Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime pasirašyta rezoliucija ir tolesnio bendradarbiavimo sutartis dėl valstybės demografinės politikos, siekiant valdyti emigracijos ir reemigracijos procesus

2016 m. kovo 10 d. pranešimas VIR

Kovo 9 d. Seime vykusioje konferencijoje „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“ Migracijos komisija, Lietuvos mokslų akademija ir nevyriausybinių organizacijų atstovai pasirašė rezoliuciją „Dėl valstybės demografinės politikos siekiant valdyti emigracijos ir reemigracijos procesus“ ir tolesnio bendradarbiavimo sutartį.

Seime vyko konferencija emigracijos ir reemigracijos klausimais. Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. – O.Posaškova)

Rezoliucijoje akcentuojama, kad 2015 m. birželio 30 d. pasirašytas Nacionalinis parlamentinių partijų susitarimas dėl emigracijos yra nepakankamas, todėl siūloma Seimui ir Vyriausybei emigraciją ir demografinę krizę pripažinti viena iš valstybės valdymo problemų, lemiančių spartų tautos nykimą, ir reemigraciją bei demografinės būklės normalizavimą paskelbti prioritetiniu nacionaliniu klausimu, kurį būtina nedelsiant spręsti. Rezoliucijoje kviečiama neatidėliojant pradėti telkti visus valstybės piliečius ir institucijas – į šį procesą įtraukti visas partijas ir visuomeninius judėjimus, valdžios institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, Katalikų bažnyčios ir kitų religinių konfesijų ir organizacijų atstovus, visus aktyvius ir kūrybingus žmones, visus turimus išteklius. Taip pat raginama Seimo Migracijos komisiją sutelkti visas pajėgias valstybės institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, įvairias organizacijas ir visuomenę ir parengti Seimo nutarimo projektą, kuriuo Vyriausybė būtų įpareigota nedelsiant sukurti Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo programą, kurioje būtų numatytos konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai.

Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas. Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. – O.Posaškova)

Konferencijoje migracijos klausimais dalyvavo beveik 150 asmenų iš įvairių institucijų, aukštųjų mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių judėjimų, tautinių bendrijų, taip pat verslo atstovai, jaunimo organizacijų atstovai. Konferencija yra vienas iš „Europos savaitė 2016“ renginių, vykstančių Seime š.m. kovo – gegužės mėn.

Daugiau informacijos:

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato vedėja

Jolita Krumplytė, tel. (8 5) 239 6855, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti