Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 12 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-12-12
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-12-12
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-2601 Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Norkienė
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
3. 2018-12-12
10.10–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2820 Administracinių nusižengimo kodekso 581, 589, 609 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5551 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
L. Zdanavičienė
4. XIIIP-2821 Baudžiamojo kodekso papildymo 392 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Latvelienė
5. XIIIP-2822 Baudžiamojo proceso kodekso 212 ir 217 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Latvelienė
6. XIIIP-2823 Civilinio proceso kodekso 10, 192 ir 263 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Komparskienė
7. XIIIP-2824 Darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
L. Zdanavičienė
8. XIIIP-2825 Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 59 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
L. Zdanavičienė
9. XIIIP-2826 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
J. Janušauskienė
10. XIIIP-2953 Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė / Darbo gr.
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
J. Janušauskienė
11. 2018-12-12
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIP-4109 Civilinio kodekso 4.184 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
12 XIIP-4110 Civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 720, 724 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
13. 2018-12-12
10.50–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2207(3) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 505, 546 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
14. 2018-12-12
10.55–11.00
I r. 455 k.
XIP-2697(3) Seimo narių pasiūlymai dėl Baudžiamojo kodekso 199, 199(1), 199(2) ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
15. 2018-12-12
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-2778 Civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
M. Civilkienė
16. XIIIP-2779 Civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
D. Komparskienė
17. XIIIP-2781 Baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
D. Latvelienė
18. 2018-12-12
11.10–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-2805(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
D. Latvelienė
19. 2018-12-12
11.15–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-2651ES Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 378 ir 379 straipsniais ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) P. Valiūnas
R. Andrikis
V. Gailius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
20. 2018-12-12
11.25–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-2431(2) Seimo nario pasiūlymas dėl Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
21. 2018-12-12
11.30–11.40
I r. 455 k.
XIIIP-2672 Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras / 10 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
22. 2018-12-12
11.40–11.45
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
23. 2018-12-18 XIIIP-2920 Administracinių nusižengimų kodekso 328, 329 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / EM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-11 14:34
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti