Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Seimo narių veikla
Kaip sužinoti, kuris Seimo narys išrinktas mano apygardoje?

Informaciją, kurioje rinkimų apygardoje Seimo narys yra išrinktas, galima rasti čia. Pasirinkus rubriką Pagal frakcijas čia taip pat galima rasti informaciją, kokioms frakcijoms Seimo nariai priklauso.

Kur galima rasti Seimo narių darbotvarkes?

Dauguma Seimo narių darbotvarkes viešina savo profiliuose – rubrikoje Darbotvarkė. Už darbotvarkių skelbimą atsakingi patys Seimo nariai.

Kokia yra Seimo nario alga?

Seimo nario atlyginimo dydis priklauso nuo galiojančio pareiginės algos bazinio dydžio, sukaupto tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir Seime užimamų pareigų. Informacija apie apskaičiuotus parlamentarų atlyginimus pagal užimamas pareigas skelbiama viešai čia.

Kiek uždirba Seimo narių padėjėjai ir patarėjai?

Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareiginės algos skelbiamos viešai Seimo svetainėje. Šių asmenų atlyginimai priklauso nuo užimamų pareigų, nustatyto pareiginės algos koeficiento ir galiojančio pareiginės algos bazinio dydžio, taip pat įtakos jų dydžiui turi sukauptas tarnybos Lietuvos valstybei stažas.

Kur galėčiau rasti informaciją apie Seimo narių posėdžių lankomumą?

Informaciją apie Seimo posėdžių lankomumą galima rasti Seimo svetainės rubrikoje Seimo posėdžiai. Pasirinkę dominančią sesiją, prie kiekvieno posėdžio rasite rubriką Lankomumas. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad informacija pateikiama neatsižvelgiant į tai, ar posėdžiai praleisti dėl pateisinamos, ar nepateisinamos priežasties. Tai vertina Seimo Etikos ir procedūrų komisija, kuri iki kiekvieno mėnesio 20 dienos Seimo valdybai turi pateikti pažymą apie Seimo narių nedalyvavimą Seimo ir Seimo komitetų posėdžiuose. Šios pažymos skelbiamos čia.

Kur galėčiau rasti informaciją, kaip Seimo narys balsavo dėl man svarbaus klausimo?

Seimo svetainėje skelbiami atvirų balsavimų rezultatai. Juos galima rasti ir nagrinėti tiek pagal klausimą, dėl kurio balsuota čia, tiek pagal konkretų Seimo narį – čia pasirinkę Seimo narį, jo profilyje atverkite rubriką Veikla.

Ar viešai skelbiama informacija, kaip Seimo nariai naudoja parlamentinei veiklai skiriamas lėšas? Kas tai kontroliuoja?

Taip, ši informacija vieša ir skelbiama (atnaujinama) kas ketvirtį Seimo Etikos ir procedūrų komisijos profilyje čia. Būtent ši Seimo komisija kontroliuoja, ar lėšos, gautos iš valstybės biudžeto Seimo nario išlaidoms, susijusioms su jo parlamentine veikla, naudojamos pagal paskirtį.

Ar visiems Seimo nariams skiriamas butas Seimo viešbutyje? Ar yra nustatyta butų skyrimo tvarka?

Seimo nario įgaliojimų laikotarpiu Seimo kanclerio sprendimu jam suteikiama gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje gyventi kartu su šeimos nariais, jeigu Seimo narys to pageidauja. Seimo narių aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis tvarka nustatyta Seimo statuto 15(4) straipsnyje.

Seimo darbas
Kur ir kaip galima susipažinti su įstatymų leidybos naujienomis?

Šią informaciją galima rasti Seimo svetainės rubrikoje Teisėkūra pasirinkus smulkesnes rubrikas, kur skelbiama, kokius teisės aktų projektus šiuo metu svarsto Seimas ir Seimo komitetai. Rubrikoje Teisėkūros naujienos galima susipažinti su naujausiais įregistruotais teisės aktų projektais, naujausiais įsigaliojusiais įstatymais, taip pat su Seimo posėdžių darbotvarke, protokolais, stenogramomis ir kitais dokumentais.

Kaip surasti mane dominantį galiojantį įstatymą?

Teisės aktams surasti siūlome naudotis Teisės aktų informacine sistema arba Teisės aktų registru. Šios sistemos priimtų teisės aktų leidžia ieškoti pagal įvairius paieškos kriterijus.

Paprasčiausias būdas – paieškoje įvesti dokumento numerį. Jeigu jo nežinote, siūlome šiose paieškų sistemose:

- eilutėje Žodžiai pavadinime įrašyti vieną ar daugiau žodžių iš įstatymo pavadinimo. Kuo tikslesnį įvesite dokumento pavadinimą, tuo pateikiami rezultatai labiau atspindės jūsų ieškomą tikslą;

- eilutėje Rūšis pasirinkti ieškomo dokumento rūšį;

- eilutėje Įstaiga pasirinkti Seimas.

Jei teisės aktas buvo tikslintas ir keistas, nepamirškite atsidaryti galiojančios dokumento suvestinės redakcijos.

 

Pavyzdys:

 

 

Kada vyksta Seimo posėdžiai?

Seimo posėdžiai paprastai vyksta eilinių pavasario ir rudens sesijų metu. Pavasario sesija prasideda kovo 10 d. ir baigiasi birželio 30 d., rudens sesija prasideda rugsėjo 10 d. ir baigiasi gruodžio 23 d. Per sesijas posėdžiai rengiami antradieniais ir ketvirtadieniais, o kas trys savaitės daroma vienos savaitės posėdžių pertrauka. Esant būtinybei gali būti šaukiami nenumatyti posėdžiai ar renkamasi į neeilines sesijas. Su Seimo posėdžių grafiku, kuris tvirtinamas prieš kiekvieną sesijos pradžią, galima susipažinti čia.

Noriu pateikti pasiūlymą Seimui. Kaip tai galėčiau padaryti?

Siūlytume susipažinti su specialiu straipsniu, kuriame plačiau pristatomos piliečių galimybės dalyvauti teisėkūros procese. Straipsnis skelbiamas čia.

Praktinius patarimus, kaip tapti teisėkūros dalyviu, kaip pateikti pasiūlymus, taip pat galima rasti čia.

Dažnai girdime minint Seimo komitetus ir komisijas. Kas tai? Ką ir kaip jie veikia?

Seimas įstatymų projektams ir siauresnės srities klausimams nagrinėti iš savo narių sudaro komitetus ir komisijas. Pagrindinės komitetų ir komisijų veiklos kryptys yra teisėkūra ir parlamentinė kontrolė. Būtent komitetų ir komisijų posėdžiuose Seimo nariai gilinasi į kiekvieno svarstomo klausimo esmę, apsisprendžia dėl balsavimo Seimo posėdyje nagrinėjant teisės aktų projektus ar kitais klausimais. Detaliau susipažinti su Seimo komitetais ir komisijomis bei jų veikla galima čia.

Ar yra galimybė užsiregistruoti į priėmimą su Seimo vadovais ir komitetų bei komisijų pirmininkais, kitais Seimo nariais?

Taip. Seimo nariai nuolat bendrauja su savo rinkėjais, lanko vietos bendruomenes. Dauguma jų turi priėmimo biurus savo rinkimų apygardose. Informaciją apie priėmimo ir susitikimų laikus parlamentarai paprastai skelbia savo darbotvarkėse (savo profiliuose – rubrikoje Darbotvarkė).

Seimo vadovai ir komitetų bei komisijų pirmininkai reguliariai rengia susitikimus parlamento rūmuose (ekstremaliosios situacijos ir karantino metu šie susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu). Informacija apie organizuojamus susitikimus su gyventojais skelbiama čia atitinkamose rubrikose. Jeigu priėmimų nėra numatyta, dėl informacijos galima kreiptis tel. (8 5) 239 6060 arba el. p. [email protected].

Kas yra Seimo frakcijos ir ką jos veikia?

Seimo nariai į frakcijas jungiasi siekdami įgyvendinti savo politinius tikslus. Frakciją turi sudaryti ne mažiau kaip 7 Seimo nariai. Neįsiregistravę į frakcijas parlamentarai pripažįstami vienos mišrios Seimo narių grupės nariais.

Informaciją apie frakcijų narių skaičių, pasiskirstymą pagal lytį, frakcijų veiklą galima rasti čia. Kaip formuojamos Seimo frakcijos ir kokios teisės joms suteikiamos, išsamiai paaiškinama Seimo statute.

Domiuosi užsienio politika. Kur galėčiau rasti informacijos apie Seimo tarptautinę veiklą?

Kviečiame apsilankyti rubrikose Tarptautiniai ryšiai ir Seimas ir Europos Sąjunga. Čia rasite informaciją apie Seimo dalyvavimą Europos Sąjungos veikloje, tarptautinėse organizacijose, tarpparlamentinių ryšių grupėse.

Kur galima rasti Seimo darbo statistiką?

Seimo darbo statistika skelbiama čia. Seimo sesijai pasibaigus ši statistika atnaujinama, pateikiami palyginimai su ankstesnių kadencijų sesijomis.

Seimo kanceliarijos veikla
Ar vilniečiams ir miesto svečiams galima naudotis Seimo skaityklos paslaugomis?

Taip. Seimo skaitykla yra atvira ne tik Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams, bet ir visuomenei. Lankytojai, norėdami patekti į Seimo skaityklą, turės praeiti apsaugos patikrą, po kurios gaus vienkartinį leidimą įeiti į skaityklą. Apie teikiamas paslaugas ir priėmimo tvarką daugiau informacijos galima rasti čia.

Ar yra galimybė susipažinti su Seimo archyve saugomais dokumentais?

Taip, su Seimo archyve saugomais dokumentais, pateikus prašymą Seimo kanclerio nustatyta tvarka, galima susipažinti archyvo skaitykloje. Daugiau informacijos apie Seimo archyvo teikiamas paslaugas skelbiama čia.

Seime vyksta daug spaudos konferencijų. Ar galima jas stebėti tiesiogiai? Kur rasti spaudos konferencijų vaizdo įrašus?

Visos spaudos konferencijos yra transliuojamos tiesiogiai Seimo interneto svetainėje ir Seimo YouTube paskyroje. Be to, spaudos konferencijos metu dalyviams galima užduoti klausimus nuotoliniu būdu (tokia galimybė sudaroma Seimo svetainės Renginių kalendoriuje prie kiekvienos spaudos konferencijos). Spaudos konferencijų vaizdo įrašus galima rasti čia.

Noriu apsilankyti Seimo rūmuose, kaip galėčiau užsisakyti ekskursiją?

Ekskursijas Seimo rūmuose ir kitus edukacinius užsiėmimus organizuoja Seimo lankytojų centras. Visą reikalingą informaciją apie tai galima rasti čia.

Kaip būtų galima sužinoti, kokios parodos šiuo metu eksponuojamos Seimo rūmuose?

Seimo rūmuose yra ne viena erdvė, skirta parodoms eksponuoti, kai kurios jų yra nuolat atviros visuomenei, dalis atveriama specialiomis progomis. Visa informacija apie Seimo rūmuose pristatomas parodas ir galimybes jas apžiūrėti skelbiama čia.

Ar yra galimybė užeiti ir apžiūrėti Seimų rūmų Didįjį kiemą, kitas Seimo erdves?

Taip, tokia galimybė sudaryta. Pirmadieniais–ketvirtadieniais Seimo rūmų Didysis kiemas visuomenei atviras nuo 17 iki 20 val.; penktadieniais – nuo 16 iki 20 val.; savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 10 iki 20 val. Informacijos apie šį kiemą puošiančius meno kūrinius galima rasti čia. (Pastaba. Kiemas numatytomis dienomis ir valandomis bus atviras iki 2023 m. spalio 16 d., išskyrus birželio 1–4 d., liepos 6–13 d.).

Seimo rūmuose, esant galimybėms, rengiamos atvirų durų valandos. Apie jas daugiau informacijos skelbiama čia.

Ar Seimo socialinių tinklų paskyrose bendrauja patys Seimo nariai?

Ne. Oficialias Seimo socialinių tinklų paskyras prižiūri ir administruoja Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento darbuotojai, o Seimo padalinių paskyras – atsakingi atitinkamų Seimo padalinių darbuotojai.

Dauguma Seimo narių komunikuoja savo asmeninėse socialinių tinklų paskyrose. Todėl jei norite parlamentarams išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimą ir pan., siūlytume tai daryti tiesiogiai.