių tiesioginių transliacijų internetu Žiniai D. Komparskienė
11. 2018-10-10
11.10–11.15
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
12. 2018-10-10
11.15–11.25
I r. 455 k.
ES-18-175 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų sąveikumo sukūrimo (policijos ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) Nr. COM/2018/480 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
13. ES-18-172 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų sąveikumo sukūrimo (sienos ir vizos), pakeičiančio Tarybos sprendimą 2004/512/EC, reglamentą (EC) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimą 2008/633/JHA, reglamentą (EU) 2016/399 ir reglamentą (EU) Nr. 2017/2226 Nr. COM/2018/478 A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
14. 2018-10-10
11.25–11.35
I r. 455 k.
ES-18-185 Pasiūlymas Tarybos direktyva kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP
Nr. COM/2018/358
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
15. 2018-10-10
11.35–11.45
I r. 455 k.
ES-18-121 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
Nr. COM/2018/338
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
16. 2018-10-10
11.45–11.50
I r. 455 k.
  Dėl Europos Komisijos pasiūlymų:
Nr. COM/2018/470,
Nr. COM/2018/476,
Nr. COM/2018/594,
Nr. JOIN/2018/16,
Nr. J OIN/2018/17,
Nr. COM/2018/462
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
17. 2018-10-10
11.50–12.20
I r. 455 k.
  Dėl vidutinio greičio matuoklių sistemos Parlamentinė kontrolė V. Gailius
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-08 11:33
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti