Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Jaunimo ir sporto reikalų komisija

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
21.
2022-09-14
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo
(1. Atsižvelgiant į Lietuvos dviračių sporto federacijos 2022 m. kovo 15 d. rašte nurodytas aplinkybes, siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai peržiūrėti sporto šakų federacijų pateiktus duomenis ir ištaisyti galimas klaidas skirstant valstybės biudžeto lėšas sporto šakų federacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti. 2. Siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tobulinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 vasario 5 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarką. )
2022-09-14 posėdyje aptarti Švietimo, moklso ir sporto ministerijos planuojami mokyčiai aukšto meistriškumo sporto programų finansavime. Sutarta pratęsti diskusijas vėliau. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 vasario 5 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikintas. Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarka patobulinta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo irsporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1113 "Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo"

22.
2022-06-22
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Švietimo mainų paramos fondas, Centrinė projektų valdymo agentūra
Dėl Sporto rėmimo fondo veiklos rezultatų
(Išklausyta informacija)

23.
2022-05-25
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Jaunimo reikalų agentūra
Darbo su niekur nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis sistemos įgyvendinimas ir plėtra
(Išklausyta informacija)

24.
2022-05-25
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl fizinio ugdymo trečios pamokos ir Sporto įstatymo 12 str. nuostatų įgyvendinimo
(Atsižvelgiant į Sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, raginti Lietuvos Respublikos Vyriausybę 2023 metų valstybės biudžete numatyti reikiamas lėšas fizinio ugdymo pamokų skaičiaus 9-oje (I gimnazijos) ir 10-oje (II gimnazijos) klasėse padidinimui ir taip nuo 2023–2024 mokslo metų užtikrinti tris per savaitę fizinio ugdymo pamokas visose pagrindinio ugdymo programos klasėse)
Sprendimas neįgyvendintas. Papildomos lėšos 2023 m. biudžete nenumatytos.

25.
2022-04-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų agentūra
Regioninės jaunimo politikos įgyvendinimas
(Išklausyta informacija)

26.
2022-04-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl sporto sistemos valdymo pokyčių įgyvendinimo (Nacionalinės sporto agentūros steigimas)
(Išklausyta informacija)

27.
2022-03-16
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimo ir situacijos Lietuvoje.
(Išklausyta informacija. Sutarta tęsti diskusijas šia tema.)

28.
2021-12-22
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl planuojamų sporto sistemos valdymo pokyčių
(Pritarti Švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlymui steigti naują biudžetinę įstaigą – Lietuvos sporto agentūrą)
Pateikti Sporto įstatymo pakeitimai

29.
2021-12-22
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl planuojamų fizinio aktyvumo finansavimo ir aukšto meistriškumo sporto sistemos pokyčių.
(Išklausyta informacija)

30.
2021-11-24
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo
(Stebėti rengiamų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų procesą ir prašyti Vilniaus savivaldybės administracijos informuoti Komisiją, kai bus parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai teikiami tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimai.)

31.
2021-11-10
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Tarptautinių programų jaunimo srityje įgyvendinimo 2014-2020 m. rezultatai
(Išklausyta informacija)

32.
2021-11-10
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl planuojamų pokyčių aukšto meistriškumo sporte
(Artimiausiame posėdyje svarstyti klausimą dėl darbo grupės aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai tobulinti veiklos, kviečiant į posėdį visus darbo grupės narius)
2021-11-17 posėdyje išklausyta papildoma informacija.

33.
2021-11-10
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos studentų sporto asociacija
Dėl studentų sporto situacijos Lietuvoje
(Išklausyta informacija)

34.
2021-10-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl sporto bazių būklės, jų panaudojimo ir plėtros
(Išklausyta informacija)

35.
2021-10-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
 
Dėl etnosporto Lietuvoje plėtojimo
(Išklausyta informacija)

36.
2021-09-15
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl lėšų poreikio Lietuvos sporto universiteto bendrabučio renovacijai
(Atsižvelgiant į Lietuvos sporto universiteto 2021 m. rugsėjo 2 d. rašte nurodytus argumentus ir faktines aplinkybes, prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės rasti galimybę skirti 986 tūkst. eurų Lietuvos sporto universiteto patikėjimo teise valdomo bendrabučio, esančio Perkūno al. 3, Kaune, renovacijai.)

37.
2021-06-09
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos plaukimo federacija

38.
2021-05-26
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dėl darbo su jaunimu sistemos įgyvendinimo
(Išklausyta informacija)

39.
2021-05-26
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo 2020 m. rezultatai ir 2021 m. planai
(Išklausyta informacija)

40.
2021-05-12
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto strategijos įgyvendinimo
(Išklausyta informacija)