Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Teisėkūra

Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai
Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2023-09-23COM/2023/555COM(2023)555COM(2023)555
2023-09-23COM/2023/543COM(2023)543COM(2023)543
2023-09-23COM/2023/542COM(2023)542COM(2023)542
2023-09-23COM/2023/541COM(2023)541COM(2023)541
2023-09-21COM/2023/538KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo 13 straipsnio 1 dalįCOM/2023/538
2023-09-19COM/2023/545REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Recovery and Resilience Facility: Moving forwardCOM/2023/545
2023-09-19COM/2023/546Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION extending temporary protection as introduced by Implementing Decision (EU) 2022/382COM/2023/546
2023-09-19COM/2023/536Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje dėl Asociacijos susitarimo XXII priedo dalinio pakeitimoCOM/2023/536
2023-09-13COM/2023/535KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Pagalbos MVĮ priemonių rinkinysCOM/2023/535
2023-09-13COM/2023/510KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Aštuntoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 15 straipsnio 4 dalįCOM/2023/510
2023-09-13COM/2023/513Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Farerų Salų Vyriausybės susitarimu dėl Farerų Salų dalyvavimo Sąjungos programose, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimoCOM/2023/513
2023-09-13COM/2023/522Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame kelių transporto komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl antrosios kartos išmaniojo tachografo techninių specifikacijų pritaikymoCOM/2023/522
2023-09-13COM/2023/523KOMISIJOS ATASKAITA dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymo 2022 m.COM/2023/523
2023-09-13COM/2023/529Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on transfer pricingCOM/2023/529
2023-09-13COM/2023/532Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)COM/2023/532
2023-09-13COM/2023/528Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing a Head Office Tax system for micro, small and medium sized enterprises, and amending Directive 2011/16/EUCOM/2023/528
2023-09-13COM/2023/533Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating late payment in commercial transactionsCOM/2023/533
2023-09-12COM/2023/534KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Pirmoji bendrųjų skaitmeninių vartų įgyvendinimo ataskaitaCOM/2023/534
2023-09-12COM/2023/521Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo pritariama, kad Europos Komisija sudarytų Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) ir Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijos (KEPO) susitarimąCOM/2023/521
2023-09-12COM/2023/525REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the first preliminary review on the implementation of Regulation (EU) 2019/1150 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation servicesCOM/2023/525
2023-09-12COM/2023/539Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl sprendimo du priimtus naujus Sąjungos aktus įtraukti į Vindzoro sistemos 2 priedą priėmimoCOM/2023/539
2023-09-12COM/2023/540Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl deklaracijos, pateiktinos Jungtiniame komitete pagal Sprendimo Nr. 1/2023 23 straipsnio 4 dalies a punktąCOM/2023/540
2023-09-12COM/2023/524KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros ir Reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, vertinimoCOM/2023/524
2023-09-11COM/2023/520KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl naudojimosi 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones 29 straipsnio 2 dalyje nurodytais deleguotaisiais įgaliojimaisCOM/2023/520
2023-09-11COM/2023/518KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl deleguotuojų įgaliojimų, nurodytų 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1627 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007 COM/2023/518
2023-09-08COM/2023/519KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naudojimosi 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo 5 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytais deleguotaisiais įgaliojimaisCOM/2023/519
2023-09-07COM/2023/527Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame dalyvavimo Sąjungos programose komiteteCOM/2023/527
2023-09-07COM/2023/501KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Socialinės apsaugos koordinavimo skaitmenizacija: palankesnių sąlygų sudarymas laisvam judėjimui bendrojoje rinkojeCOM/2023/501
2023-09-07COM/2023/512Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria sukuriama Europos neįgaliojo kortelė ir Europos neįgaliųjų automobilių statymo kortelėCOM/2023/512
2023-09-07COM/2023/526Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl plano koordinuoti Sąjungos lygmens reagavimą į didelę tarpvalstybinę reikšmę turinčius ypatingos svarbos infrastruktūros sutrikimusCOM/2023/526