Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Marijonos Kurlianskienės peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo“ nagrinėjimas iš esmės

2016 m. birželio 1 d. vyks Seimo Peticijų komisijos posėdis, kuriame iš esmės bus nagrinėjami Marijonos Kurlianskienės peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo“ pateikti pasiūlymai:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatą, draudžiančią bendrijai „bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose“, išbraukiant žodžius „negu nustatyta įstatuose“.

2. Pakeisti Bendrijų įstatymo 10 straipsnio, reglamentuojančio visuotinio susirinkimo kompetenciją, 1 dalies 12 punkto nuostatą „tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos Įstatuose nenustatyta kitaip“, vietoj žodžių „bendrijos įstatuose“ įrašant žodį „įstatyme“.

3. Išbraukti Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje žodžius „atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus“ ir vietoj jų įrašyti žodžius „atitinkantis įstatyme nustatytus reikalavimus“.

4. Pripažinti netekusia galios Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatą „Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo“ ir nustatyti, kad bendrijos pirmininkas savo pareigas pradeda eiti ne nuo darbo sutarties su juo pasirašymo, o nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Posėdis vyks Prezidento salėje (Seimo I rūmai, II aukštas), posėdžio pradžia 12.30 val.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 5) 239 6819.

Komisijų sekretoriato patarėja Janina Šniaukštienė, tel. (8 5) 239 6819, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti