Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 5 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-12-05
I r. 218 k.
  Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   I. Šimonytė
S. Ščajevienė
2. 2018-12-05 10.00–10.15
I r. 218 k.
  Dėl Europos komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2019 m. komisijos darbo programa. Tesėkime pažadus ir ruoškimės ateičiai“ COM (2018) 800 (ES-18-211) Svarstymas Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
3. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2622 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
4. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2623 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 3, 4, 6, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
5. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2624 Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
6. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2627 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
7. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2628 Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo
Nr. IX-986 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
8. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2629 Odontologų rūmų įstatymo
Nr. IX-1929 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
9. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2630 Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
10. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2631 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
11. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2632 Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
12. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2633 Socialinių paslaugų įstatymo
Nr. X-493 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
13. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-2634 Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo
Nr. VIII-1328 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) N. Puteikis
P. Gražulis
L. Pranaitytė
14. 2018-12-05 10.15–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-1376 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) G. Vaičekauskas
L. Pranaitytė
15. 2018-12-05 11.00–12.00
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Susitikimas su Tarptautinio valiutos fondo ekspertais;
2) Dėl kito Audito komiteto posėdžio;
3) Dėl Lietuvos Respublikos Seimo prioritetų pagal 2018 m. Europos Komisijos metinę darbo programą ir kitų aktualių iniciatyvų svarstymo stebėsenos Audito komitete.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

                     Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė         

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-03 12:56
   Lina Virgailytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti