A
A
A
Neįgaliesiems
Tarptautiniai ryšiai

Seimo delegacijos

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo valdybos patvirtintus ilgalaikius Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetus ir Užsienio reikalų komiteto rekomendacijas, tarptautinių parlamentinių organizacijų ir asamblėjų veikloje dalyvauja atstovaujamas Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose. Seimo delegacijos tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose paprastai sudaromos Seimo pirmojoje sesijoje.

Seimas, atsižvelgdamas į tarptautinių parlamentinių organizacijų ir asamblėjų veiklą reglamentuojančius dokumentus, Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose sudėtį nutarimu tvirtina laikydamasis nustatytų Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normų.

Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose pirmininkus ir jų pavaduotojus, teikdamas prioritetą suderinto Seimo daugumos ir Seimo mažumos atstovavimo principui, tvirtina Seimas Seimo Pirmininko teikimu, atsižvelgdamas į Seniūnų sueigos pasiūlymus dėl Seimo frakcijų atstovų, teikiamų į Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose pirmininkų ir jų pavaduotojų pareigas.

Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose posėdžius šaukia ir jiems vadovauja atitinkamos delegacijos  pirmininkas arba jo pavaduotojas.