Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 19 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-12-19
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-12-19
10.00–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-2473 Baudžiamojo kodekso 51, 66 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
3. XIIIP-2474 Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 3601 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
4. XIIIP-2475 Bausmių vykdymo kodekso 69, 137, 140 ir 157 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1671 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
5. 2018-12-19
10.15–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-1159 Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
6. XIIIP-1160 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
7. 2018-12-19
10.25–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-3049 Administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
8. 2018-12-19
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1447 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: S. Skvernelis, V. Sinkevičius
Papildomas (svarstymas) J. Sabatauskas
L. Stacevičius
M. Civilkienė
9. 2018-12-19
10.40–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2822(2) Seimo nario pasiūlymas dėl Baudžiamojo proceso kodekso 212 ir 217 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Latvelienė
10. 2018-12-19
10.45–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2431(3) Seimo nario pasiūlymas ir Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
11. 2018-12-19
10.50–10.55
I r. 455 k.
XIP-2700(2) Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
12 2018-12-19
10.55–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-2559(2) Teisės departamento išvada dėl Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
J. Janušauskienė
13. 2018-12-19
11.00–11.05
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.
 
  A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
14. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3034 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 14, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių, pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363 ir 364 straipsniais ir 38, 39 ir 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
15. XIIIP-3035 Administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
16. XIIIP-3036 Civilinio proceso kodekso 580 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
M. Civilkienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-19 09:28
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti