Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ŽTK pranešimas: minint Lietuvos tautinių bendrijų dieną atidaryta paroda „Lietuvą kūrėme kartu“

2018 m. gegužės 22 d. pranešimas žiniasklaidai

 

ŽTK narė O. Valiukevičiūtė. Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

 

Gegužės 21 d. Seime buvo paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena. Šia proga Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMD), dalyvaujant Lietuvos tautinėms bendrijoms, Seime atvėrė parodą „Lietuvą kūrėme kartu“. Ekspozicijos rengėjas – TMD.

Sveikindama parodos atidarymo dalyvius, ŽTK narė Ona Valiukevičiūtė pabrėžė Lietuvos tautinių bendrijų reikšmę stiprinant Lietuvos valstybingumą. „Tautinės mažumos buvo stipri jėga atkuriant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę. Įvairių tautybių Lietuvos žmonės drąsiai stovėjo prieš tankus, kai buvo kėsinamasi mus skaldyti ir vėl okupuoti“, – kalbėjo O. Valiukevičiūtė. Komiteto narė pažymėjo ir tradicijų įvairovės reikšmę Lietuvos kultūrai. „Ne veltui Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, jog piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Tautinių bendrijų kultūrinio gyvenimo spalvos yra mūsų bendros kultūros klodai“, – pažymėjo politikė.

Ši paroda parengta pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ekspozicija siekiama supažindinti visuomenę su Lietuvos tautinėms ir etninėms bendruomenėms, jų vaidmeniu kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

 

 

Lietuvos tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Ronė. Tautinių mažumų departamento nuotrauka

 

Fotografijomis ir tekstais visuomenei patrauklia, iliustratyvia forma pasakojama apie tautinių mažumų įsikūrimą Lietuvos teritorijoje, dalyvavimą kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Informacinė parodos medžiaga apima laikotarpį nuo tautinių mažumų įsikūrimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iki šių dienų – išryškinami tautinių bendrijų istorijos faktai integruoti Lietuvos istorijos kontekste, nušviečiami pagrindiniai procesai, statistika, pristatomos ryškiausios istorinės asmenybės ir jų nuopelnai, tautinių bendruomenių atstovų dalyvavimas kovose dėl nepriklausomybės, dabartinė tautinių mažumų situacija.

Parodos informacinė medžiaga pateikiama pagal temas:

1) LDK konfesinės bendruomenės ir jų įsikūrimas;

2) LDK miestų kultūros ir konfesijų įvairovė;

3) Visuomenės tautinė sudėtis ir istorijos lūžių datos;

4) Kuriant Lietuvą kartu: žymūs žmonės;

5) Lietuvos Babelis: kaip kalbame ir rašome;

6) Lietuvis ar nelietuvis – kartu už laisvą Lietuvą!;

7) Lietuvos širdis plakė Kaune, o Kauno – Laisvės alėjoje;

8) Kaimynai ir mūsų virtuvė.

Lietuvos tautinių bendrijų tarybos pirmininkė latvė Gunta Ronė pažymėjo, kad Seimas, 2013 metais paskelbdamas gegužės 21-ąją Lietuvos Tautinių bendrijų diena, pabrėžė mūsų valstybės siekį išsaugoti visų joje gyvenančių tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendrystę.

Paroda eksponuojama Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės gynėjų galerijoje iki gegužės 30 d.

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. [email protected];

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-22 14:40
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti