Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 7 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-11-07
I r. 218 k.
  Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   I. Šimonytė
S. Ščajevienė
2. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-5-9-1 „Garantinio fondo 2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
3. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-6-10-1 „Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
4. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-4-8-1 „Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
M. Maldžienė
5. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-3-7-1 „Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
L. Pranaitytė
6. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-2-6-1 „Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
7. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-1-5-1 „Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
8. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-60-2-3-1 „2017 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
9. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-60-3-4-1 „2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos duomenų ir jos valdymo vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
10. 2018-11-07 9.30–9.50
I r. 218 k.
  Valstybės kontrolės vertinimas Nr. Y-11 „Biudžeto valdysenos brandos vertinimas“ Svarstymas I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
11. 2018-11-07 9.50–9.55
I r. 218 k.
XIIIP-2012 Seimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
12. 2018-11-07 9.50–9.55
I r. 218 k.
XIIIP-2691 Seimo nutarimo „ Dėl Garantinio fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
13. 2018-11-07 9.50–9.55
I r. 218 k.
XIIIP-2692 Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
14. 2018-11-07 9.55–10.10
I r. 218 k.
XIIIP-2688 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo “ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
M. Maldžienė
15. 2018-11-07 10.10–10.25
I r. 218 k.
XIIIP-2687 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
L. Pranaitytė
16. 2018-11-07 10.25–10.30
I r. 218 k.
XIIIP-2685 Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2017 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
17. 2018-11-07 10.30–10.50
I r. 218 k.
XIIIP-2683 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
18. 2018-11-07 10.50–11.10
I r. 218 k.
XIIIP-2684 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
A. Maldeikienė
J. Zibavičiūtė
19. 2018-11-07 11.10–11.20
I r. 218 k.
  Audito įmonės Valstybės kontrolės 2018 m. finansiniam auditui atlikti parinkimas   Visi komiteto nariai
M. Maldžienė
20. 2018-11-07 11.20–11.25
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės
2) Dėl išvadų rengėjų paskyrimo
 

I. Šimonytė
S. Ščajevienė

                   Komiteto pirmininkė                                                                                                                Ingrida Šimonytė        

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-31 10:15
   Lina Virgailytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti