A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2023-03-22
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų steigimo rekomendacijų

2.
2023-03-22
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, AB "Litgrid", AB "ESO"
Dėl pasinaudojimo elektros perdavimo/ skirstymo tinklais tvarkos aprašų

3.
2023-03-22
Žmogaus teisių komitetas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2022 m. veiklos ataskaita

4.
2023-03-22
Audito komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
​Komiteto nariams pristatyta ataskaita.

5.
2023-03-22
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl valstybės finansuojamų vietų 2023 mokslo metais paskirstymo
(Kometas išklausė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatymą, kuriame išdėstė šių metų valstybės finansuojamų vietų paskirstymą aukštosiose mokyklose, pateikė palyginimą su praėjusiais metais. Komiteto nariai išsakė pastebėjimus dėl po pirmojo priėmimo etapo neužimtų valstybės finansuojamų vietų perskirstymo, akcentavo, kad nėra aiškių kriterijų, kodėl jos perduodamos vienai ar kitai studijų programai. Pažymėjo, kad rezidentų rengimo sistema nėra orientuota į valstybės poreikių užtikrinimą, nes rezidentai baigę studijas pasirenka dirbti užsienyje)

6.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų ir to sureguliavimo įstatymu.
(SPRENDIMAS: siūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai organizuoti pasitarimą su Konkurencijos taryba bei maisto pramonininkais ir teisės aktų nustatyta tvarka iki 2023 m. kovo 10 d. pateikti Seimui Įstatymo projektą, kuriame būtų sureguliuotas didžiųjų prekybos tinklų baudų tiekėjams taikymas.)
Komiteto nariams pristatyta informacija. Priimtas sprendimas.

7.
2023-03-22
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Komiteto sprendimas dėl Nacionalinio vėžio instituto veiklos perspektyvų

8.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl leidimų laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti
Komiteto nariams pristatyta informacija

9.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl daržovių augintojų, auginančių daržoves uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose), veiklos aktualijų
Komiteto nariams pristatyta informacija. Raštas Žemės ūkio ministerijai

10.
2023-03-22
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2022 metų IV ketvirtį
Komiteto nariams pristatyta informacija

11.
2023-03-15
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl fizinio aktyvumo finansavimo
(Išklausyta informacija)

12.
2023-03-15
Sveikatos reikalų komitetas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai Lietuvos savivaldybių asociacija,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

13.
2023-03-15
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl 2023 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių
Komiteto nariams pristatyta informacija

14.
2023-03-08
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Valstybės kontrolės vertinimo ataskaita „Mokymosi visą gyvenimą vertinimas“
(Išklausyta Valstybės kontrolės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Paprašyta pateikti komitetui papildomą informaciją.)

15.
2023-03-08
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Valstybinio audito ataskaita „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas“
(Išklausyta Valstybės kontrolės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija)

16.
2023-02-15
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl padėties pieno sektoriuje
(Siūlyti Žemės ūkio ministerijai bendruose posėdžiuose įvertinti visus pieno gamintojų siūlymus dėl pieno sektoriaus teisės aktų pakeitimų ir iki šios Seimo pavasario sesijos pradžios, teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti juos Seimui.)
Komiteto nariams pristatyta informacija

17.
2023-02-15
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl saulės elektrinių projektų
(Siūlyti Energetikos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Daržovių augintojų asociacijos atstovams bendruose posėdžiuose priimti visoms pusėms priimtinus ir administracinės naštos nedidinančius sprendimus dėl saulės elektrinių projektų ir apie tai informuoti Komitetą.)
Komiteto nariams pristatyta informacija

18.
2023-02-15
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros Profesinės sąjungos ir Darbo tarybos kreipimosi
Komiteto nariams pristatyta informacija

19.
2023-02-15
Kaimo reikalų komitetas
 
Aplinkos ministerijos darbo grupės dėl žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos antrojo etapo pasiūlymų pristatymas
Komiteto nariams pristatyta informacija

20.
2023-02-10
Europos reikalų komitetas
 
Atnaujinto ekonominės raidos scenarijaus 2022–2025 metams ir Valstybės kontrolės išvados dėl jo pristatymas
Išklausyta informaciją apie atnaujintą Ekonominės raidos scenarijų 2022-2025 metams ir Valstybės kontrolės išvadą dėl jo.