A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo kanceliarija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijas atlieka Seimo kanclerio sudaryta nuolatinė Seimo kanceliarijos korupcijos prevencijos komisija.

Komisijos 2022 m. veiklos planas