Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 5 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-12-05
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-12-05
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-2766 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Sinkevičius / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
A. Norkienė
L. Zdanavičienė
3. 2018-12-05
10.10–10.30
I r. 455 k
XIIIP-2559 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Nekrošius / 8 SN / darbo grupė
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
J. Janušauskienė
4. 2018-12-05
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2493 Teismų įstatymo Nr. I-480 54, 551, 85, 913 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
5. XIIIP-2494 Civilinio kodekso 2.101 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
6. 2018-12-05
10.40–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2207(3) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 505, 546 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
 
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
7. 2018-12-05
10.45–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2625 Teismų įstatymo Nr. I-480 128 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
8. XIIIP-2626 Civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
9. 2018-12-05
10.55–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-1697 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė D. Šakalienė / 7 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
10. 2018-12-05
11.05–11.10
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
11. 2018-12-05
11.10–11.25
I r. 455 k.
ES-18-215 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Subsidiarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką Nr. COM/2018/703 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
12.   Komisijos ataskaita metinė 2017 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaita Nr. COM/2018/490 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
13.   Komisijos ataskaita 2017 m. metinė ataskaita Europos Komisijos ir nacionalinių parlamentų santykiai
Nr. COM/2018/491
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
14. 2018-12-05
11.25–11.30
I r. 455 k.
ES-18-212 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014
Nr. COM/2018/719
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
15. 2018-12-05
11.30–12.10
I r. 455 k.
  „Dėl vaiko teisių užtikrinimo ikiteisminio tyrimo procese“ Parlamentinė kontrolė (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
M. Civilkienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-30 13:05
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti