Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 21 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-11-21
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Latvelienė
2. 2018-11-21
10.00–10.05
I r. 455 k.
XIIIP-1783 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 24, 37, 40, 44, 56, 59, 67 ir 71 straipsnių pakeitimo ir papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-11-21
10.05–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-2578 Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: K. Mažeika, J. Jarutis / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
4. 2018-11-21
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2428 Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo
Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
5. XIIIP-2429 Policijos įstatymo
Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
6. XIIIP-2431 Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
7. XIIIP-2434 Įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
8. 2018-11-21
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1520VK Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
9. 2018-11-21
10.30–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-2805(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
D. Latvelienė
10. 2018-11-21
10.35–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2515 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
11. XIIIP-2516 Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1341 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
12. XIIIP-2517 Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
13. XIIIP-264 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
14. XIIIP-265 Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
15. 2018-11-21
10.50–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-1699 Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė
16. 2018-11-21
10.55–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-2669(3) Teisės departamento pastabos dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 98 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
17. 2018-11-21
11.00–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-2451(2)ES Teisės departamento pastabos dėl Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 2521 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
18. 2018-11-21
11.05–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-2640 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
19. 2018-11-21
11.10–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-2129 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
20. XIIIP-2130 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 29 SN
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
21. 2018-11-21
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
22. 2018-12-11 XIIIP-2778 Civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
23. XIIIP-2779 Civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
24. XIIIP-2781 Baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
25. 2018-12-20 XIIIP-2601 Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
  A. Norkienė
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
26. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 54 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
27. 2018-12-18 XIIIP-2833 Civilinio kodekso 2.49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S. Šedbaras
A. Nekrošius
L. Stacevičius
M. Civilkienė
28. 2018-12-11 XIIIP-2766 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Sinkevičius / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
29. 2018-12-04 XIIIP-2854 Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
J. Janušauskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-16 14:17
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti