Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Jaunimo ir sporto reikalų komisija bei Sveikatos reikalų pakomitetis diskutavo apie kūno kultūros pamokų skaičiaus poreikį ir esamą situaciją Lietuvos mokyklose

2017 m. balandžio 27 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Balandžio 26 d. bendrame Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos ir Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitečio posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos bei Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos atstovai pristatė savo atstovaujamų institucijų požiūrį dėl kūno kultūros pamokų skaičiaus padidinimo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Laima Trinkūnienė apgailestavo, kad dabar Seime pateiktame ir svarstomame Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projekte (Nr. XIIIP-149) yra numatyta, kad įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas yra privalomos ne mažiau kaip dvi kūno kultūros pamokos per savaitę. Anot L. Trinkūnienės, kūno kultūros pamokų skaičius negali būti mažinamas, kadangi tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžtai valstybės užduočiai kūno kultūros ir sporto srityje – skatinti visuomenės kūno kultūrą ir remti sportą, taip pat Seimo 2014 m. lapkričio 18 d. priimtoje rezoliucijoje Nr. XII-1342 „Dėl sporto politikos“ iškeltam siekiui, kad iki 2020 metų visose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose būtų vedamos 3 sporto ugdymo pamokos per savaitę, o mokinių sveikatai stiprinti mokyklose būtų įvesta papildoma ilgoji pertrauka, per kurią mokiniai galėtų mankštintis, judėti pagal savo pomėgius. Ši nuostata taip pat prieštarauja Europos Tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. rekomendacijai dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įvairiuose sektoriuose, ypač dėl kūno kultūros ugdymo mokyklose ir Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) rekomendacijoms, kuriose siūloma būtina kasdieninė fizinė veikla vaikams –  ne mažiau kaip 60 minučių nuo vidutinio iki didelio intensyvumo fizinio krūvio kiekvieną dieną.

Atkreiptinas dėmesys į pagrįstus mokslo tyrimus dėl Lietuvos mokinių prastėjančios sveikatos ir mažėjančio fizinio pajėgumo. Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos įvairių tyrimų duomenimis, tik 10 proc. mergaičių ir 19 proc. berniukų, gyvenančių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, fizinis aktyvumas atitinka PSO rekomenduojamas normas. Ten pat pažymima, kad fizinis aktyvumas yra priemonė mokiniams pailsėti, atsigauti nuo įtempto protinio darbo ir, anot mokslininkų, tiesiogiai koreliuoja su mokinių pasiekimais ir savireguliacija, dėmesio koncentracija, laiko planavimu, kritiniu mąstymu, savęs vertinimu.

Lietuvos sporto universiteto mokslininkų tyrimu nustatyta, kad per pastaruosius 20 metų mokinių fizinis pajėgumas (aerobinis pajėgumas, lankstumas, raumenų jėga ir ištvermė bei kt.) blogėja. Mokslinį straipsnį publikavo prestižinis mokslo žurnalas „Journal of Epidemiology and Community Health“ (Didžioji Britanija).

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus teigimu, jaunimas nuo mažumės turi ugdyti įgūdžius ir įpročius judėti, todėl kūno kultūros pamokų mokyklose turi būti ne mažiau kaip 3 valandos per savaitę.

Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nario Vytauto Kamblevičiaus įsitikinimu, reikėtų gelbėti lietuvių tautą nuo fizinio nusilpimo, o komisijos narys Dainius Kepenis siūlė neapsiriboti trimis kūno kultūros pamokomis per savaitę, bet didinti šį skaičių iki penkių kūno kultūros pamokų per savaitę.

 

Parengė:

Komisijų sekretoriato patarėja

Rita Beinorienė, tel. (8 5) 239 6219, el. p. [email protected]

 

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti