Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Informacija apie pranešėjus

INFORMACIJA APIE PRANEŠĖJUS

 

Kerry Rocole, Jungtinių Amerikos Valstijų korporacijos Oshkosh Defense viceprezidentė žmogiškiesiems ištekliams

K. Rocole nuo 2016 m. kovo yra bendrovės Oshkosh Defense žmogiškųjų išteklių viceprezidentė. Ji kontroliuoja bendrovės žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimą: talentų vadybos organizacinę plėtrą, kompensacijų ir išmokų klausimus, darbo santykius ir darbuotojų programų vykdymą. Anksčiau ji ėjo vadovaujamas žmogiškųjų išteklių vadybos srities pareigas bendrovėse Bemis Company ir Wisconsin National Life Insurance Company. K. Rocole – patyrusi žmogiškųjų išteklių specialistė, turinti gamybos darbuotojų gerovės užtikrinimo darbo patirties. Ji yra entuziastinga vadovė, skatinanti darbuotojus siekti karjeros ir tobulinti įgūdžius, kurianti verslui pridėtinę vertę. Ji turi Viskonsino universiteto žmogiškųjų išteklių bakalauro laipsnį ir yra atestuota aukštesniojo laipsnio žmogiškųjų išteklių profesionalė.

 

Atsargos pulkininkas Ken’as Huxley’us, Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės Strategic Staffing Solutions  Talentų paieškos departamento viceprezidentas

K. Huxleyʼus vadovauja Talentų nustatymo padaliniui Jungtinių Amerikos Valstijų informacinių technologijų sprendimų, konsultavimo ir personalo valdymo bendrovėje Strategic Staffing Solutions (S3). K. Huxleyʼus bendrovėje atsakingas už darbuotojų įdarbinimą ir atrankos specialistų ir verslo klientų vadybininkų atranką, už mokymus ir profesinį tobulėjimą ir vadovauja karo veteranų ir gynybos srityje dirbančių sutuoktinių informavimo programoms. Be to, jis vadovauja bendrovės centrinei kandidatų atrankos grupei, kurią sudaro 29 talentų nustatymo ir perkėlimo (perkvalifikavimo) specialistai (daugiausiai karo veteranai ir veteranų sutuoktiniai). Bendrovėje K. Huxleyʼus dirba nuo 2007 m., o iki tol 26 metus tarnavo kariuomenėje ir sėkmingai vadovavo finansinių paslaugų bendrovės Fortune 200 karo veteranų įdarbinimo programai.

 

Kevinʼas Gartsideʼas, bendrovės Barclays Group Operations Limited Karių užimtumo, persikvalifikavimo ir įsidarbinimo programos vadovas

Baigęs Karališkąją Sandhersto karo akademiją, K. Gartside’as 2003 m. buvo paskirtas į Karališkąjį pulką ir dalyvavo trijose misijose Irake. Per trečiąją misiją Bagdade buvo sužeistas ir 2012 m. baigė tarnybą. Reabilitacijos metu jis penkis mėnesius praktikavosi bendrovėje Barclays. 2012 m. pabaigoje jam buvo pasiūlyta eiti Pilietiškumo grupės projekto vadovo pareigas – buvo atsakingas už bendradarbiavimą su labdaros organizacijomis jaunimo įdarbinimo klausimais. Nuo 2014 m. K. Gartsideʼas vadovauja bendrovės Barclays Karių užimtumo, persikvalifikavimo ir įsidarbinimo (angl. Armed Forces Employment, Transition & Resettlement, AFTER) programai, kuri jau daugiau kaip 4,5 tūkstančio karo veteranų padėjo integruotis į darbo rinką, 375 veteranai įsidarbino Barclays. Be to, per šią programą karinės labdaros organizacijos papildomai gavo 3,5 milijono svarų. K. Gartsideʼas labai mėgsta regbį, su komanda du kartus yra laimėjęs kariuomenės regbio turnyro taurę. Patyręs traumą, jis neapleido šio sporto ir treniruoja kitus, šiuo metu padeda Sario miesto klubui.

 

Pulkininkas Peter’is Germain’as, Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos departamento, atsakingo už bendradarbiavimą su darbdaviais, vadovas

P. Germain’as kariuomenėje dirba nuo 1986 m. Įgijęs verslo srities bakalauro laipsnį,  tarnybą pradėjo reguliariosios kariuomenės pėstininkų dalinyje, tarnavo oro desantininkų  dalinyje. Vėliau tapo Karališkojo karo koledžo Sandhurste instruktoriumi. Mokėsi Jungtinės Karalystės aukštesniųjų vadų ir personalo koledže (angl. Advanced Command and Staff College), tapo kuopos vadu, vėliau karinės technikos įsigijimų projektų grupės personalo vadovu. Tapęs pulkininku leitenantu, buvo paskirtas Jungtinės Karalystės gynybos vado štabo ryšių karininko kariniu padėjėju Jungtinių Amerikos Valstijų jungtiniame štabe, vėliau tapo pulko vadovaujančiu pareigūnu. P. Germain’as taip pat vadovavo kariuomenės mokymų padaliniui Belize, specializavosi karo džiunglėse mokymo srityje ir metus vadovavo Afganistano korpuso vadavietės mentorių komandai. 2013 m. gavo pulkininko laipsnį ir tapo Jungtinės Karalystės nacionaliniu atstovu NATO sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietėje (angl. SACT) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bendradarbiavimo su darbdaviais padalinio vadovu Jungtinės Karalystės gynybos ministerijoje pradėjo dirbti 2015 m. rugsėjį.

 

 Izraelio atsargos brigados generolas dr. Ephraimʼas Lapidʼas 

Dr. E. Lapidʼas yra įgijęs daug įvairios karinės ir viešųjų reikalų darbo patirties. Jis yra baigęs Hebrajų universiteto Jeruzalėje Vidurio Rytų studijas, yra arabų kalbos bakalauras, turi politinių mokslų magistro ir daktaro laipsnius, yra diplomuotas dėstytojas. E. Lapidʼas tarnavo kariuomenėje: buvo Izraelio gynybos pajėgų (angl. Israel Defense Forces, I. D. F.) vyresnysis žvalgybos pareigūnas, Izraelio gynybos pajėgų atstovas, Nacionalinio gynybos koledžo instruktorius, Izraelio kariuomenės radijo stoties Galei Zahal vadas, vidaus saugumo pratybų informavimo dalies vadovas. Išėjęs į atsargą, ėjo Žydų agentūros vyresniojo pareigūno, Žiniasklaidos informacinio centro (angl. International Federation for Alternative Trade, IFAT) vadovo, unikalaus tarptautinio hebrajų ir arabų kalbų ir kultūrų studijų centro Ulpan Akiva generalinio direktoriaus pareigas.

 

Giedrimas Jeglinskas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministras, Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas

G. Jeglinskas paskutiniuosius septynerius metus dirbo Citigroup banke – ėjo korporacinės bankininkystės viceprezidento pareigas Varšuvoje, prieš tai dirbo šio banko kapitalo rinkų ir korporacinių finansų specialistu Sidnėjuje, Singapūre ir Tokijuje. Viceministras yra Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas, tarnavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. G. Jeglinskas yra baigęs Jungtinių Amerikos Valstijų karo akademiją Vest Pointe – įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį. Jis taip pat yra nacionalinio saugumo magistras (laipsnį įgijo Džordžtauno universitete Vašingtone) ir verslo administravimo magistras (baigė Kolumbijos verslo mokyklą Niujorke).

 

Pulkininkas Arturas Jasinskas, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas

A. Jasinskas 1994 m. Lietuvos sporto universitete (tuometiniame Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute) įgijo edukologijos magistro laipsnį. 1991 m. A. Jasinskas pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose, 1998 m. atstovavo Lietuvos kariuomenei Vyriausiojoje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje (angl. SHAPE) Belgijoje, ėjo įvairias pareigas krašto apsaugos sistemoje, tobulinosi kvalifikacijos kėlimo kursuose Danijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje, Estijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Karininkas apdovanotas Jungtinių Tautų, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir kitais medaliais. Nuo 2015 m. vadovauja Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms.

 

Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius, Pulkininkų asociacijos narys, Gynybos paramos fondo ekspertas

E. Vosylius 1985 m. Aleksandro Stulginskio universitete (tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje) įgijo hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. 1998 m. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose, vėliau ėjo įvairias pareigas krašto apsaugos sistemoje, tobulinosi kvalifikacijos kėlimo kursuose Nyderlanduose, Švedijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, stažavosi Lenkijoje. 2005–2008 m. buvo Lietuvos kariuomenės sekretoriato Tarptautinio karinio štabo grupės NATO karinės atstovybės Maskvoje vyriausiasis karininkas, 2008–2011 m. dirbo gynybos atašė Lenkijoje ir Čekijai, Vengrijai, Slovėnijai, Slovakijai, Kroatijai. 2011–2012 m. E. Vosylius buvo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos štabo viršininkas, 2012–2015 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, nuo 2016 m. – Pulkininkų asociacijos narys ir Gynybos paramos fondo ekspertas.

 

Šarūnas Šuipis, bendrovės Western Union Processing Lithuania (EUROC) viceprezidentas

Bendrovėje Š. Šuipis dirba 6 metus, yra atsakingas už apskaitą ir mokėjimus. Neseniai jis paskirtas sandorių vadovu ir vadovauja tarpininkų tinklo plėtros grupei Europos regiono operacijų centre (EUROC). Būdamas aktyvus centro vadovybės narys, Š. Šuipis reikšmingai prisideda prie Europos regiono operacijų centro valdymo. Anksčiau Š. Šuipis dirbo bendrovėje Deloitte. Čia dirbo 5 metus. Yra baigęs Vilniaus universitetą, kuriame įgijo matematikos magistro laipsnį, moka tris kalbas.


  Siųsti el. paštuSpausdinti