A
A
A
Neįgaliesiems
Biudžeto ir finansų komitetas

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2023-02-08
Biudžeto ir finansų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos bankas
Tendencijos nekilnojamojo turto rinkoje, būsto įperkamumas ir valstybės pagalbos priemonės
(Atsižvelgdami į 2023 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitete svarstyto parlamentinės kontrolės klausimo „Tendencijos nekilnojamojo turto rinkoje, būsto įperkamumas ir valstybės pagalbos priemonės“ metu suformuluotus siūlymus, prašome Jūsų įvertinti siūlymus ir pagal kompetenciją pateikti poziciją bei galimus sprendimus: Lietuvos bankui: - siūlome išanalizuoti ir pateikti siūlymus, kaip pagerinti fiksuotų paskolų palūkanų pasiūlos prieinamumą. Finansų ministerijai: - pateikti nuomonę dėl iki 2009 m. galiojusios gyventojų pajamų mokesčio lengvatos būsto paskolų palūkanoms efektyvumo ir galimo poveikio valstybės biudžeto pajamoms. Lietuvos bankui ir Finansų ministerijai: - įvertinti juridinių asmenų įsigytų būstų dalį visuose gyvenamojo nekilnojamojo turto sandoriuose, kurios mažina gyvenamojo nekilnojamojo turto pasiūlą ir pasiūlyti atitinkamas fiskalines priemones šiai situacijai suvaldyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: - įvertinti galimybes apjungti valstybės paramos būstui įsigyti priemones, siekiant užtikrinti, kad parama būtų teikiama socialiai jautrioms asmenų grupėms; - atsižvelgiant į tendencijas, kada šeimos kuriamos vis vėlyvesniame amžiuje, įvertinti galimybes atsisakyti amžiaus cenzo kriterijaus vertinimo ir pasiūlyti vertinti kitus kriterijus, siekiant šeimoms pasinaudoti parama būstui įsigyti ar išsinuomoti; - įvertinti galimybes kurti municipalinio būsto fondus: tiek statant naujus pastatus, tiek panaudojant jau pastatytus/statomus. Aplinkos ministerijai: - atnaujinti Lietuvos būsto strategiją (kuri galiojo 2004-2017 m.); - atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto pasiūlos lankstumą užtikrina statybų (leidimų išdavimo) procedūrų efektyvumas, siūlytina atlikti statybas reglamentuojančių teisės aktų ex post vertinimą ir pateikti galimus siūlymus dėl jų tobulinimo. )

2.
2023-01-18
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Lietuvos ekonominės raidos scenarijaus 2022–2025 m. ir Valstybės kontrolės išvados dėl jo pristatymas. Lietuvos banko makroekonominės prognozės.
(Išklausyta informacija)

3.
2022-11-16
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Mokesčių atidėjimo priemonės taikymas energetinės krizės paveiktiems verslo subjektams
(Informacija išklausyta, sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta

4.
2022-11-09
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl verslo poreikius atitinkančių skrydžių krypčių plėtros ir skrydžių skatinimo programos įgyvendinimo
(Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta

5.
2022-11-09
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Biudžeto vykdymo pajamų pristatymas.
(Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta)

6.
2022-11-09
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl tinkamos Lietuvos kelių būklės užtikrinimo ir papildomo finansavimo poreikio.
(Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta)

7.
2022-10-26
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl Fiskalinės sutarties įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo pakeitimo projekto.
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija

8.
2022-10-26
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumo ir apskaitos užtikrinimo
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija, sperndimų nepriimta

9.
2022-10-12
Biudžeto ir finansų komitetas
 
„Dėl padėties nevalstybiniame kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje ir skubių pagalbos priemonių“
(Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta

10.
2022-10-12
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas XIVP-1991(2).
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija

11.
2022-10-05
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas XIVP-1991(2)
(Svarstyme daryti pertrauką)
SvaRSTYME DARYTI PERTRAUKĄ

12.
2022-09-28
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Elektros energijos ir dujų kainų pokyčiai ir prognozės ateinantiems metams.
(Išklausyta informacija, sprendimų nepriimta)

13.
2022-09-21
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Atsakingų valstybės institucijų ambicingi tikslai, taikomos priemonės bei esama problematika kovojant su PVM grobstymu ir kitais ekonominiais bei finansiniais nusikaltimais
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija

14.
2022-09-14
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimas
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija

15.
2022-09-14
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Ekonominės raidos scenarijus
(Protokolinių sprendimų nepriimta)
Išklausyta informacija

16.
2022-09-14
Biudžeto ir finansų komitetas
 
9 proc. PVM tarifas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms - poveikis verslo aplinkai ir biudžeto pajamoms
(Protokolinių sprendimų nepriimta)

17.
2022-06-22
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl kultūros paveldo objektų išlaikymo finansavimo
( protokolinio sprendimo nepriimta)
Išklausyta informacija

18.
2022-06-22
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Lietuvos geležinkelių veiklos prioritetai ir perspektyvos
( protokolinio sprendimo nepriimta)
Išklausyta informacija

19.
2022-06-15
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Mokestinės paskatos investuojant į technologinį atsinaujinimą bei mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. .
( protokolinis sprendimas nepriimtas)
išklausyta informacija

20.
2022-06-01
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl naujo nekilnojamojo turto mokesčio modelio.
(Priimtas protokolinis sprendimas. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti, kad įsigaliojus Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymui ir nustačius, kad gyventojų skiriamą iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą galėtų gauti tik nevyriausybinės organizacijos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, švietimo ir kultūros srities įstaigų finansiniai ištekliai dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo nesumažėtų. )