Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimas Lietuvos Respublikoje (1920–1940 m.)

Seimo Prezidiumo nariai

1920–1940 m. Seimo Prezidiumo nariai

 

Steigiamojo Seimo Prezidiumo rašto Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui fragmentas 
Kaunas, 1921 m. gruodžio 3 d.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 923, ap. 1, b. 240, l. 479. 


1924 metų Seimo statutas skelbė: „Seimo Prezidiumas vadovauja Seimui ir tvarko Seimo reikalus.“ Seimo Prezidiumą sudarė penki nariai: Seimo Pirmininkas, du vicepirmininkai (pirmasis ir antrasis) ir du sekretoriai (pirmasis ir antrasis). Išimtis – Steigiamasis Seimas, kurio Prezidiumą sudarė septyni Seimo nariai: Seimo Pirmininkas, du vicepirmininkai (pirmasis ir antrasis), du sekretoriai (pirmasis ir antrasis), turintys sprendžiamojo balso teisę, ir du sekretoriai, turintys patariamojo balso teisę.

Seimo Prezidiumo nariai buvo renkami slaptu balsavimu. Lietuvos Respublikos Prezidentui atidarius Seimą, laikinai Seimo Pirmininku tapdavo vyriausias pagal amžių Seimo narys – jis buvo vadinamas „amžiaus pirmininku“, sekretoriumi – jauniausias Seimo narys. Toks prezidiumas buvo vadinamas „amžiaus prezidiumu“. Seimo Prezidiumas buvo renkamas slaptu balsavimu pirmajame Seimo kadencijos posėdyje. Išimtis – Antrojo Seimo kadencija, kuomet nepavykus išrinkti Seimo Prezidiumo, „amžiaus prezidiumas“ pirmininkavo dviem pirmiesiems Seimo posėdžiams.

Seimo Pirmininkas pirmininkavo Seimo posėdžiams ir atstovavo Seimui, prireikus jį pavaduodavo vicepirmininkas. Seimo sekretoriato žinioje buvo Seimo posėdžių protokolai, Seimo sekretorių pareiga buvo sekti svarstomo įstatymo tekstą Seimo posėdžio metu.  Steigiamojo Seimo kadencijoje Seimo Prezidiumas skyrė į pareigas Seimo raštinės tarnautojus, sekretoriato žinioje buvo Steigiamojo Seimo raštinė. Vėlesnių kadencijų Seimo raštinės tarnautojus į pareigas skirdavo Seimo Pirmininkas. Seimo Prezidiumo nariai kartu su frakcijų atstovais sudarydavo Seniūnų sueigą.

1924 metų Seimo statutas numatė, kad „Seimo Prezidiumas eina savo pareigas ir Seimo kadencijai pasibaigus arba Respublikos Prezidentui Seimą paleidus, ligi įvyksta pirmasis naujojo Seimo posėdis.“ Remdamasis šia nuostata, Trečiojo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis teigė, kad jo įgaliojimai nenutrūko, nors 1927 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas paleido Seimą, nepaskelbęs naujo Seimo rinkimų. Žvelgiant formaliai, Aleksandro Stulginskio ir kitų Trečiojo Seimo Prezidiumo narių įgaliojimai nutrūko tik 1936 m. rugsėjo 1 d. – kai į pirmąjį posėdį susirinko Ketvirtasis Seimas. Deja, paleidus Trečiąjį Seimą, Trečiojo Seimo Pirmininkas neturėjo realių galimybių eiti savo pareigas.

Seimo Prezidiumo nariais buvo trisdešimt devyni Seimo nariai. Ne visuomet pavykdavo išrinkti visos sudėties Prezidiumą, Prezidiumo sudėtis keisdavosi palyginti dažnai, ypač dažnai – Antrojo Seimo laikotarpiu. Seimo Prezidiumo nare yra buvusi vienintelė moteris – Magdalena Galdikienė (Draugelytė) – ji kurį laiką ėjo Antrojo Seimo antrosios vicepirmininkės pareigas – tai aukščiausias valstybinis postas, kokį yra tekę užimti moteriai 1918–1940 metų Lietuvoje.

 

Abėcėlinis 1920–1940 metų Lietuvos Respublikos Seimo Prezidiumo narių sąrašas:

 

AMBROZAITIS Kazimieras
(1882–1957)

Krikščionių demokratų bloko Darbo federacijos frakcija
I Seimo pirmasis sekretorius (1921 m. lapkričio 21 d. – 1923 m. birželio 5 d.),
II Seimo pirmasis sekretorius (1923 m. birželio 5 d. – 1924 m. sausio 29 d.),
III Seimo antrasis vicepirmininkas (1926 m. gruodžio 19 d. – 1927 m. balandžio 12 d.).

 

BISTRAS Leonas
(1890–1971)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
I Seimo Pirmininkas (1922 m. lapkričio 21 d. – 1923 m. birželio 5 d.),
II Seimo Pirmininkas (1925 m. sausio 27 d. – 1925 m. rugsėjo 25 d.).

 

 

BUTKYS Adolfas
(1863–1936)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija
II Seimo antrasis vicepirmininkas (1923 m. liepos 10 d. – 1923 m. liepos 10 d.)

 

CIRTAUTAS Bronislovas
(1881–1930)

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Steigiamojo Seimo sekretorius, turintis patariamąjį balsą (1920 m. gegužės 17 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.)

 

DRAUGELIS Eliziejus
(1888–1981)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija
II Seimo pirmasis sekretorius (1924 m. spalio 1 d. – 1925 m. rugsėjo 25 d.)

 

FRIDMANAS Naftalis (FRIDMAN Naftl) 
(1863–1921)

Žydų frakcija
Steigiamojo Seimo sekretorius, turintis patariamąjį balsą (1920 m. gegužės 17 d. – 1921 m. rugpjūčio 30 d.).
Naftalis Fridmanas mirė 1921 m. gegužės 5 d., tačiau paradoksas – teisiškai jo įgaliojimai buvo nutraukti tik praėjus beveik trims mėnesiams po jo mirties, kai apie įgaliojimų nutraukimą buvo paskelbta oficialiajame leidinyje Vyriausybės žinios.

 

GALDIKIENĖ (DRAUGELYTĖ) Magdalena
(1891–1979)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
II Seimo antroji sekretorė (1925 m. rugsėjo 25 d. – 1926 m. kovo 5 d.),
II Seimo antroji vicepirmininkė (1926 m. kovo 5 d. – 1926 m. birželio 2 d.).

 

GILVYDIS Alfonsas
(1895–1987)

IV Seimo antrasis vicepirmininkas (1936 m. rugsėjo 23 d. – 1940 m. liepos 1 d.)

 

GUDAVIČIUS Bronius Izidorius
(1899–1942)

IV Seimo antrasis sekretorius (1936 m. rugsėjo 23 d. – 1940 m. liepos 1 d.)

 

INDRIŠIŪNAS Julius
(1901–1945)

IV Seimo pirmasis vicepirmininkas (1936 m. rugsėjo 23 d. – 1940 m. liepos 1 d.)

 

JOČYS Petras
(1894–1970)

Krikščionių demokratų bloko Darbo federacijos frakcija
II Seimo antrasis sekretorius (1925 m. sausio 27 d. – 1925 m. rugsėjo 25 d.),
II Seimo pirmasis sekretorius (1925 m. rugsėjo 25 d. – 1926 m. kovo 5 d.),
III Seimo antrasis sekretorius (1926 m. gruodžio 19 d. – 1927 m. balandžio 12 d.).

 

JOKANTAS Kazimieras
(1880–1942)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija
II Seimo antrasis vicepirmininkas (1923 m. liepos 10 d. – 1924 m. spalio 1 d.),
II Seimo pirmasis vicepirmininkas (1924 m. spalio 1 d. – 1925 m. sausio 27 d.).

 

KAIRYS Steponas
(1879–1964)

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
III Seimo pirmasis vicepirmininkas (1926 m. birželio 2 d. – 1926 m. gruodžio 19 d.)

 

KINDERIS Rudolfas
(1881–1944)

Lietuvos vokiečių ir klaipėdiečių frakcija
III Seimo pirmasis sekretorius (1926 m. birželio 2 d. – 1926 m. gruodžio 19 d.)

 

KRUPAVIČIUS Mykolas
(1885–1970)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
III Seimo pirmasis vicepirmininkas (1926 m. gruodžio 19 d. – 1927 m. balandžio 12 d.)

 

KVIESKA Vincas
(1889–1958)

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcija
II Seimo antrasis sekretorius (1923 m. liepos 10 d. – 1924 m. spalio 1 d.)

 

KVIKLYS Mečislovas
(1901–1942)

IV Seimo pirmasis sekretorius (1936 m. rugsėjo 23 d. – 1939 m. vasario 28 d.)

 

MAKAUSKAS Jonas
(1885–1969)

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcija
I Seimo antrasis sekretorius (1923 m. sausio 23 d. – 1923 m. birželio 5 d.)

 

MARKAUSKAS Mečys
(1891–1979)

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
I Seimo sekretorius, turintis patariamąjį balsą (1921 m. lapkričio 21 d. – 1923 m. birželio 5 d.)

 

MASILIŪNAS Jonas
(1899–1942)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
III Seimo pirmasis sekretorius (1926 m. gruodžio 19 d. – 1927 m. balandžio 12 d.)

 

MIKŠYS Feliksas
(1893–1973)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija,
II Seimo pirmasis vicepirmininkas (1926 m. kovo 5 d. – 1926 m. birželio 2 d.)

 

MILČIUS Antanas
(1895–nežinoma)

Krikščionių demokratų blokas,
Steigiamojo Seimo antrasis sekretorius (1921 m. spalio 25 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.)

 

NATKEVIČIUS Ladas
(1893–1945)

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų ir Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijų blokas,
Steigiamojo Seimo pirmasis sekretorius (1920 m. gegužės 17 d. – 1922 m. vasario 21 d.)

 

PETRULIS Vytautas
(1890–1941)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija,
II Seimo Pirmininkas (1925 m. rugsėjo 25 d. – 1926 m. vasario 9 d.)

 

RACHMILEVIČIUS Nachmanas (RACHMILEVIC Nachman)
(1876–1941)

Žydų frakcija
Steigiamojo Seimo sekretorius, turintis patariamąjį balsą (1921 m. lapkričio 8 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.)

 

RAČKAUSKAS Vytautas
(1881–1956)

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų ir Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijų blokas,
Steigiamojo Seimo pirmasis sekretorius (1922 m. kovo 2 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.)

 

RADZEVIČIUS Petras
(1893–1959)

Lietuvos darbo federacijos frakcija, Krikščionių demokratų blokas,
Steigiamojo Seimo antrasis sekretorius (1920 m. gegužės 17 d. – 1921 m. spalio 25 d.)

 

RAULINAITIS Pranas Viktoras
(1895–1969)

Seimo Krikščionių demokratų bloko Darbo federacijos frakcija
II Seimo pirmasis sekretorius (1924 m. sausio 29 d. – 1924 m. spalio 1 d.),
II Seimo antrasis vicepirmininkas (1924 m. spalio 1 d. – 1926 m. kovo 5 d.).

 

SKYRIUS Juozas
(1897–1986)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija
II Seimo pirmasis sekretorius (1926 m. kovo 5 d. – 1926 m. birželio 2 d.)

 

STAUGAITIS Jonas
(1868–1952)

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcija
Steigiamojo Seimo pirmasis vicepirmininkas (1920 m. gegužės 17 d. –1922 m. lapkričio 13 d.),
I Seimo pirmasis vicepirmininkas (1923 m. sausio 23 d. – 1923 m. birželio 5 d.),
II Seimo pirmasis vicepirmininkas (1923 m. birželio 5 d. – 1924 m. spalio 1 d.),
II Seimo Pirmininkas (1926 m. vasario 9 d. – 1926 m. kovo 5 d.),
III Seimo Pirmininkas (1926 m. birželio 2 d. – 1926 m. gruodžio 19 d.).

 

STAUGAITIS Justinas
(1866–1943)

Krikščionių demokratų bloko Ūkininkų sąjungos frakcija
Steigiamojo Seimo antrasis vicepirmininkas (1920 m. gegužės 17 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.),
I Seimo Pirmininkas (1922 m. lapkričio 13 d. – 1922 m. lapkričio 21 d.),
I Seimo pirmasis vicepirmininkas (1922 m. lapkričio 21 d. – 1923 m. sausio 23 d.),
I Seimo antrasis vicepirmininkas (1923 m. sausio 23 d. – 1923 m. birželio 5 d.),
II Seimo Pirmininkas (1923 m. liepos 10 d. – 1925 m. sausio 27 d.),
II Seimo pirmasis vicepirmininkas (1925 m. sausio 27 d. – 1926 m. kovo 5 d.),
II Seimo Pirmininkas (1926 m. kovo 5 d. – [iki įšventinimo į vyskupus]).

 

STEPONAVIČIUS Jonas
(1880–1947)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
III Seimo antrasis vicepirmininkas (1926 m. birželio 2 d. – 1926 m. lapkričio 22 d.).

 

STULGINSKIS Aleksandras
(1885–1969)

Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcija, Krikščionių demokratų blokas,
Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas (1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d.),
III Seimo Pirmininkas (1926 m. gruodžio 19 d. – 1927 m. balandžio 12 d.).

 

SUGINTAS Antanas
(1890–1971)

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcija
II Seimo antrasis sekretorius (1923 m. birželio 5 d. – 1923 m. liepos 10 d.)

 

ŠAKENIS Konstantinas
(1881–1959)

IV Seimo Pirmininkas (1936 m. rugsėjo 1 d. – 1940 m. liepos 1 d.)

 

TYLENIS Antanas 
(1898–nežinoma)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija
II Seimo antrasis sekretorius (1926 m. kovo 5 d. – 1926 m. birželio 2 d.)

 

TUMĖNAS Antanas
(1880–1946)

Krikščionių demokratų bloko Krikščionių demokratų frakcija,
II Seimo Pirmininkas (1923 m. birželio 5 d. – 1923 m. birželio 30 d.)

 

VILIUŠIS Jonas
(1896–1988)

IV Seimo pirmasis sekretorius (1939 m. vasario 28 d. – 1940 m. liepos 1 d.)

 

ŽYGELIS Balys
(1887–1972)

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcija
III Seimo antrasis sekretorius (1926 m. liepos 2 d. – 1926 m. gruodžio 19 d.)

 

 

Parengta pagal:

Steigiamojo Seimo darbai, Kaunas, 1920–1922 m.

Seimo stenogramos, Kaunas, 1922–1926 m.

Seimo stenogramos, Kaunas,1936–1940 m.

Steigiamojo Seimo statutas, Vyriausybės žinios, 1921, nr. 71.

Steigiamojo Seimo statuto papildymas, Vyriausybės žinios, 1921, nr. 104.

Steigiamojo Seimo statuto papildymas, Vyriausybės žinios, 1921, nr. 108.

Steigiamojo Seimo statuto papildymas, Vyriausybės žinios, 1921, nr. 111.

Seimo statutas, Vyriausybės žinios, 1924, nr. 163.

 

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė