Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. spalio 17 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-10-17
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-10-17
10.35–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-498 Administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1231 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: M. Adomėnas, G. Landsbergis / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-10-17
10.45–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-2013 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Žemaitaitis / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
4. XIIIP-1875 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
5. XIIIP-1876 Administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423 ir 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 311 ir 693 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
6. 2018-10-17
11.00–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-1629 Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys E. Pupinis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
7. 2018-10-17
11.05–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-1645 Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 225 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys M. Puidokas
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
7. 2018-10-17
11.05–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-151(3) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso II dalies VIII skyriaus pavadinimo, 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 691 straipsniu įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
8. 2018-10-17
11.10–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-2400 Įstatymo dėl amnestijos akto projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
9. 2018-10-17
11.30–11.35
I r. 455 k.
XIIP-3480(3) VK Teisės departamento išvada dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / ŽŪM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
10. 2018-10-17
11.35–11.45
I r. 455 k.
XIIIP-2452ES Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
11. 2018-10-17
11.45–11.50
I r. 455 k
  Konstitucinio Teismo 2018-09-20 sprendimas „Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
12. 2018-10-17
11.50–11.55
I r. 455 k.
XIIIP-1567(2) Teisės departamento išvada dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) J. Sabatauskas
L. Stacevičius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
13. 2018-10-17
11.55–12.00
I r. 455 k.
XIIIP-2565(2) Seimo narių pasiūlymas dėl Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
14. 2018-10-17
12.00–12.05
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
15. 2018-10-17
12.05–12.10
I r. 455 k.
ES-18-180 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo Nr. COM/2018/471 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
16. 2018-10-17
12.10–12.15
I r. 455 k.
ES-18-179 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo Nr. COM/2018/472 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
17. 2018-10-17
12.15–12.20
I r. 455 k.
ES-18-178 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą Nr. COM/2018/473 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
18. 2018-10-17
12.20–12.25
I r. 455 k.
ES-18-177 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą Nr. COM/2018/474 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
19. 2018-11-06 XIIIP-2559 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Nekrošius / 8 SN / darbo grupė
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
J. Janušauskienė
20. 2018-11-15 XIIIP-2578 Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: K. Mažeika, J. Jarutis / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
21. 2018-11-20 XIIIP-2543 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
22. XIIIP-2541 Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
23. XIIIP-2542 Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
24. 2018-11-13 XIIIP-2515 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
25. XIIIP-2516 Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1341 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
26. XIIIP-2517 Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
L. Zdanavičienė
27. 2018-11-22 XIIIP-2184 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė I. Šimonytė / Audito komitetas / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
28. XIIIP-2185 Administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė I. Šimonytė / Audito komitetas / 29 SN
L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
29. XIIIP-2188 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė I. Šimonytė / Audito komitetas / 29 SN
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
30. XIIIP-2189 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 59, 591, 172 ir 173 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narė I. Šimonytė / Audito komitetas / 29 SN
L. Stacevičius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
31. 2018-11-20 XIIIP-1699 Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė
32. 2018-11-22 XIIIP-2669 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 98 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys V. Pranckietis / 6 SN / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
33. 2018-11-22 XIIIP-796 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narė R. Tamašunienė / 11 SN / 30 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
34. 2018-10-18 XIIIP-2656 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Nekrošius / Laikinoji k-ja
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
35. 2018-12-04

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
XIIIP-2580 Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
36. XIIIP-2581 Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
37. XIIIP-2582 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
38. XIIIP-2583 Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 161 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
39. 2018-11-22 XIIIP-2652 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 145 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
40. 2018-11-22 XIIIP-2395 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŽŪM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
41. 2018-11-22 XIIIP-2464(2) Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Bacvinka / 29 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
42. XIIIP-2539 Miškų įstatymo Nr. I-671 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Bacvinka / 29 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
43. 2018-11-22 XIIIP-2476 Seimo nutarimo „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projektas

Pateikė Seimo narys D. Kepenis
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
44. 2018-11-13 XIIIP-264 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
45. XIIIP-265 Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
L. Zdanavičienė

 


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-16 16:01
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti