Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2023-09-27
Žmogaus teisių komitetas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Dėl poreikio keisti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatus

2.
2023-09-27
Žmogaus teisių komitetas
Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos prioritetų pristatymas

3.
2023-09-27
Švietimo ir mokslo komitetas
 
2023. rugsėjo 6 d. vertinimo ataskaita Nr. VRE-5 „Pedagogų poreikio užtikrinimo vertinimas“
 

4.
2023-09-20
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių bendrija
Dėl prievartinių priemonių naudojimo reglamentavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas psichiatrijoje)

5.
2023-09-20
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

6.
2023-09-20
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

7.
2023-09-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl Rusijos ir Baltarusijos tenisininkų dalyvavimo Lietuvoje vykstančiuose turnyruose.
(Siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija ieškoti būdų ir imtis priemonių siekiant apriboti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų patekimą į Lietuvą ir užkirsti kelią jų dalyvavimui Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse sporto varžybose.)


9.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl agrodronų naudojimo žemės ūkyje
(Nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad teisės aktuose kuo greičiau būtų nustatytas aiškus dronų, naudojamų žemės ūkyje, teisinis statusas, jų įsigijimas pasinaudojant žemės ūkio programų parama, naudojimo galimybės ir tvarka. Iki šių metų lapkričio 30 d. priimti visus reikiamus teisės aktus arba pateikti jų projektus atsakingoms institucijoms. Taip pat, su socialiniais partneriais aptarti kokios medžiagos ir produktai galėtų būti leidžiami naudoti žemės ūkyje pasitelkiant dronus. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

10.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl ekologinių ūkių plėtros
(Komitetas, išklausęs posėdyje pateiktą informaciją, siūlo: 1. Žemės ūkio ministerijai įvertinti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (toliau - LEŪA) pateiktą informaciją apie priežastis, stabdančias ekologinių ūkių plėtrą ir pateiktus pasiūlymus dėl ekologinio ūkininkavimo skatinimo (LEŪA 2023-08-16 raštas Nr. 230816-02). 2. Apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2023 m. spalio13 d. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

11.
2023-08-16
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Dėl ES žemės ūkio rezervo Lietuvai skirtos finansinės paramos paskirstymo
(Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2023/1465, kuriuo numatoma skubi finansinė parama žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui, Lietuvai skirta 10,66 mln. Eur ES paramos, ir į tai, kad valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali skirti papildomą nacionalinę paramą, neviršydamos 200 proc. sumos: 1. Siūlyti Vyriausybei papildomai iš valstybės biudžeto skirti lėšų ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl pieno krizės, užtikrinant maksimalų leistiną 200 proc. nacionalinį prisidėjimą. 2. Siūlyti Žemės ūkio ministerijai peržiūrėti paramos schemą ir koreguoti 2023 m. ES paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių projektą, nustatant, kad parama būtų skiriama ne už pieną iki tam tikros kainos ribos, o už visas pienines karves, nediskriminuojant ūkių ir neiškraipant rinkos arba konkurencinių sąlygų. )
priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

12.
2023-07-14
Europos reikalų komitetas
 
2022 m. Europos Audito Rūmų metinės veiklos ataskaitos pristatymas
Išklausyta informacija apie 2022 m. Europos Audito Rūmų metinę veiklos ataskaitą.

13.
2023-07-05
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Transporto kompetencijų agentūra
Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimų įgyvendinimo
(NUTARTA: 1. Konstatuoti, kad, komiteto nuomone, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81, 11, 16, 171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1827 (toliau - įstatymas) įgyvendinimo tvarka, kai su vežėjais, atitinkančiais įstatymo 8 straipsnio 7 dalies reikalavimus, sudaromos terminuotos sutartys - neatitinka nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojusių Kelių transporto kodekso pakeitimų, komiteto išvadose suformuluotos nuomonės ir įstatymų leidėjo siekio keleivių vežimo reformą įgyvendinti sklandžiai, užtikrinant nepertraukiamą keleivių vežimo paslaugos teikimą, bei maksimaliai apsaugant keleivių ir vežėjų interesus. 2. Pasiūlyti Susisiekimo ministerijai, Transporto kompetencijų agentūrai, kitoms Susisiekimo ministerijos įgaliotoms institucijoms, pagal kompetenciją: 2.1. patikslinti įstatymo įgyvendinimo tvarką nustatant, kad vežėjams, norintiems tęsti paslaugų teikimą tais pačiais maršrutais ir reisais, leidimai išduodami ir sutartys sudaromos neterminuotai, pagal nuo 2023 m. liepos 1 d. galiojantį Kelių transporto kodeksą (jeigu vežėjas Transporto saugos administracijai iki 2023 m. birželio 1 d. buvo pateikęs prašymą ir įsipareigojo ne trumpiau kaip 18 mėnesių laikotarpiu nuo prašymo pateikimo dienos tęsti paslaugų teikimą tais pačiais maršrutais ir reisais, kuriais paslaugos buvo teikiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo). Po 18 mėnesių, paslaugų teikimą norintys tęsti vežėjai, turi atitikti Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 14 dalies 5 punkto, 182 straipsnio 2 dalies 3 ir 6 punktų reikalavimus. 2.2. Aktyviau ir konstruktyviai bendradarbiauti ir komunikuoti su vežėjais, juos atstovaujančiomis asocijuotomis struktūromis rengiant ir įgyvendinant keleivių vežimo reformą, organizuojant maršrutus. 2.3. Pristatyti komitetui keleivių vežimo reformos gaires, pateikti komitetui informaciją apie numatomus priimti esminius reformą įgyvendinančius sprendimus. 2.4. Informuoti komitetą apie priimtus ir numatomus priimti sprendimus, susijusius su šiuo komiteto sprendimu. )

14.
2023-07-04
Europos reikalų komitetas
 
Sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto įgyvendinimo eiga

15.
2023-06-28
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl Sporto įstatymo pakeitimų
(Išklausyta informacija apie reikalingus ir planuojamus inicijuoti įstatymo pakeitimus)

16.
2023-06-28
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl Lietuvos sporto centro reorganizavimo
(Išklausyta informacija. Ketinama tęsti parlamentinę kontrolę.)

17.
2023-06-28
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Generalinės prokuratūros kreipimasis dėl perdavimo nagrinėti pagal kompetenciją
(Informacijos išklausymas)

18.
2023-06-28
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

19.
2023-06-28
Kultūros komitetas
 
Dėl dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo
(NUTARTA. Tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)

20.
2023-06-28
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Komiteto nariams pristatyta informacija