Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, priima sprendimus dėl korupcijos rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti) pašalinimo ar mažinimo, apie tai paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje paskelbia, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant korupcijos riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius.

Iki naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo įsigaliojimo 2022 m. sausio 1 d., Komisija paruošė šias išvadas:

2021 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. informacija dėl  korupcijos rizikos analizės neatlikimo

2020 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. raštas dėl  korupcijos rizikos analizės neatlikimo

2019 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

2018 m. informacija dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

2017 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

 

   Naujausi pakeitimai - 2023-05-05 14:46
   Valdas Sinkevičius

  Siųsti el. paštuSpausdinti