Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime įvyko aktuali konferencija – „Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“

2018 m. gegužės 22 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – Olga Posaškova)

 

Bendroje Seimo Audito komiteto, Valstybės kontrolės ir Seimo Europos informacijos biuro surengtoje konferencijoje ,,Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“ viešųjų pirkimų sistemos dalyviai – politikos formuotojai, politikos įgyvendintojai, pirkimus vykdantys subjektai, tiekėjai bei priežiūros ir kontrolės institucijų atstovai diskutavo apie Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo problemas bei gerąsias ES patirtis, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvoje tobulinant esamą teisinį reglamentavimą ir kitas, su viešaisiais pirkimai susijusias sritis.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė ir valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolės atlikto audito „Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas“ rezultatus pristatė Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius. Valstybių narių patirtimis viešųjų pirkimų srityje dalinosi MVĮ generalinio direktorato G3 skyriaus „Viešųjų pirkimų teisės aktai ir vykdymas“ vadovas Alvydas Stančikas bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus kalbėjo apie praktines problemas, su kuriomis susiduria tiekėjai dalyvaudami viešųjų pirkimų procese, ūkio viceministras Gediminas Miškinis pristatė artimiausias teisinio reglamentavimo keitimo iniciatyvas.

Remiantis Valstybės kontrolės atlikto audito duomenimis, 2016 m. viešuosiuose pirkimuose dalyvavo 3 894 perkančiosios organizacijos, kurios atliko 810 tūkst. pirkimų už 4,6 mlrd. Eur. Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo sąnaudos minėtais metais sudarė beveik 101 mln. Eur. Konferencijos dalyviai kėlė klausimą ar ne per didelę kainą valstybė moka už mažiausią kainą viešuosiuose pirkimuose, kalbėta apie galimas viešųjų pirkimų efektyvinimo priemones. Diskutuota apie poreikį stiprinti perkančiųjų organizacijų vidaus kontrolės procedūras, kurios leistų pirkimus atlikti efektyviai, akcentuota viešųjų pirkimų centralizavimo svarba, kuri leistų didinti administravimo efektyvumą, taip pat būtinybę specializuoti ir profesionalizuoti viešųjų pirkimų specialistus, sutelkti ekspertines žinias ir taip sumažinti klaidų ir pažeidimų skaičių.

Renginio vaizdo įrašas ir nuotraukų galerija

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:

Seimo Audito komiteto biuro patarėja

Laura Pranaitytė, tel. (8 5) 239 6562

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-22 08:20
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti