Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo nario A. Kubiliaus pranešimas: parlamentaras su ambasadoriais aptarė rinkimų į Europos Tarybos generalinius sekretorius programos prioritetus

2019 m. sausio 17 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lietuvos kandidatas į Europos Tarybos generalinius sekretorius, parlamentaras Andrius Kubilius buvo oficialiai pristatytas Europos Tarybos šalių narių ambasadoriams, reziduojantiems Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijoje įvykusiame susitikime Andrius Kubilius pateikė savo Europos Tarybos veiklos viziją ir prioritetus.

A. Kubilius pabrėžė, kad Europos Taryba yra pagrindinė institucija Europos kontinente, kurianti, įgyvendinanti ir ginanti fundamentalius europietiškų vertybių standartus žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos srityse. Organizacija turi išvysčiusi svarius instrumentus žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse, tokius kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Venecijos komisija, reikia ieškoti būdų, kaip sustiprinti institucinį dėmenį demokratijos apsaugos srityje, kuris padėtų šalims narėms atsilaikyti prieš populizmo, radikalizmo ir kitus iššūkius demokratijai. Siekiant efektyvios, skaidrios ir laikmečio iššūkius atitinkančios organizacijos, svarbu tęsti pradėtas Europos Tarybos reformas, stiprinti jos matomumą ir autoritetą. Europos Taryba yra sutelkusi išskirtinį intelektualinį kapitalą, kad galėtų lyderiauti ir tokiose srityse kaip žmogaus teisių, teisės į privatumą apsaugą artėjančioje naujųjų technologijų eroje.

Pristatydamas A. Kubilių užsienio reikalų ministras pažymėjo puikius Lietuvos kandidato lyderystės ir valdymo įgūdžius, gebėjimus rasti kompromisus, kurie būtini Europos Tarybos generaliniam sekretoriui siekiant spręsti iššūkius, su kuriais susiduria organizacija. „Andrius Kubilius, du kartus ėjęs Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas ypatingai sunkiais valstybei laikotarpiais, turi ne tik politinę patirtį, bet ir strateginį matymą, kuris ypač reikalingas Europos Tarybai kovojant su šiandienos iššūkiais“, – sakė diplomatijos vadovas, pristatydamas Lietuvos kandidatą. 

Kalbėdamas apie Europos Tarybos ateitį, Andrius Kubilius atkreipė dėmesį, kad svarbiausia po Antrojo pasaulinio karo sukurtos organizacijos misija – vertybinė.

„Būtent tokią – pamatines vertybes puoselėjančią ir ginančią – organizaciją įsteigti paskatino karo destrukcijos Europoje patirtis ir įsitikinimas, kad demokratinės valstybės tarpusavyje nekariauja, kad valdžia negali uzurpuoti piliečių, kad visi žmonės turi lygias teises į pamatines teises ir laisves. Šios problemos buvo aktualios prieš 70 metų ir jos išlieka aktualios ir dabar – nemažai Europos šalių susiduria su iššūkiais demokratijai, to nuneigti negalime. Norime, kad mes ir ateinančios kartos gyventų taikioje, vieningoje ir laisvoje Europoje, todėl reikia gyvybingos, efektyviai veikiančios ir autoritetingos Europos Tarybos ne tik šiandien, bet ir po daugelio dešimtmečių“, – pabrėžė Lietuvos kandidatas į Europos Tarybos vadovus.

Šiemet 70 metų įkūrimo metines mininti Europos Taryba – 1949 m. sukurta Europos politinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti bendrų demokratinių principų puoselėjimą Europoje remiantis Europos žmogaus teisių konvencija ir kitais tarptautiniais dokumentais, ginti žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus. Europos Taryba buvo pirmoji tarptautinė Europos organizacija, į kurią Lietuva įstojo atkūrusi nepriklausomybę, ir narystė joje tapo svarbiu politiniu laimėjimu. Lietuvai visada buvo svarbus šios organizacijos politinis palaikymas – Europos Taryba niekada nepripažino sovietų įvykdytos Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos. Šiandien Europos Taryba vienija 47 Europos valstybes.

Europos Tarybos generalinis sekretorius renkamas penkeriems metams. Jis atsako už Europos Tarybos veiklos strateginį planavimą, biudžeto vykdymą ir Ministrų komiteto sprendimų įgyvendinimą, vadovauja kasdieniam organizacijos ir sekretoriato darbui. Kiekvienais metais Ministrų komitetas tvirtina Tarpvyriausybinę veiklos programą, kurią parengia generalinis sekretorius, remdamasis organizacijos veiklos prioritetais. Generalinis sekretorius atsako už šios programos įgyvendinimą.

 

Daugiau informacijos:

Seimo narys Andrius Kubilius

Tel. (8 5) 239 6658, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-17 09:52
   Monika Kutkaitytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti