Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime iškilmingai paminėtos Lietuvos laisvės gynimo metinės

2019 m. sausio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotrauka

 

2019 m. sausio 13 d., sekmadienį, Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, įvyko iškilmingas minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienos 28-osioms metinėms ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija.

Iškilmingame minėjime kalbėjęs Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad laisvės gynėjai, kuriant valstybę, trokšdami gyventi už Tėvynę, paaukojo gyvybes už mūsų laisvę.

„Ačiū už narsą ir drąsą, ačiū už meilę, viltį ir tikėjimą, kuris tomis dienomis ir naktimis buvo įdiegtas į mūsų protus, kad augtų drauge su mūsų vaikais ir vaikaičiais. Lietuvos vaikai per Sausio 13-osios auką užaugo žinodami laisvės kainą – tai kraujas ir kančia,“ – kalbėjo Seimo vadovas.

Pasak V. Pranckiečio, šimtmečio metais tapusi EBPO nare, Lietuva įrodė, kad yra tarp sėkmingųjų šalių ir eina pažangos keliu.

„Šiandien esame palaikomi, esame drąsesni ir veiklesni. Matykime modernios Lietuvos ir dabartį, ir ateitį, kurią kurti galime tik savo sąmoningumu ir oriai, ramiai, bet nenusiraminę,“ – sakė Seimo Pirmininkas.

Jam pritarė ir jaunimo atstovas – vienas aukštųjų technologijų įmonės „Brolis Semiconductors“ įkūrėjų Kristijonas Vizbaras: „mes jau lygiaverčiai konkuruojam su visomis išsivysčiusiomis pasaulio šalimis, mūsų bendras vidaus produktas, tenkantis vienam žmogui artėja prie Europos senbuvių, turtingiausių pasaulio valstybių. Šiandien mes jau sugebame sukurti aukštos pridėtinės vertės technologijas bei verslus jų pagrindu, pasiūlyti įdomias ir konkurencingas darbo vietas labiausiai išsivysčiusiose rinkose ir kitose šalyse, bei ten pritraukti jų talentus dirbti Lietuvos įmonėse. Mes šiandien esame lygūs.

K. Vizbarą stebina verdančios emocijos dėl dvigubos pilietybės: „Man Lietuvos pilietybė yra privilegija ir yra nereitinguojama. Laisvė ir jos suteikta pilietybės privilegija, savaime nereiškia materialinių gėrybių ir patogaus gyvenimo. Tai yra privilegija, kuri gina galimybę siekti, kurti, laisvai mąstyti ir kalbėti, bei sąžiningu darbu užsidirbti“.

Pasak nukentėjusio prie Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Vilniaus universiteto dėstytojo Kęstučio Bredelio, kasmet sausio 13-osios išvakarėse prie laužų galime akivaizdžiai įsitikinti, kad jos atminimas gyvas ir reikšmingas: „Laisvės gynėjų dieną kasmet prisimename kaip idealizmą, atvedusį mus visus į tą didįjį rezultatą, kurį turime dabar, į savo valstybę. Anuomet, prieš jau 28 metus, mums teko laimė patirti begalinę sutelktį, bendrumą, vienijančią laisvės jėgą ir garbė visa tai ginti. Didžiuojuosi, kad laisvę kaip įsipareigojimą ir vertybę suvokia ir mano vaikai.“

 

Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotrauka

 

Iškilmingo minėjimo metu 2018 m. Laisvės premija apdovanoti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupės nariai – Jonas Abukauskas, Vytautas Balsys, Jonas Čeponis, Bronislovas Juospaitis, Juozas Jakavonis, Jonas Kadžionis, Juozas Mocius.

Sveikindama Laisvės premiją gavusią partizanų grupę Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pabrėžė ginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvių indėlį į galutinį Lietuvos išsivadavimą: „Taip, tai buvo paprasti žmonės, bet jų stipri dvasia leidžia juos matyti nepaprastoje šviesoje. Jie yra drąsi, laisva ir laiminti Lietuva. Ir jie yra PERGALĖ, kurią galutinai užtvirtinote Jūs, Sausio 13-osios Laisvės gynėjai.“

2018 m. Laisvės premija apdovanotosios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupės vardu kalbėjęs Jonas Kadžionis teigė, kad „bedieviška bolševikiška okupacija Lietuvai buvo tragiška, ji žudė ne tik tautos kūną, bet ir sielą, griovė kryžius, tautos paminklus, šventoves. Lietuva priešinosi, pasaulis nežino analogų, kad tokia maža tautelė dešimt metų būtų vedusi ginkluotą kovą prieš tokią brutalią, su niekuo nesiskaitančią blogio imperiją“.

 

1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, vėliau (vasario ir balandžio mėnesiais) nuo sužeidimų mirė Vytautas Koncevičius ir Stasys Mačiulskas.

 

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-13 11:58
   Eglė Saulė Trembo

  Siųsti el. paštuSpausdinti