Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Antikorupcijos komisijos ir Neįgaliųjų teisių komisijos bendro posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-14
13.00–13.05
Lietuvos Tarybos salė, I r.

Darbotvarkės tvirtinimas

J. Džiugelis
V. Gailius
L. Ragauskienė
M. Urmonienė
2 . 2018-03-14
13.05–13.50
Lietuvos Tarybos salė, I r.
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo sistemoje pasireiškiančių korupcijos rizikų identifikavimo

Kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai
J. Džiugelis
V. Gailius
L. Ragauskienė
M. Urmonienė
3 . 2018-03-14
13.50–14.00
Lietuvos Tarybos salė, I r.
Kiti klausimai J. Džiugelis
V. Gailius
L. Ragauskienė
M. Urmonienė

Komisijos pirmininkas                      Vitalijus Gailius

 

Komisijos pirmininkas                      Justas Džiugelis

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-08 16:14
   Laima Ragauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti