Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. rugsėjo 12 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

1 . 

2018-09-12
8.30-8.35
Kazimiero Antanavičiaus salė
 III r. 220 k.
 

Darbotvarkės tvirtinimas.

V.Gailius

 

2 . 

2018-09-12
8.35-9.30
Kazimiero Antanavičiaus salė
 III r. 220 k.
 

Dėl viešųjų pirkimų švietimo sektoriuje skaidrumo užtikrinimo, galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto rizikos bei teisinio reglamentavimo trūkumų šalinimo.
Kviečiami: Švietimo ir mokslo ministrė bei Viešųjų pirkimų tarnybos atstovas.

V.Gailius
L. Ragauskienė
 

3 . 

2018-09-12
9.30-9.35
Kazimiero Antanavičiaus salė
 III r. 220 k.
 

Kiti klausimai.

V.Gailius
L. Ragauskienė
 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                        Vitalijus Gailius

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-10 11:27
   Laima Ragauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti