Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. spalio 24 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-10-24
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-10-24
10.00–10.05
I r. 455 k.
XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 42 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
P. Valiūnas,
R. Varanauskienė
3. 2018-10-24
10.05–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-2450ES Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV /ŪM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
4. 2018-10-24
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2347 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Olekas / Laisvės kovų komisija
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
5. 2018-10-24
10.20–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2656 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Nekrošius / Laikinoji k-ja
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
6. 2018-10-24
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-2683 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
7. XIIIP-2684 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
8. 2018-10-24
11.00–12.15
I r. 455 k.
XIIIP-2715 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktų projektai

Pateikė LRV / FM
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
9. 2018-10-24
12.15–12.20
I r. 455 k.
XIIIP-1812(2) Teisės departamento išvada dėl Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
10. 2018-10-24
12.20–12.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
11. 2018-11-15 XIIIP-2676 Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
12. XIIIP-2675 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 6, 461, 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
13. XIIIP-2677 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
14. XIIIP-2678 Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
15. XIIIP-2679 Ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-410 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
16. XIIIP-2680 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
17. XIIIP-2681 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
18. XIIIP-2682 Žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 111 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
19. 2018-12-06 XIIIP-2625 Teismų įstatymo Nr. I-480 128 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
20. XIIIP-2626 Civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
21. XIIIP-2631 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-22 10:02
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti