Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kalba Gegužės 3-iosios Konstitucijos minėjime

2018 m. gegužės 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seime, gerbiamasis Ministre Pirmininke, gerbiamasis Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininke Andrijau Parubijau, gerbiamoji Lenkijos Respublikos Seimo vicemaršalka Beata Mazurek, gerbiamieji šio posėdžio dalyviai,

šiandien minime ypatingą įvykį, 1791 metų gegužės 3-iosios Konstituciją. Malonu, kad šia proga sulaukėme garbingų svečių iš Ukrainos ir Lenkijos. Tai rodo, kad mūsų tautos yra solidarios. Esame stiprūs, kai esame drauge.

1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje rašoma: „Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis...“. Lietuvos konstitucionalizmo raida prasidėjo dar 1529 metais priimtu Pirmuoju Lietuvos Statutu. Tuo pagrįstai didžiuojamės.

XVIII amžiuje Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų Seimo atstovai, įžvelgdami reformų svarbą ir būtinybę, parengė Konstituciją, paremtą valdžios atskyrimo principu, tapusią Europos parlamentarizmo, taigi ir šiuolaikinės demokratijos, naujos epochos pagrindu.

1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucija ir tų pačių metų spalio 20 dieną priimtu Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimu pirmiausia pabrėžiama teisinės valstybės svarba ir išreiškiama pagarba asmens teisėms ir laisvei.

Ši pirmoji Europoje ir antroji pasaulyje priimta rašytinė Konstitucija suteikia mums puikią progą apmąstyti konstitucinių principų reikšmę ir svarbą.

Skirtingai negu Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucija, kuria buvo siekiama įtvirtinti valstybę, ar keliais mėnesiais vėliau priimta Prancūzijos Konstitucija, kuria siekta įtvirtinti revoliucijos laimėjimus, Abiejų Tautų Respublikos priimta Konstitucija buvo siekiama sudėtingu istoriniu laikotarpiu išsaugoti valstybę.

Deja, mūsų tautas blaškė istorijos vėtros, slopino carinė priespauda, kalbos draudimai ir tremtys, tačiau per amžius mums padėjo atsilaikyti mus vienijantis bendrumo jausmas, darni kaimynystė ir nuskriaustųjų solidarumas. Prieš šimtą metų atkūrę savo nepriklausomas valstybes, visi kartu išgyvenome sudėtingą ir tragišką XX amžių: okupacijas, karus, pokario rezistentų žūtis ir tragiškas tremtis, holokaustą, golodomorą, tautų genocidą ir ilgą laiką buvome priversti gyventi be žmogaus teisių ir europietiškų vertybių, garantuotų dar 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijoje.

1794 metais prasidėjusio sukilimo prieš carinę priespaudą vadas Tadas Kosciuška šūkiu „Už jūsų ir mūsų laisvę“ telkė lietuvius ir lenkus, ukrainiečius ir gudus bei kitų tautų žmones mūsų žemėse ginti europietiškus Gegužės 3-iosios Konstitucijos idealus. XX amžiaus viduryje laisva ir vieninga Europa buvo sukurta vadovaujantis tokiu pačiu šūkiu.

Šiandien kviečiame Gegužės 3-iosios Konstitucijos kūrėjų įpėdinius padaryti viską, kad visos valstybės, įsikūrusios buvusiose Abiejų Tautų Respublikos žemėse, turėtų galimybę tapti laisvos ir vieningos Europos dalimi.

Šiandien mus dar glaudžiau vienija bendri šių dienų ir ateities svarbiausieji iššūkiai: agresija Europos Sąjungos kaimynystėje Ukrainoje, tolesnė Ukrainos eurointegracija ir laisvos bei vieningos Europos ateitis.

Noriu paminėti puikų mūsų trijų valstybių integracijos pavyzdį reaguojant į išorės grėsmes – tai bendra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karinė brigada „LitPolUkrBrig“, kuriai suteiktas mūsų bendro vado, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio vardas.

Matydami grėsmes iš Rytų, turime eiti išvien ir kartu atremti naujus iššūkius. Mažų tautų nebūna, bendra žmogiškųjų vertybių gynyba nugali ir galingiausias jėgas. Esame pavyzdys kitoms valstybėms, tokioms kaip Ukraina, Gruzija, Moldova. Mūsų valstybių parlamentai daug prisideda prie Ukrainos eurointegracijos.

Jau 14 metų esame Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dalis. ES ir NATO yra pagrindinės kolektyvinės struktūros, padedančios užtikrinti demokratinių, laisvų Vakarų pasaulio tautų laisvę ir saugumą. Nuosekliai pasisakome už NATO atvirų durų politikos tęstinumą, remiame Ukrainos suartėjimą su NATO ir jos europinę perspektyvą.

Gerbiamieji, sveikindamas čia susirinkusius Gegužės 3-iosios Konstitucijos minėjimo dalyvius, linkiu nepaliauti didžiuotis mūsų šalių ir tautų draugyste ir vienybe, kuri padeda mums augti stipriems.

Dėkoju.

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-03 10:13
   Rimas Rudaitis

  Siųsti el. paštuSpausdinti