Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 28 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-11-28
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-11-28
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-2854 Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
J. Janušauskienė
3. 2018-11-28
10.10–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-2578 Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: K. Mažeika, J. Jarutis / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
4. 2018-11-28
10.15–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-1520VK Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
5. 2018-11-28
10.25–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2401 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 153 ir 154 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo nariai: S. Jakeliūnas, A. Nekrošius / 31 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
6. 2018-11-28
10.40–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2645(2)ES Teisės departamento išvada dėl Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
7. XIIIP-2646(2) Teisės departamento išvada dėl Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6, 7 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
8. 2018-11-28
10.45–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2451(2)ES Teisės departamento pastabos dėl Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 2521 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
9. 2018-11-28
10.55–11.00
I r. 455 k.
  Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos metinę 2018 metų darbo programą ir kitų aktualių iniciatyvų svarstymo Teisės ir teisėtvarkos komitete stebėsenos rezultatai Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
10. 2018-11-28
11.00–11.10
I r. 455 k.
ES-18-211 2019 m. Europos Komisijos darbo programa Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
11. 2018-11-28
11.10–11.20
I r. 455 k.
ES-18-195 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 Europos Komisijos dokumentas, skirtas 2018 m. rugsėjo 19–20 d. Zalcburge vyksiančiam vadovų susitikimui
Nr. COM/2018/636
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
12. 2018-11-28
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
13. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-2874 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Pranckietis / 46 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
P. Valiūnas
R. Varanauskienė
14. 2018-12-06

TTK prašo Vyriausybės išvados
XIIIP-2820 Administracinių nusižengimo kodekso 581, 589, 609 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5551 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
15. XIIIP-2821 Baudžiamojo kodekso papildymo 392 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
16. XIIIP-2822 Baudžiamojo proceso kodekso 212 ir 217 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
17. XIIIP-2823 Civilinio proceso kodekso 10, 192 ir 263 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
18. XIIIP-2824 Darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
19. XIIIP-2825 Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 59 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
20. XIIIP-2826 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
21. XIIIP-2953 Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-26 10:30
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti