A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Žurnalistų akreditavimo anketa

Susipažinau su Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašu ir įsipareigoju atlikti tik tuos veiksmus, kurie susiję su informacijos apie Seimo, kaip institucijos, veiklą rengimu, laikytis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų. Esu informuotas, kad mano pateikti duomenys bus tikrinami perduodant teisėsaugos institucijoms.
Būdamas Seimo rūmuose įsipareigoju matomoje vietoje nešioti Seimo ilgalaikį leidimą ar VAT leidimų biure išduotą vienos dienos leidimą.
Įsipareigoju pranešti Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentui apie nutrūkusius darbo santykius su darbdaviu, pasikeitusią darbovietę ar kitų anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus.
* - Privalomi laukai