Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Antikorupcijos komisija

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2021-11-10
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Dėl korupcijos rizikų valdymo vykdant veiklą saugomose teritorijose (parlamentinė kontrolė)
(1. Tęsti korupcijos rizikų saugomų teritorijų sektoriuje šalinimo priemonių įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. 2. Prašyti Aplinkos ministeriją pateikti detalią informaciją` apie namelių ant vandens Labanoro regioniniame parke statybos teisėtumo tyrimo išvadas.)

2.
2021-09-29
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Dėl korupcijos valdymo sveikatos sektoriuje efektyvumo
(Siekiant įvertinti esamus pokyčius ir priimti reikalingus sprendimus prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybą atlikti pakartotinius labiausiai korumpuotų sveikatos sektoriaus sričių antikorupcinius vertinimus.)

3.
2021-09-29
Antikorupcijos komisija
Seimo Ekonomikos komitetas
Dėl galimos korupcijos kelio Garliava-Prienai rekonstrukcijos projekte.
(Atsižvelgiant į tai, kad dėl kelių infrastruktūros perspektyvų bei konkrečiai kelio Garliava-Prienai rekonstrukcijos projekto Seimo Ekonomikos komitete yra atliekama parlamentinė kontrolė, komisija klausimą svarstys pagal poreikį, Seimo Ekonomikos komitetui priėmus sprendimus.)

4.
2021-09-22
Antikorupcijos komisija
Viešųjų pirkimų tarnyba
Dėl galimų korupcijos apraiškų Vilniaus miesto savivaldybėje vykdant viešuosius pirkimus.
(Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyboje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės vykdyto atviro projekto konkurso atrinkimo detaliam vertinimui bei į tai, kad tyrimų dar nebaigė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija ir Vyriausioji rinkimų komisija, - vykdyti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)

5.
2021-09-15
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Komisijos Laikinosios tyrimo grupės išvados „Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ veiklos“ svarstymas, išvados tvirtinimas.
(1. patvirtinti komisijos sudarytos laikinosios tyrimo grupės išvadą „Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ veiklos“. 2. atkreipti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesį į valstybės valdomų įmonių kolegialių priežiūros organų kompetencijos užtikrinimo bei asmeninės atsakomybės taikymo įmonės vadovams ir kolegialiems organams problemą. 3. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą apie komisijos nustatytas valstybės valdomų įmonių, pavaldžių Žemės ūkio ministerijai, veiklos priežiūros problemas, rekomenduoti vykdyti aktyvesnę parlamentinę kontrolę visose žemės ūkio sektoriaus įmoėse. 4. Vykdyti šio klausimo parlamentinę kontrolę Seimo pavasario sesijoje. )

6.
2021-06-09
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Nacionalinė žemės tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Dėl UAB Rietavo turgus naudojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo.
(1. kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą prašant ištirti, ar sudarant valstybinės žemės bei lėktuvų pakilimo-nusileidimo aikštelės nuomos sutartis su UAB „Rietavo turgus“ nebuvo nusikalstamos veikos požymių bei įvertinti, ar atsakingų asmenų veiksmais nebuvo padaryta valstybei žala, ją nustačius imtis priemonių jai išieškoti. 2. kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prašant įvertinti dėl UAB „Rietavo turgus“ neteisėto valstybinės žemės sklypo naudojimo valstybės galimai negautos naudos dydį, ją nustačius, priimti sprendimus dėl negautų pajamų išieškojimo. 3. prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę įvertinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas ir spręsti dėl valstybės turto, kuriuo disponuoja VĮ Turto bankas, nekilnojamojo turto nuomos reikalavimų dėl nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo suvienodinimo su parduodamam turtui keliamais reikalavimais. 4. atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į nustatytus švietimo įstaigoms mokymo tikslams skirtos valstybinės žemės ir nekilnojamojo turto naudojimą ne pagal paskirtį ir rekomenduoti atlikti auditą dėl švietimo įstaigoms skirtos valstybinės žemės ir kito nekilnojamojo turto reikalingumo tiesioginėms funkcijoms vykdyti bei jo naudojimo ne pagal paskirtį. Nustačius turto naudojimo ne pagal paskirtį ar jo nenaudojimo atvejus, inicijuoti atitinkamų vyriausybės nutarimų keitimą dėl to turto skyrimo panaudai viešosioms įstaigoms. 5. prašyti Žemės ūkio ministeriją nedelsiant teikti vyriausybės posėdžiui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl žemės suteiktos kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašų patvirtinimo“, kuriuo VšĮ Žemaitijos kolegijai mokslo ir mokymo reikmėms buvo suteiktas 105,20 ha valstybinės žemės plotas, pakeitimą. 6. tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)

7.
2021-04-21
Antikorupcijos komisija
 
2021-04-06 valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-3 „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena“
(​Komisija planuoja aptarti posėdyje)
 

8.
2021-04-21
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
1. Dėl valstybės ar savivaldybės įmonių, valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių ar jos dukterinių bendrovių veiklos priežiūros.
(1. perduoti komisijoje surinktą medžiagą pagal kompetenciją svarstyti bei imtis iniciatyvos teisės aktų tobulinimo srityje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetui. 2. kreiptis į Vyriausybę prašant įvertinti Vyriausybės atstovų apskrityse įstaigų papildomą žmogiškųjų išteklių poreikį.)

9.
2021-04-14
Antikorupcijos komisija
 
1. Dėl korupcijos rizikos veiksnių valstybinės veterinarinės priežiūros srityje.
(ęsti klausimo parlamentinę kontrolę ir stebėti korupcijos rizikas eliminuojančių priemonių Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje įgyvendinimą.)

10.
2021-03-31
Antikorupcijos komisija
 
1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos aptarimas.

11.
2021-03-31
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. veiklos ataskaitos aptarimas.
(1. siūlyti Vyriausybei, tikslinant šių metų biudžetą bei sudarant kitų metų biudžetą, didinti VTEK skiriamą finansavimą. 2. prašyti Seimo valdybą atsižvelgti į esamą situaciją, vertinant VTEK papildomų pareigybių tvirtinimo tikslingumą.)

12.
2021-02-24
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl korupcijos rizikų institucijoms priimant sprendimus, susijusius su planuojama/vykdoma statybų veikla saugomose teritorijose
(Siūlyti Vyriausybei įvertinti institucijų, prižiūrinčių statybų projektų derinimą ir statybų leidimų saugomose teritorijose išdavimą, konsolidavimo tikslingumą, stiprinti šių institucijų kompetencijas, nes šiuo metu saugomų teritorijų priežiūros srityje dirbančių 33 įstaigų veikla neužtikrina efektyvios viešojo intereso apsaugos, netenkina visuomenės lūkesčių.)

13.
2021-02-17
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų veiklos skaidrumo ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų sistemos pertvarkos
(1. Komisija konstatuoja, kad yra būtina greitosios medicinos pagalbos (GMP) sistemos pertvarka, pritaria šios sistemos centralizavimui ir rekomenduoja Vyriausybei operatyviai parengti centralizavimo planą. Komisija tikisi, kad Seimo pavasario sesijoje bus pateikiami atnaujinti GMP sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai. 2. Komisija konstatuoja, kad per paskutinius 10 m. buvo suplanuota, bet neįgyvendintas Bendrojo pagalbos centro (BPC) ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018-2020 metų veiksmų planas, pagal kurį visos pagalbos tarnybos nuo 2021 m. sausio 1 d. turėjo būti sujungtos į bendrą BPC informacinę sistemą, todėl Vyriausybei rekomenduoja imtis operatyvių priemonių pagalbos tarnybų sąrangos 112 linijos plėtros įgyvendinimui. Komisija prašys informuoti apie parengtas priemones ir numatytus jų įgyvendinimo terminus. )

14.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų tyrimų tarnyba Viešųjų pirkimų tarnyba
Dėl galimų korupcijos apraiškų sprendžiant klausimus, susijusius su bausmių vykdymu
(1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengti įkalinimo įstaigų/bausmių vykdymo sistemos pertvarkos veiksmų planą ir pristatyti jį Antikorupcijos komisijos posėdyje. 2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai dar kartą įvertinti biudžeto lėšų poreikį kryptingam bausmių vykdymo įstaigų modernizavimui, darbuotojų saugumo užtikrinimui, reikiamų techninių priemonių diegimui. 3. Atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą informaciją, pasiūlyti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos spręsti dėl korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planų patikslinimo. 4. Pavesti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos iki š. m. rugsėjo mėnesio pateikti Antikorupcijos komisijai Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. pirmojo pusmečio vykdymo ataskaitą. 5. Rekomenduoti Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui sistemiškai įvertinti asmenų konvojavimo reglamentavimo trūkumus ir pertvarkyti asmenų konvojavimo sistemą. 6. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų pirkimų galimas rizikas. )
Institucijos pateikė Antikorupcijos komisijai prašytą informaciją. Komisijos 2021-10-13 posėdyje apsvarstyta Teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl bausmių vykdymo sistemos reformos.

15.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl galimų pažeidimų organizuojant atrankos konkursą Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
(Vidaus reikalų ministerijai pasiūlyta: - atlikti tyrimą dėl Seimo narės G. Burokienės Antikorupcijos komisijai perduotame skunde nurodytų galimų pažeidimų; - skubos tvarka tobulinti ir tikslinti priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas tvarkos aprašą; - įvertinti Valstybės tarnybos departamento vykdomų pretendentų užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų tikslingumą. )

16.
2020-12-30
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Valstybės kontrolė, Vyriausybės kanceliarija, savivaldybių antikorupcijos komisijos, Vyriausybės atstovai apskrityse, Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Dėl valstybės ar savivaldybės įmonių, valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių ar jos dukterinių bendrovių kolegialų priežiūros ar valdymo organų atrankos
(1. Prašyti Valstybės kontrolės pristatyti audito dėl valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių priežiūros išvadas. 2. Prašyti Vyriausybės kanceliariją įvertinti atrankos į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialius organus centralizavimo tikslingumą, šią funkciją perduodant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 3. Prašyti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją atlikti savivaldybių 2020 m. vykdytos savivaldybių įmonių valdymo kontrolės efektyvumo ir atitikimo teisės aktams sisteminį vertinimą. 4. Paraginti savivaldybių antikorupcijos komisijas, savivaldybių kontrolierius atkreipti dėmesį ir skirti prioritetą savivaldybių valdomų įmonių priežiūros skaidrumui bei efektyvumui įvertinti. 5. Svarstyti pasiūlymus dėl reikalingo savivaldybių valdomų įmonių priežiūros ir kontrolės teisinio reglamentavimo pakeitimo. 6. Prašyti Vyriausybės atstovus apskrityse tęsti savivaldybių administracinę priežiūrą ir vertinti kaip yra laikomasi įstatymų, ar vykdomi Vyriausybės nutarimai savivaldybių valdomų įmonių priežiūros srityje. 7. Prašyti STT įvertinti korupcijos rizikos analizės atlikimo tikslingumą valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių priežiūros kolegialių organų sudarymo srityje )

17.
2020-12-09
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl kovai su Covid-19 skirtų lėšų panaudojimo skaidrumo
(Perduoti Vyriausybei susipažinti Seimo Antikorupcijos komisijos 2020-12-09 posėdyje posėdyje analizuotų tyrimų, susijusių su Covid-19 lėšų panaudojimu, išvadas ir institucijų rekomendacijas bei vykdyti šios srities parlamentinę kontrolę.)
Ministras Pirmininkas pavedė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi ir apie nagrinėjimo ir vertinimo rezultatus bei taikomas ir planuojamas priemones iki 2021 m. sausio 15 d. informuoti Seimo Antikorupcijos komisiją (atsakymo kopiją - Vyriausybės kanceliarijai.