Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Seimo archyvo fondus papildė Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro Česlovo Vytauto Stankevičiaus asmeninio archyvo dokumentai

Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Vytautas Stankevičius pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija dėl dokumentų perdavimo saugojimui ir jų naudojimo. Šia sutartimi signataras Česlovas Vytautas Stankevičius Lietuvos Respublikos Seimo archyvui perdavė saugoti viešosios veiklos ir privačius dokumentus.

Dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Signataro asmens fondą sudaro 104 popierinių dokumentų bylos, 113 dokumentų (leidinių), 1303 fotodokumentai. Dokumentų chronologinės ribos 1987–2013 m.

Dokumentų kompleksą sudaro: signataro Česlovo Vytauto Stankevičiaus veiklos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje dokumentai (pareiškimai, kreipimaisi, nuotraukos ir kt.), veiklos Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje dokumentai (Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“ projekto, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo dokumentai, Lietuvos parlamentinės delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje veiklos dokumentai ir kt.), derybų su TSRS dėl valstybinių santykių atkūrimo dokumentai (susitikimų atmintinės, užrašai ir kt.), derybų su Rusijos Federacija dėl valstybinių santykių pagrindų sutarties dokumentai (sutarties projektai, susitikimų atmintinės ir kt.), derybų su Rusijos Federacija dėl okupacinės kariuomenės išvedimo dokumentai (susitarimų projektai, grafikai ir kt.), Seimo Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos patarėjo veiklos dokumentai (Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos rengimo dokumentai ir kt.), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro veiklos dokumentai (vizitų dokumentai, Lietuvos karinės gynybos strategija ir kt.), diplomatinės tarnybos Norvegijos Karalystėje dokumentai (skiriamųjų raštų įteikimo Norvegijos karaliui Haroldui V, įvairių priėmimų, susitikimų nuotraukos ir kt.), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patarėjo, Lietuvos Respublikos Seimo nario veiklos dokumentai ir kt.

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti