A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Balsavimas už svarstomą dokumentą
Laikas Dokumentas Formuluotė U P S
2022-09-13 12:55

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-1982 2022-09-12

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 25, susilaikė 38)

+
2022-09-22 16:03

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 9 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1961 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 70, prieš 4, susilaikė 4)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Sprendimas nepriimtas (už 52, prieš 19, susilaikė 33)

+
2022-09-22 16:02

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 67)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 49)

Pritarta A (už 67, prieš 49, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 52, prieš 41, susilaikė 26)

+
2022-09-22 16:13

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 57)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 63)

Pritarta B (už 57, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-09-13 11:05

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-1973 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 76, prieš 10, susilaikė 32)

+
2022-09-13 12:45

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1916 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 5, susilaikė 19)

+
2022-09-13 12:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1894 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-09-13 11:14

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795 2022-06-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-09-13 15:43

Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1910 2022-08-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-13 15:45

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-09-13 12:39

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą

Pritarta (už 88, prieš 2, susilaikė 24)

+
2022-09-22 16:13

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 60)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

(už 60, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:09

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1835(2) 2022-07-14

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 59)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 58)

Pritarta A (už 59, prieš 58, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas

XIVP-2011 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 3, susilaikė 5)

+
2022-09-13 12:36

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 71, prieš 3, susilaikė 39)

+
2022-09-13 10:01

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. rugsėjo 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 68, prieš 6, susilaikė 38)

+
2022-09-13 11:08

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-09-13 11:09

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl Ekonomikos komiteto siūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Nepritarta (už 62, prieš 22, susilaikė 42)

+
2022-09-13 12:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 19)

+
2022-09-13 12:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-09-13 12:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 22)

+
2022-09-13 12:40

Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 46, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi bei 9, 10 ir 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1888 2022-07-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 18)

+
2022-09-13 12:42

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1938 2022-08-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-22 10:48

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 97, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-09-22 16:04

Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

XIVP-2031 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-13 11:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-13 11:11

Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1900 2022-07-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 122, prieš 2, susilaikė 4)

+
2022-09-13 11:13

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1937 2022-08-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 15:46

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936 2022-08-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-09-13 16:39

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1949 2022-08-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-22 11:53

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 90, prieš 2, susilaikė 26)

+
2022-09-13 16:40

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 20)

+
2022-09-22 16:04

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 39, susilaikė 26)

+
2022-09-13 11:15

Baudžiamojo proceso kodekso 128, 141 ir 142 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 174(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1902 2022-07-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-13 16:45

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1782 2022-06-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-13 16:42

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-09-13 16:44

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-1973(2) 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 5, susilaikė 26)

+
2022-09-22 11:58

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 23)

+
2022-09-22 11:57

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-22 16:05

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 59)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 59)

(už 59, prieš 59, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:07

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1980 2022-09-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-22 16:06

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 62)

Pritarta B (už 55, prieš 62, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viliaus Foko peticijos" projektas

XIVP-1959 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 7, susilaikė 5)

+
2022-09-13 16:46

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1849 2022-06-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-09-20 11:18

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektas

XIVP-1975(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 11:55

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektas

XIVP-1975(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-22 11:55

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1986(2) 2022-09-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-13 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1896 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 11)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Igno Meškausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1897 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 8)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas + išvada

XIVP-1898 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 7, susilaikė 7)

+
2022-09-22 12:01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą Vyriausybės valandą sutrumpinti iki pusvalandžio ir skelbti Seimo narių pareiškimus (už 67)
 2. už pasiūlymą rengti Vyriausybės valandą, o Seimo narių pareiškimus skelbti po jos (už 51)

Pritarta A (už 67, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:47

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 10, susilaikė 47)

+
2022-09-13 12:48

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 61)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 57)

Pritarta A (už 61, prieš 57, susilaikė 0)

+
2022-09-22 11:59

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:49

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1895 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 3, susilaikė 12)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Vilijos Lazauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1958 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 14, susilaikė 6)

+
2022-09-13 12:54

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Aidos Dumbrauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1960 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 82, prieš 19, susilaikė 9)

+
2022-09-13 12:52

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-1957 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-09-20 12:43

Seimo nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko atleidimo iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigų“ projektas

XIVP-2006 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 12:40

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1935 2022-08-24

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 56)

Pritarta A (už 58, prieš 56, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:48

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1908 2022-08-03

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 51)

Pritarta A (už 68, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Lauros Masalskienės peticijos" projektas

XIVP-2012 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 2, susilaikė 3)

+
2022-09-20 12:39

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1935 2022-08-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 48, prieš 26, susilaikė 35)

+
2022-09-20 12:41

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 67, prieš 3, susilaikė 45)

+
2022-09-20 12:49

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Paulos Jalinskaitės peticijos" projektas

XIVP-2010 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-09-20 15:22

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 64)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 51)

Pritarta A (už 64, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-20 15:16

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1878 2022-06-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 86, prieš 3, susilaikė 20)

+
2022-09-20 15:18

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1677 2022-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 33, susilaikė 24)

+
2022-09-20 15:21

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 35, susilaikė 25)

+
2022-09-20 15:17

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1043 2021-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 30, susilaikė 26)

+
2022-09-20 15:20

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Sprendimas nepriimtas (už 59, prieš 36, susilaikė 23)

+
2022-09-20 15:19

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(2) 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 75, prieš 12, susilaikė 28)

+
2022-09-20 15:25

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1917 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 15:23

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3408 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1904 2022-07-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-20 10:01

Įvyko balsavimas dėl patikslintos 2022 m. rugsėjo 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-20 11:23

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1954 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 20)

+
2022-09-20 11:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-20 11:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 11:15

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1968 2022-09-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 66, prieš 20, susilaikė 37)

+
2022-09-20 12:44

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1316 2022-02-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 27, prieš 12, susilaikė 71)

+
2022-09-20 11:19

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1986(2) 2022-09-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 122, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-09-20 11:21

Peticijų konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-1974 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-20 12:45

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 112, 115, 116, 117, 119, 190, 191 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-1743(3) 2022-08-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 42, prieš 43, susilaikė 32)

+
2022-09-20 12:46

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 112, 115, 116, 117, 119, 190, 191 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-1743(3) 2022-08-05

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Nepritarta (už 48, prieš 67, susilaikė 5)

+
2022-09-20 12:47

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1908 2022-08-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 37, susilaikė 29)

+
2022-09-22 16:08

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1835(2) 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 43, susilaikė 23)

+
2022-09-22 16:10

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1334(2) 2022-08-19

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 57)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 57, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:11

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1970 2022-09-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 51, prieš 41, susilaikė 26)

+
2022-10-11 12:53

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2045 2022-09-27

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 55)

Pritarta A (už 68, prieš 55, susilaikė 0)

+
2022-11-17 18:29

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 38, prieš 6, susilaikė 11)

+
2022-11-17 18:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 51, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-17 18:46

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1867 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 18, prieš 32, susilaikė 5)

+
2022-11-08 10:59

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1782(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 11:00

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1849(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:24

Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 137(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1768 2022-06-02

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 62)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 48)

Pritarta A (už 62, prieš 48, susilaikė 0)

+
2022-11-17 10:23

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 71, prieš 9, susilaikė 51)

+
2022-11-17 16:38

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių I. Kačinskaitės-Urbonienės, V. Gapšio ir kt. pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 54, prieš 37, susilaikė 34)

+
2022-11-17 17:41

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2152(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-17 17:40

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 1, 2, 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2150(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:53

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1950(2) 2022-10-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 87, prieš 1, susilaikė 4)

+
2022-11-17 17:54

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2178(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-10 15:03

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 43, susilaikė 20)

+
2022-11-17 10:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3603(3)

Pritarta (už 105, prieš 4, susilaikė 15)

+
2022-11-17 10:15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2066(3) ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 58, prieš 66, susilaikė 4)

+
2022-10-11 12:48

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1915 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-15 12:57

Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2116(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 2, susilaikė 27)

+
2022-11-15 12:59

Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2118(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 28)

+
2022-11-10 15:25

Darbo kodekso Nr. XII-2603 107 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1883 2022-07-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 1, susilaikė 21)

+
2022-11-10 15:27

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2228 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 10:57

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės R. Baškienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 15, susilaikė 53)

+
2022-11-17 10:22

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2233 ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 53, prieš 62, susilaikė 15)

+
2022-10-11 16:21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-09-27 12:40

Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas

XIVP-1991(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 88, prieš 13, susilaikė 21)

+
2022-09-27 12:43

Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas

XIVP-1991(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl siūlymo skirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu

Pritarta (už 87, prieš 33, susilaikė 8)

+
2022-10-11 16:17

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 16:19

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-27 10:59

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 3, 8, 14, 21, 32, 35, 36, 41, 49, 56, 57, 58, 58(1), 58(2), 59 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1941(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-10-27 12:08

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Seimo narių I. Šimonytės, S. Gentvilo, K. Adomaičio ir E. Sabučio trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 76, prieš 6, susilaikė 29)

+
2022-09-29 11:30

Civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1147(2) 2022-05-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 10:09

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-2039

Nepritarta (už 55, prieš 40, susilaikė 22)

+
2022-11-10 15:20

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1979(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:22

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-191(2) 2022-08-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 49, prieš 7, susilaikė 61)

+
2022-11-10 15:21

Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1910(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:44

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 16, susilaikė 19)

+
2022-10-27 12:15

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Seimo narių E. Pupinio, J. Razmos ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 20, susilaikė 39)

+
2022-10-11 16:18

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2026 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 2, susilaikė 1)

+
2022-09-22 16:25

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1994(2) 2022-09-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 65)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 49)

Pritarta A (už 65, prieš 49, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:24

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1994(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 27, susilaikė 39)

+
2022-10-27 10:57

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 21(1), 42 straipsnių, 1, 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2(1) priedu įstatymo projektas

XIVP-1939(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-10-27 10:58

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 101 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1940(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-22 16:23

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 27, susilaikė 34)

+
2022-09-22 16:23

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993 2022-09-13

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 50)

Pritarta A (už 68, prieš 50, susilaikė 0)

+
2022-10-27 15:22

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 30(1), 32, 34, 37, 37(2), 40, 42, 45, 47, 47(1), 51, 56 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1854(2) 2022-10-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-09-27 12:12

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A.Kubilienės siūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 34, susilaikė 41)

+
2022-09-27 12:15

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1937(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:16

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 128, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:14

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:19

Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2021 2022-09-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 125, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:14

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1307(3) 2022-09-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 44, susilaikė 23)

+
2022-10-27 11:40

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 5, 10, 11, 14, 16, 16(1), 16(2), 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1751(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-29 11:38

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-403(2) 2022-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-27 11:59

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio (su apsvarstytais pasiūlymais)

Pritarta (už 64, prieš 13, susilaikė 18)

+
2022-09-27 12:11

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-27 12:09

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2001(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 94, prieš 3, susilaikė 29)

+
2022-09-22 16:20

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 56, prieš 40, susilaikė 25)

+
2022-09-22 16:22

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1931 2022-08-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 58, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:10

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1334(2) 2022-08-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 42, susilaikė 24)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1970 2022-09-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 63)

Pritarta B (už 55, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-09-27 15:13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 67, prieš 1, susilaikė 34)

+
2022-09-29 15:45

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 92, prieš 2, susilaikė 15)

+
2022-09-29 15:43

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1213 2021-12-09

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 78)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 28)

Pritarta A (už 78, prieš 28, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:42

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1213 2021-12-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 49, prieš 17, susilaikė 44)

+
2022-10-11 16:23

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2131 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-10-11 16:20

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10 ir 11 straipsnių bei 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2142 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 15:09

Seimo rezoliucijos "Dėl Baltarusijos valdžios įvykdyto lietuviškų mokyklų uždarymo" projektas

XIVP-2013(3) 2022-09-26

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 15:10

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-10-27 17:27

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl 11 straipsnio A. Ažubalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 8, prieš 14, susilaikė 57)

+
2022-10-27 17:30

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl 12 straipsnio A. Ažubalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 17, prieš 9, susilaikė 51)

+
2022-09-29 11:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-10-27 11:58

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių I. Šimonytės, S. Gentvilo, K. Adomaičio ir E. Sabučio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 61, prieš 13, susilaikė 23)

+
2022-10-27 17:32

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl 29 straipsnio A. Ažubalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 8, prieš 13, susilaikė 57)

+
2022-09-27 12:53

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Dainiui Kreiviui“ projektas

XIVP-2042 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 54, susilaikė 5)

+
2022-09-22 16:21

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992 2022-09-13

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 64)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 55)

Pritarta A (už 64, prieš 55, susilaikė 0)

+
2022-10-27 15:19

Seimo nutarimo „Dėl Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

XIVP-2109 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-27 15:19

Seimo nutarimo „Dėl Aurelijaus Gutausko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

XIVP-2108 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-10-27 17:39

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2104 2022-10-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:49

Seimo rezoliucijos „Dėl Irano Islamo Respublikos vykdomos diskriminacinės politikos moterų atžvilgiu ir kitų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo“ projektas

XIVP-2058 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:48

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą skirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu (už 23)
 2. už pasiūlymą skirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu (už 89)

Pritarta B (už 23, prieš 89, susilaikė 0)

+
2022-10-27 15:31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 16:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 77, prieš 0, susilaikė 39)

+
2022-10-27 11:09

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43(1), 43(2), 43(3), 43(7) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1948(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-27 15:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 98, prieš 7, susilaikė 6)

+
2022-11-03 11:31

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2034 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-03 11:33

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 13(1), 30, 32, 33, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1932(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 10:09

Įvyko balsavimas dėl Seimo rezoliucijos projekto Nr. XIVP-2039(3) įtraukimo į darbotvarkę

Nepritarta (už 43, prieš 53, susilaikė 23)

+
2022-10-27 11:49

Civilinio kodekso 6.747, 6.748, 6.749, 6.750, 6.751, 6.752. 6.752(1), 6.753, 6.754, 6.754(1), 6.755 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1872(2) 2022-10-03

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-10-27 11:45

Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1871(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-10-27 15:29

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 71, prieš 33, susilaikė 0)

+
2022-10-27 15:30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-27 12:40

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 46, prieš 14, susilaikė 37)

+
2022-09-29 11:25

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-286(2) 2022-05-26

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-29 10:12

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-10-27 17:38

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-22 16:17

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1967 2022-09-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 37, susilaikė 24)

+
2022-09-22 16:15

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1307(3) 2022-09-05

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 55, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-11-10 17:09

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993(2) 2022-10-11

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 41)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 32)

Pritarta A (už 41, prieš 32, susilaikė 0)

+
2022-11-10 17:08

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993(2) 2022-10-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 29, prieš 11, susilaikė 30)

+
2022-10-27 11:05

Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1947(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-29 11:33

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-09-27 10:09

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. rugsėjo 27 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 93, prieš 7, susilaikė 23)

+
2022-10-27 17:21

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio A. Ažubalio pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 14, prieš 7, susilaikė 60)

+
2022-09-22 16:21

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1931 2022-08-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 35, susilaikė 31)

+
2022-10-27 12:32

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1806(2) 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 18)

+
2022-10-27 12:31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 4, susilaikė 13)

+
2022-11-15 10:51

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2142(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 107, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-11-15 11:10

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2144(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

(už 76, prieš 2, susilaikė 38)

+
2022-10-27 17:49

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2054(2) 2022-10-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 2, susilaikė 23)

+
2022-10-27 11:01

Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 27 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1943(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-10-27 11:02

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1944(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-27 11:03

Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1945(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-22 16:18

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1967 2022-09-07

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 65)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 54)

Pritarta A (už 65, prieš 54, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:16

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1309(3) 2022-09-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 23)

+
2022-09-22 16:16

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1309(3) 2022-09-05

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 53)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 64)

Pritarta B (už 53, prieš 64, susilaikė 0)

+
2022-11-10 17:11

Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2184 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-11-10 17:13

Administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1670 2022-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 52, prieš 1, susilaikė 22)

+
2022-10-27 17:43

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(1) skirsniu ir 12 straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2059 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 54, prieš 17, susilaikė 12)

+
2022-11-17 17:41

Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2151(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:38

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11, 21, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2125(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 69, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:36

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 2, 3, 7, 12, 24, 28, 31, 33, 34 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1787(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 32)

+
2022-10-27 17:35

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl 31 straipsnio A. Ažubalio pataisos

Nepritarta (už 35, prieš 8, susilaikė 40)

+
2022-11-03 15:26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 1, susilaikė 16)

+
2022-11-08 11:45

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2065(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 11)

+
2022-11-08 11:43

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1839(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 1, susilaikė 20)

+
2022-10-27 15:26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 4)

+
2022-10-27 17:15

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-516(2) 2022-03-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 35, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-11-15 11:09

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 76, prieš 3, susilaikė 37)

+
2022-09-29 11:23

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 77)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 32)

Pritarta A (už 77, prieš 32, susilaikė 0)

+
2022-10-11 11:27

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 118, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-10-27 12:03

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Seimo narių I. Šimonytės, S. Gentvilo, K. Adomaičio ir E. Sabučio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 67, prieš 8, susilaikė 31)

+
2022-10-27 17:47

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(1) skirsniu ir 12 straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2059 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo pavesti Priklausomybių prevencijos komisijai apsvarstyti šį projektą

Nepritarta (už 32, prieš 33, susilaikė 19)

+
2022-10-27 17:46

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(1) skirsniu ir 12 straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2059 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti Sveikatos reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti

Nepritarta (už 41, prieš 22, susilaikė 22)

+
2022-09-22 16:18

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2022 2022-09-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-10-11 10:04

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-1865

Nepritarta (už 58, prieš 48, susilaikė 17)

+
2022-10-11 10:07

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 81, prieš 8, susilaikė 37)

+
2022-11-10 17:09

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2176(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 64, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-11-10 17:12

Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2161 2022-10-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 49, prieš 10, susilaikė 20)

+
2022-11-03 10:37

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 79, prieš 1, susilaikė 35)

+
2022-11-03 10:35

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektą Nr. XIVP-2206 įrašyti į rytinio posėdžio darbotvarkę

Nepritarta (už 51, prieš 36, susilaikė 27)

+
2022-10-11 13:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-03 11:37

Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 2, 3, 54, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1927(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 10, susilaikė 33)

+
2022-11-03 15:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 12:43

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 86, prieš 14, susilaikė 14)

+
2022-11-08 10:56

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-829 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2191(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-15 11:10

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2145(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 1, susilaikė 21)

+
2022-11-15 12:54

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2112(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 12, susilaikė 33)

+
2022-09-29 11:31

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 11)

+
2022-10-27 12:47

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Seimo nario J. Razmos trečios pataisos (visa apimtimi), kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 10, susilaikė 41)

+
2022-10-27 17:48

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 9 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2157 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-10-27 11:04

Įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1946(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-10-27 11:00

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 93, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1942(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-11 11:31

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų, 2024 metų ir 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

XIVP-2149 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 94, prieš 4, susilaikė 24)

+
2022-11-03 15:49

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 52, prieš 5, susilaikė 28)

+
2022-11-10 17:17

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas

XIVP-2222 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 57, prieš 0, susilaikė 21)

+
2022-11-10 17:14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 3, susilaikė 15)

+
2022-11-10 17:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados

Pritarta (už 50, prieš 16, susilaikė 13)

+
2022-11-10 17:17

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2022-12-13 (už 51)
 2. už pasiūlymą paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje (už 29)

Pritarta A (už 51, prieš 29, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:39

Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1929(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 3, susilaikė 41)

+
2022-10-11 13:04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 11)

+
2022-11-03 11:34

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1938(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:35

Baudžiamojo proceso kodekso 128, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 174(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1902(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 11:22

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:07

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 10:21

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1867

Nepritarta (už 51, prieš 58, susilaikė 19)

+
2022-11-17 10:20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2261

Nepritarta (už 56, prieš 62, susilaikė 11)

+
2022-11-08 10:55

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2190(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-29 11:30

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-286(2) 2022-05-26

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 12:46

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2065 2022-09-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 11:05

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1950(2) 2022-10-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 100, prieš 4, susilaikė 8)

+
2022-11-08 11:06

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1961(2) 2022-10-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 86, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-11-03 11:46

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-285(3) 2022-04-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 3, susilaikė 9)

+
2022-11-08 11:38

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 21)

+
2022-11-15 11:04

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl L. Kukuraičio ir kitų Seimo narių pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 50, prieš 12, susilaikė 55)

+
2022-11-03 15:21

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1978(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 30, prieš 2, susilaikė 79)

+
2022-11-17 17:45

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27(1), 52(1) straipsniais įstatymo Nr. XIV-340 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2156(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:43

Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 23, 24, 32, 37, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2153(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:37

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22, 22(1), 23(1) ir 25(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1788(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 0, susilaikė 30)

+
2022-11-17 11:30

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti priėmimą 2022-11-22

Pritarta (už 66, prieš 14, susilaikė 33)

+
2022-11-08 10:54

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2189(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-08 10:58

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-833 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2193(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-15 12:53

Įvyko balsavimas dėl siūlymo svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 67, prieš 21, susilaikė 33)

+
2022-10-11 13:03

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 3, 8, 14, 21, 32, 35, 36, 41, 49, 56, 57, 58, 58(1), 58(2), 59 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1941(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio G. Kindurio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 9, susilaikė 48)

+
2022-11-03 15:18

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-421 2021-04-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-11-03 11:52

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2185 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-03 11:53

Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3422 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2048 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-03 11:49

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-516(2) 2022-03-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 24, susilaikė 26)

+
2022-11-03 11:45

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-285(3) 2022-04-13

Įvyko balsavimas Balsuota dėl 1 straipsnio L. Kukuraičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 41, prieš 23, susilaikė 53)

+
2022-11-17 16:43

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 12)

+
2022-11-17 16:52

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių R. Baškienės, L. Nagienės ir kt. pasiūlymo dėl 6 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 48, prieš 36, susilaikė 32)

+
2022-11-17 17:43

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2154(2) 2022-11-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:44

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2155(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-27 12:59

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-516(2) 2022-03-24

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 46, prieš 32, susilaikė 12)

+
2022-11-17 17:28

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2144(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas

Sprendimas nepriimtas (už 69, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 10:57

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-831 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2192(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-08 10:53

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43(1), 43(2), 43(3), 43(7) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2188(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-03 15:17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 21)

+
2022-11-10 10:08

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darborvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 19)

+
2022-11-03 11:47

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 19 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2019(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" pakeitimo projektas

XIVP-2008(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 12:05

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio I. Šimonytės visos pataisos

Pritarta (už 73, prieš 33, susilaikė 25)

+
2022-11-17 12:27

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Darbo partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 56, prieš 67, susilaikė 6)

+
2022-11-17 17:00

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių L. Kukuraičio, T. Tomilino ir kt. pasiūlymo dėl 6 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 43, prieš 37, susilaikė 33)

+
2022-11-08 10:52

Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-828 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2187(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-08 10:52

Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-823 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2186(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-17 17:52

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2127(2) 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:50

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1961(2) 2022-10-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-17 17:51

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2126(2) 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:38

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1928(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 4, susilaikė 39)

+
2022-11-03 11:33

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo devintuoju(6) skirsniu įstatymo projektas

XIVP-1933(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 11:08

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Jadvygos Rutkauskaitės peticijos" projektas

XIVP-2217 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-11-08 11:09

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Laimio Liuizos peticijos" projektas

XIVP-2218 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-15 15:02

Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 29 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1794(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 4, susilaikė 29)

+
2022-11-15 14:58

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1023(2) 2022-10-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-11-15 15:00

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-03 15:58

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2035 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 5, susilaikė 22)

+
2022-11-15 12:55

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2113(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 13, susilaikė 33)

+
2022-11-15 12:56

Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2021 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2114(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 3, susilaikė 29)

+
2022-11-15 12:56

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2111(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 76, prieš 5, susilaikė 38)

+
2022-11-10 11:54

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusvalandžio ir pratęsti diskusiją dėl biudžeto

Pritarta (už 54, prieš 25, susilaikė 14)

+
2022-11-08 11:04

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-08 11:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-03 11:50

Administracinių nusižengimų kodekso 547 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-779 2021-08-23

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-11-08 12:09

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2223 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 61, susilaikė 4)

+
2022-11-17 14:02

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 69, prieš 20, susilaikė 27)

+
2022-11-17 17:04

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio

Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 38)

+
2022-11-17 17:03

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio

Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 36)

+
2022-11-10 15:17

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo naujais 1 ir 2 priedais įstatymo projektas

XIVP-1852(2) 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-10 15:18

Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1, 2 priedais įstatymo projektas

XIVP-1853(2) 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:50

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 30(1), 32, 34, 37, 37(2), 40, 42, 45, 47, 47(1), 51, 56 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1854(2) 2022-10-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-17 17:57

Teismų įstatymo Nr. I-480 12, 14, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 74, 76, 78, 79(1), 81, 85, 90, 91(1), 91(2), 91(3), 104, 105, 106, 107, 119, 120, 122 straipsnių, IV skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-568(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario S. Skvernelio pasiūlymo dėl 51 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 22, prieš 51, susilaikė 13)

+
2022-10-11 12:50

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1614 2022-04-27

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto

Pritarta (už 81, prieš 12, susilaikė 29)

+
2022-11-17 17:59

Teismų įstatymo Nr. I-480 12, 14, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 74, 76, 78, 79(1), 81, 85, 90, 91(1), 91(2), 91(3), 104, 105, 106, 107, 119, 120, 122 straipsnių, IV skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-568(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario S. Skvernelio pasiūlymo dėl 55(1) straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 11, prieš 46, susilaikė 28)

+
2022-11-17 18:09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 77, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 18:10

Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 53(2), 54, 55(1), 57, 61, 63, 69(1), 76, 78, 84, 85, 88, 91(2), 91(3), 91(4), 91(5), 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 44(1) straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 10, 38 straipsnių pakeitimo ir 14, 15, 16 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-605 2021-06-04

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-11-15 14:57

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-15 14:54

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-15 14:55

Įvyko balsavimas už pasiūlymą svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 102, prieš 11, susilaikė 0)

+
2022-11-15 12:58

Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2117(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 2, susilaikė 27)

+
2022-11-15 12:59

Seimo nutarimo „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-1962(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 31)

+
2022-11-08 11:07

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Danielio Lupshitzo peticijos" projektas

XIVP-2216 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-11-08 12:10

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2223 2022-11-03

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 66)

Pritarta B (už 54, prieš 66, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:23

Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 137(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1768 2022-06-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 45, prieš 21, susilaikė 45)

+
2022-11-15 12:40

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Verygos pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 35, prieš 27, susilaikė 57)

+
2022-11-17 16:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 70, prieš 23, susilaikė 33)

+
2022-11-17 17:20

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 69, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 12:49

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1614 2022-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 65, prieš 4, susilaikė 55)

+
2022-10-11 12:51

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2045 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 8, susilaikė 60)

+
2022-11-17 18:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 72, prieš 2, susilaikė 12)

+
2022-11-17 18:27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 45, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-10-11 12:57

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2106 2022-10-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 65)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 59)

Pritarta A (už 65, prieš 59, susilaikė 0)

+
2022-10-11 12:54

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1660 2022-05-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 46, susilaikė 25)

+
2022-10-11 12:56

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2106 2022-10-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 15, susilaikė 53)

+
2022-11-08 11:01

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1949(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-08 11:02

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems“ projektas

XIVP-2210 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 11:36

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusvalandžio, leidžiant paklausti Seimo mažumos atstovams

Pritarta (už 97, prieš 12, susilaikė 15)

+
2022-11-17 11:33

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų, 2024 metų ir 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

XIVP-2149 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 75, prieš 11, susilaikė 39)

+
2022-11-15 13:00

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 102, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-11-10 15:19

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1978(3) 2022-11-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:22

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-191(2) 2022-08-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 69)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 47)

Pritarta A (už 69, prieš 47, susilaikė 0)

+
2022-11-17 16:28

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 51)

+
2022-11-17 17:24

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:37

2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2124(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 68, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 17:36

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2145(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 12:32

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2233(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 12:29

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2275(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 3, susilaikė 17)

+
2022-12-20 12:28

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2274(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-20 12:30

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 21(1), 22, 31 ir 73(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2276(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-15 15:36

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2062 2022-09-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 13)

+
2022-12-15 15:37

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 36, prieš 22, susilaikė 52)

+
2022-12-15 15:38

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 63)
 2. už pasiūlymą juos atmesti (už 44)

Pritarta A (už 63, prieš 44, susilaikė 0)

+
2022-12-15 10:13

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-4.1 ir 1-4.2 klausimus

Nepritarta (už 63, prieš 54, susilaikė 11)

+
2022-12-20 11:35

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio V. Bako pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 21, susilaikė 51)

+
2022-12-20 10:04

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2014(2) ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 51, prieš 53, susilaikė 9)

+
2022-12-20 10:07

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 31)

+
2022-12-20 11:57

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 45 straipsnių, penktojo, šeštojo skirsnių pavadinimų ir 1 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 16(1), 48 straipsniais ir 36, 37, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2262(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-20 11:54

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 69, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 10:16

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 73, prieš 42, susilaikė 18)

+
2022-12-20 12:11

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 78, prieš 17, susilaikė 14)

+
2022-12-20 12:10

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio A. Skardžiaus ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 46, prieš 38, susilaikė 36)

+
2022-12-20 12:49

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 75, prieš 3, susilaikė 3)

+
2022-12-20 12:52

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 80, prieš 2, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:14

Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4771(2) 2022-10-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 6, susilaikė 7)

+
2022-12-20 13:13

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1702(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-12-20 15:16

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2323(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 15:17

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1954(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 15:18

Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 34, 46, 60, 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi ir 9, 10, 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1888(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:44

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio T. Tomilino ir L. Kukuraičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 21, prieš 35, susilaikė 35)

+
2022-12-20 12:44

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 74, prieš 4, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:10

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2245(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-12-20 11:36

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 1, susilaikė 46)

+
2022-12-20 12:27

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 5, susilaikė 14)

+
2022-11-24 15:30

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-601(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-24 15:31

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-603(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-11-22 12:18

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Mitalo, I. Pakarklytės ir M. Matijošaičio pasiūlymo

Pritarta (už 70, prieš 38, susilaikė 23)

+
2022-11-22 17:43

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų, 2024 metų ir 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

XIVP-2149(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-12-06 11:10

Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui " projektas

XIVP-2293 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-06 11:11

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2248(3) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:33

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1752(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 2, susilaikė 25)

+
2022-12-20 13:27

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-11-24 12:16

Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo" projektas

XIVP-2259(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 65, prieš 12, susilaikė 30)

+
2022-12-15 11:09

Įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ projektas

XIVP-2314(3) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-22 12:10

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 12:29

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 10, susilaikė 27)

+
2022-11-22 17:18

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 16 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 17:19

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 17?21 straipsnių

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 17:16

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-24 12:14

Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo" projektas

XIVP-2259(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 68, prieš 14, susilaikė 25)

+
2022-12-15 11:06

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2215(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 132, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 11:07

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2325(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 133, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 11:21

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

XIVP-766 2021-08-13

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 96, prieš 2, susilaikė 0)

+
2022-11-22 12:30

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2144(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 1, susilaikė 43)

+
2022-11-22 10:10

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. lapkričio 22 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 80, prieš 3, susilaikė 46)

+
2022-11-22 13:09

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1867 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 56, prieš 29, susilaikė 16)

+
2022-11-24 17:27

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1750(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio Biudžeto ir finansų komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 26, prieš 22, susilaikė 27)

+
2022-11-24 17:29

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1750(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 53, prieš 0, susilaikė 24)

+
2022-11-24 11:26

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2131(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 11:28

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-24 11:33

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-15 12:30

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 71(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1766(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XIVP-1766(2) po svarstymo

Pritarta (už 63, prieš 60, susilaikė 2)

+
2022-11-22 12:32

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11, 21, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2125(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 3, susilaikė 54)

+
2022-11-22 12:31

2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2124(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 52)

+
2022-11-24 17:34

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-24 17:37

Civilinio turto konfiskavimo įstatymo Nr. XIII-2825 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-781(2) 2021-12-01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriui tobulinti (už 56)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 18)

Pritarta A (už 56, prieš 18, susilaikė 0)

+
2022-12-06 17:25

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-2286 2022-11-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 13:12

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3158 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2122(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:10

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2119(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:09

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 6, susilaikė 2)

+
2022-12-13 12:36

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo projektui Nr.XIVP-1974(2)

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 12:37

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo projektui Nr. XIVP-2185(2)

Pritarta (už 86, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 15:21

Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6(1), 7, 8, 9, 10, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2229(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-11-24 11:27

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2142(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 17:24

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1749(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 51, prieš 0, susilaikė 28)

+
2022-12-15 12:55

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-1767(2) pagrindiniam komitetui tobulinti

Pritarta (už 68, prieš 57, susilaikė 2)

+
2022-12-20 13:11

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2121(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:11

Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2120(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 11:18

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 3, 4, 16, 17, 25 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1920(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-24 15:40

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2036(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 3, susilaikė 13)

+
2022-11-24 15:36

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2178(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-24 15:37

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo Nr. XIV-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2043(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 12:36

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1954(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 12:06

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2198(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo projektui Nr. XIVP-2198(2)

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 15:18

Notariato įstatymo Nr. I-2882 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-775(2) 2022-11-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 15:21

Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2115(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 11:29

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-11-24 11:25

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-819 2021-09-10

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 89, prieš 11, susilaikė 14)

+
2022-12-06 11:09

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIV-84 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2316 2022-12-05

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-24 17:39

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 28)
 2. už pasiūlymą juos atmesti (už 43)

Pritarta B (už 28, prieš 43, susilaikė 0)

+
2022-12-06 16:47

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Bako ir kt. pasiūlymo dėl 16 straipsnio

Nepritarta (už 46, prieš 21, susilaikė 39)

+
2022-12-06 17:02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 61, prieš 4, susilaikė 31)

+
2022-12-15 12:50

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario P. Gražulio pasiūlymo

Nepritarta (už 61, prieš 41, susilaikė 21)

+
2022-12-20 13:19

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio S. Gentvilo ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 71, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-12-20 15:31

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2018(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 15:29

Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11 13, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2016(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-24 15:37

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 5, 13, 14 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1755(2) 2022-10-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-12-06 16:39

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Bako ir kt. pasiūlymo dėl 12 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 47, prieš 20, susilaikė 38)

+
2022-12-15 15:35

Darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1162(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 3, susilaikė 12)

+
2022-12-20 15:20

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2104(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-06 16:34

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Bako ir kt. pasiūlymo dėl 11 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 24, susilaikė 36)

+
2022-12-06 16:54

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Bako ir kt. pasiūlymo dėl 31 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 47, prieš 13, susilaikė 46)

+
2022-12-06 16:52

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Bako ir kt. pasiūlymo dėl 31 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 51, prieš 13, susilaikė 42)

+
2022-12-06 17:06

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2104(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-06 10:43

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti 45 min. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2014(2) ir jo lydimiesiems projektams svarstyti

Pritarta (už 57, prieš 25, susilaikė 23)

+
2022-12-20 15:30

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2018(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 17:36

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 43, susilaikė 6)

+
2022-11-24 15:38

Administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1756(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-12-06 17:09

Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2115(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario K. Vilkausko pasiūlymų dėl 7 straipsnio, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 43, prieš 24, susilaikė 32)

+
2022-11-24 12:36

Administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1120(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 12)

+
2022-11-24 15:41

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 16, susilaikė 10)

+
2022-12-15 11:03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-12-06 17:16

Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo projektas

XIVP-1778(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių A. Ažubalio ir kt. pasiūlymo dėl 4 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 32, prieš 8, susilaikė 50)

+
2022-12-06 17:21

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektas

XIVP-2209(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 15:40

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2037(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 1, susilaikė 14)

+
2022-11-24 11:55

Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos" projektas

XIVP-2261(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 64, prieš 7, susilaikė 33)

+
2022-12-20 15:19

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2367 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 44)

+
2022-12-20 15:25

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Agnę Tikniūtę iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas

XIVP-2368 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 3, susilaikė 0)

+
2022-12-13 11:01

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 21, susilaikė 29)

+
2022-11-24 15:34

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 27 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-609(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-24 15:35

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-863(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-24 15:32

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 6, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-604(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-24 15:32

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-606(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-24 15:34

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 34(1), 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-608(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-06 17:20

Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo projektas

XIVP-1778(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 86, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-12-20 12:35

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 5, susilaikė 2)

+
2022-12-20 15:29

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 5, 7 ir 15(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2017(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 15:39

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1023(2) 2022-10-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 2, susilaikė 13)

+
2022-12-13 11:11

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 72(1), 75(1) straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 46(3) ir 72(1) straipsniais ir 71(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2231(4) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-13 11:10

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 19(2) ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2230(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-15 15:45

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 162 ir 164 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2288 2022-11-22

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 57)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 63)

Pritarta B (už 57, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-12-20 15:26

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Aidos Dumbrauskaitės peticijos" projektas

XIVP-2342 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-13 11:04

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40(1), 87, 88, 99, 104(2), 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2133(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-22 12:23

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Gapšio, V. Giraitytės-Juškevičienės, I. Kačinskaitės-Urbonienės ir kt. pasiūlymo

Nepritarta (už 60, prieš 49, susilaikė 23)

+
2022-11-24 12:07

Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos" projektas

XIVP-2261(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 9, susilaikė 38)

+
2022-12-13 11:06

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2136(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-22 12:49

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui“ projektas (pritarti atsakymui)

XIVP-2287 2022-11-22

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 47, susilaikė 6)

+
2022-12-15 15:46

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2294 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-15 15:48

Darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2166 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 79, prieš 2, susilaikė 32)

+
2022-12-20 15:28

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2015(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-20 15:27

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-24 15:33

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 49(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-607(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-24 15:54

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

XIIIP-3603(3) 2020-06-18

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 44, prieš 13, susilaikė 17)

+
2022-12-15 11:04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-15 11:10

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2315(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 130, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-13 11:30

Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1926(2) 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:31

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2063(2) 2022-11-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:08

Laikinojo socialinio mokesčio įstatymo Nr. X-231 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2139(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-13 11:08

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2140(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-15 12:19

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių J. Varkalio, R. Juškos ir kt. pasiūlymo

Pritarta (už 61, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-12-15 15:26

Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose Nr. XIV-903 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1952 2022-09-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 48, prieš 26, susilaikė 33)

+
2022-12-15 11:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 17:09

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 11 Seimo narių pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 51, prieš 7, susilaikė 21)

+
2022-11-24 15:58

Seimo nutarimo „Dėl Romo Barono atleidimo iš Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigų“ projektas

XIVP-2271 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-13 11:27

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 9(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1924(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-24 12:35

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 108(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1119(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 1, susilaikė 15)

+
2022-11-24 12:34

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1118(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 4, susilaikė 13)

+
2022-12-15 15:28

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1750(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 12:01

Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2267(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 17:05

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 69, prieš 22, susilaikė 13)

+
2022-11-24 17:20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 77, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 11:14

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1765(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 11)

+
2022-12-15 11:11

Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 3, 5, 6 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2309(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 129, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 11:23

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 27 straipsnio M. Lingės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 80, prieš 4, susilaikė 36)

+
2022-12-20 11:24

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 27 straipsnio

Pritarta (už 79, prieš 2, susilaikė 41)

+
2022-12-15 12:54

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XIVP-1767(2) po svarstymo

Nepritarta (už 63, prieš 61, susilaikė 3)

+
2022-12-15 15:45

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 162 ir 164 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2288 2022-11-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 51, susilaikė 15)

+
2022-12-13 11:29

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. IX-1491 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1925(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 10:48

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 69, prieš 19, susilaikė 25)

+
2022-12-13 10:47

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo" projektas

XIVP-2165(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 10:04

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2171 ir lydimuosius

Pritarta (už 67, prieš 14, susilaikė 23)

+
2022-12-15 15:30

Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

XIVP-2333 2022-12-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 62)

Pritarta B (už 54, prieš 62, susilaikė 0)

+
2022-12-15 15:29

Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

XIVP-2333 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 47, susilaikė 18)

+
2022-12-20 11:59

Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 4, 9, 22, 63, 67, 68 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2265(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 11:58

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 22, 23, 25, 25(4), 26(5), 28, 44, 46, 49(1), 96, 98, 99, 107 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju VIII skyriumi įstatymo projektas

XIVP-2263(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:00

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 10, 34, 77(1), 84, 85 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2266(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-20 11:59

Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 5, 8, 10, 22, 23, 25, 27, 30, 45, 68, 74, 75, 77 straipsnių pakeitimo įstatymo papildymo 75(1) straipsniu ir vienuoliktuoju skirsniu ir 69 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2264(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-22 11:06

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2240(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 5, susilaikė 18)

+
2022-12-22 11:07

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45(1) straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2241(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-11-22 17:15

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 14 straipsnio

Pritarta (už 76, prieš 2, susilaikė 26)

+
2022-12-15 12:10

Įvyko balsavimas dėl P. Saudargo ir kitų Seimo narių pataisos

Nepritarta (už 28, prieš 7, susilaikė 29)

+
2022-11-24 15:29

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 29, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-600(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-13 12:01

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2198(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl E. Rudelienės ir kt. antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 55, prieš 30, susilaikė 24)

+
2022-12-13 11:07

Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2138(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:09

Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2141(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-13 11:04

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40(1), 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo Nr. XIV-761 pavadinimo, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2134(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-13 11:05

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2135(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 10:05

Įvyko balsavimas dėl siūlymo įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo projektą ir lydimąjį

Nepritarta (už 57, prieš 19, susilaikė 42)

+
2022-12-22 10:06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą „Dėl Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streiko socialinio poveikio“

Nepritarta (už 57, prieš 22, susilaikė 43)

+
2022-12-20 12:32

Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2234(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:31

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2212(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 17:11

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 70, prieš 1, susilaikė 23)

+
2022-11-22 17:12

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 4?13 straipsnių

Pritarta (už 72, prieš 2, susilaikė 31)

+
2022-11-22 17:15

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo (Vyriausybės patikslintos redakcijos)

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-20 11:30

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio M. Lingės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 26)

+
2022-12-15 12:11

Įvyko balsavimas dėl P. Saudargo ir kitų Seimo narių pataisos pagrindinio komiteto suredaguotos pritarimo iš dalies versijos

Pritarta (už 63, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-20 10:05

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2171 ir jo lydimuosius projektus

Pritarta (už 64, prieš 22, susilaikė 20)

+
2022-11-24 15:30

Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-602(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-12-06 11:12

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2236(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 11:56

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 68, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 10:15

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-4.1 ir 1-4.2 klausimus

Nepritarta (už 64, prieš 56, susilaikė 11)

+
2022-12-13 11:23

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1922(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:24

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 90(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 2, 3, 12, 13, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13(1) straipsniu ir 11, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1923(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-13 11:55

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2198(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl V. Ąžuolo ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 37, susilaikė 20)

+
2022-12-23 10:38

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir 52 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2299(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 15:32

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 77, prieš 33, susilaikė 14)

+
2022-12-23 10:53

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1802(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:54

Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2302(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:33

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 13)

+
2022-12-22 11:34

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2180(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-22 11:35

Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2181(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-23 10:31

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2201(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:34

Peticijų konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-1974(3) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:06

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 62, prieš 12, susilaikė 4)

+
2023-03-23 10:07

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą dėl Sakartvelo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

XIVP-2211(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:17

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2325(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:20

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2392 2023-01-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-23 11:11

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1741 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2498(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-23 11:10

Muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2312(3) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-03-14 12:24

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-22 14:54

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymo projektas

XIVP-2059(2) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 78, prieš 16, susilaikė 13)

+
2022-12-22 14:54

Civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 95(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-885(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-21 10:19

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2537(2)

Nepritarta (už 53, prieš 61, susilaikė 1)

+
2023-03-21 10:18

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę balsavimą dėl projektų Nr. XIVP-1766(2) ir Nr. XIVP-1767(2)

Nepritarta (už 58, prieš 53, susilaikė 10)

+
2022-12-22 15:18

Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2130(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 6, susilaikė 37)

+
2022-12-22 15:23

Seimo nutarimo „Dėl 2025 metų paskelbimo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Lėktuvo „Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“ projektas

XIVP-2317(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 15:20

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2035(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 16)

+
2022-12-22 11:18

Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1900(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:20

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2018(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-12-22 11:18

Seimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas

XIVP-2258(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:14

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2246(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 1, susilaikė 4)

+
2022-12-23 10:28

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2198(3) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-23 10:17

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-1850

Nepritarta (už 48, prieš 25, susilaikė 39)

+
2023-03-21 10:24

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 41)

+
2022-12-22 11:45

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu

Pritarta (už 66, prieš 46, susilaikė 12)

+
2022-12-23 10:32

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1271 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2202(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:33

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2203(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:19

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2500 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-14 12:22

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2305(2) 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 5)

+
2023-03-23 11:11

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2497(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-23 12:20

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 58, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-22 14:58

Administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1683(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 26)

+
2022-12-22 14:55

Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-886(2) 2022-11-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-03-21 10:20

Įvyko balsavimas dėl Darbo partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2526(2)

Nepritarta (už 24, prieš 56, susilaikė 40)

+
2022-12-22 11:19

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2215(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:15

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2247(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-03-23 11:40

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A. Kubilienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 30, susilaikė 31)

+
2023-03-23 11:38

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti Seimo narės A. Kubilienės pasiūlymą

Pritarta (už 47, prieš 22, susilaikė 4)

+
2022-12-23 10:29

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2199(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-23 10:30

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2200(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės visus pateikimus - darbotvarkės 1-16, 1-17 ir 1-18 klausimus

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 19)

+
2022-12-23 10:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-5 klausimą - Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-1798(4)

Pritarta (už 60, prieš 41, susilaikė 17)

+
2022-12-22 15:15

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27(1), 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2128(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 10, susilaikė 37)

+
2022-12-22 15:16

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 10, 11, 16 ir 26(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2129(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 5, susilaikė 43)

+
2023-03-21 10:23

Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2296(2) ir Nr. XIVP-2463

Nepritarta (už 41, prieš 57, susilaikė 21)

+
2022-12-22 11:24

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Seimo nario P. Saudargo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 110, prieš 3, susilaikė 14)

+
2022-12-22 11:27

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Ažubalio pataisos svarstymo

Pritarta (už 31, prieš 20, susilaikė 25)

+
2022-12-23 10:35

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2185(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 12:06

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2427(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:08

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-655 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2243(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 3, susilaikė 15)

+
2022-12-22 11:09

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2244(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 15)

+
2022-12-23 10:42

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 180(20) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2365(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo statuto priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:44

Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2298(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-12-22 14:57

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1682(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 25)

+
2022-12-22 14:56

Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 229(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2225(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-03-21 12:04

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2407(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-22 15:19

Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2257(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-23 10:46

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2300(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Bako pataisos svarstymo

Pritarta (už 35, prieš 5, susilaikė 22)

+
2022-12-23 11:35

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 31(1) ir 32(2) straipsnių įstatymo projektas

XIVP-1905(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-21 11:42

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 36, prieš 37, susilaikė 6)

+
2023-03-23 16:14

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 45, 53, 77, 78, 140 straipsnių ir III dalies pavadinimo pakeitimo“ projektas

XIVP-2531 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 30, prieš 40, susilaikė 7)

+
2022-12-23 10:18

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-1914

Nepritarta (už 53, prieš 28, susilaikė 33)

+
2023-03-21 14:56

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 9, prieš 29, susilaikė 77)

+
2022-12-23 11:19

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2337(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 15:11

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 84, prieš 4, susilaikė 29)

+
2023-03-21 15:09

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-12-22 11:46

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Audito komitetą papildomu komitetu

Nepritarta (už 48, prieš 58, susilaikė 16)

+
2023-03-16 16:22

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-180(2) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 16)

+
2023-03-16 16:24

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2373 2022-12-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 14:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos prašymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 54, prieš 44, susilaikė 9)

+
2023-03-23 11:27

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl J. Sabatausko, O. Leiputės ir kt. Seimo narių pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:08

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1261 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2242(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 16)

+
2022-12-23 11:00

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 67, prieš 20, susilaikė 15)

+
2022-12-23 11:34

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2323(3) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-03-23 16:23

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1238(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 47, prieš 2, susilaikė 24)

+
2022-12-23 10:20

Įvyko balsavimas dėl 2022 m. gruodžio 23 d. posėdžio darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 22)

+
2023-03-23 15:09

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2432(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:44

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu skirti Aplinkos apsaugos komitetą (už 76)
 2. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu skirti Kaimo reikalų komitetą (už 48)

Pritarta A (už 76, prieš 48, susilaikė 0)

+
2022-12-23 11:14

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 5, susilaikė 29)

+
2023-03-16 15:56

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl S. Šedbaro pataisos (pagrindinio komiteto redakcijos)

Pritarta (už 70, prieš 28, susilaikė 24)

+
2023-03-16 16:26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 11:29

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 11:34

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pasiūlymo (visa apimtimi)

Nepritarta (už 33, prieš 26, susilaikė 45)

+
2022-12-22 11:29

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Ažubalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 34, prieš 27, susilaikė 59)

+
2023-03-14 11:22

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 16, susilaikė 27)

+
2023-03-14 11:18

Seimo rezoliucijos "Dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ pripažinimo teroristine organizacija" projektas

XIVP-2485 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 11:19

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 12, susilaikė 29)

+
2022-12-22 14:56

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2123(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 26)

+
2023-03-21 15:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-21 15:50

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2553 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-03-21 16:39

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ projektas

XIVP-2537(3) 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

(už 79, prieš 23, susilaikė 19)

+
2023-03-23 10:05

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-2531

Nepritarta (už 59, prieš 49, susilaikė 14)

+
2023-03-23 15:36

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2538 2023-03-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 51)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 47)

Pritarta A (už 51, prieš 47, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 70, prieš 3, susilaikė 44)

+
2023-03-16 16:18

Seimo nutarimo „Dėl Gintaro Valinčiaus skyrimo Lietuvos mokslo tarybos pirmininku“ projektas

XIVP-2436(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 15:47

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2552 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 7)

+
2023-03-23 12:09

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio

Pritarta (už 67, prieš 9, susilaikė 22)

+
2023-03-14 10:46

Įvyko balsavimas dėl šios darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-03-23 10:06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-23 15:35

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas +nuostatai

XIVP-2289(2) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:36

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2538 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 31, prieš 22, susilaikė 43)

+
2023-03-23 15:34

Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2238(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-16 16:15

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl A. Širinskienės pasiūlymo

Nepritarta (už 33, prieš 55, susilaikė 22)

+
2023-03-16 16:17

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 1, susilaikė 46)

+
2023-03-23 11:58

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 60, prieš 32, susilaikė 21)

+
2023-03-21 10:53

Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinės Rusijos įtakos apribojimo“ projektas

XIVP-2321(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 10:52

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1390 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2406(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 12:09

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 7, susilaikė 16)

+
2023-03-23 12:08

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 8, susilaikė 23)

+
2023-03-14 12:23

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2427 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-14 12:25

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-14 12:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-23 10:04

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę klausimą dėl Seimo narės J. Sejonienės apkaltos

Nepritarta (už 59, prieš 51, susilaikė 12)

+
2023-03-21 11:55

Elektroninių ryšių įstatymo Nr.IX-2135 1 priedo papildymo įstatymo projektas

XIVP-2402 2023-01-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 63, prieš 3, susilaikė 45)

+
2023-03-21 11:56

Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2431 2023-02-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 46)

+
2023-03-10 13:56

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 58, prieš 9, susilaikė 14)

+
2023-03-23 12:10

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 8, susilaikė 24)

+
2023-03-23 12:07

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 65, prieš 9, susilaikė 9)

+
2023-03-23 12:25

Teismų įstatymo Nr. I-480 44(1), 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1288(2) 2023-02-28

Įvyko balsavimas po pateikimo

Pritarta (už 33, prieš 9, susilaikė 23)

+
2023-03-21 15:01

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos antro pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 24, prieš 17, susilaikė 71)

+
2023-03-23 15:04

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2500(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 15:34

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-23 15:07

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 11(1) ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2501(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-23 15:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-23 15:10

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2380(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-14 11:24

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2320(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-14 11:23

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 52 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2319(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 10:54

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 10:55

Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 1, 5 ir 7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2444(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-23 15:17

Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2291(2) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Nepritarta (už 13, prieš 35, susilaikė 56)

+
2023-03-23 15:26

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 54, prieš 35, susilaikė 20)

+
2023-03-23 15:24

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 4 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 21, prieš 38, susilaikė 51)

+
2023-03-21 16:00

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Syso pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 74, prieš 19, susilaikė 19)

+
2023-03-23 12:02

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1851(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Nepritarta (už 66, prieš 13, susilaikė 12)

+
2023-03-10 12:52

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

XIVP-2461 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-10 12:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 57, prieš 3, susilaikė 35)

+
2023-03-23 11:44

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 32, susilaikė 34)

+
2023-03-21 10:57

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2462(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 14:52

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių, keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2308(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 14:51

Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2307(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-23 11:39

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2294(3) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 11:38

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1780(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:50

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 180(20) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2365(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-22 11:49

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu

Nepritarta (už 50, prieš 50, susilaikė 24)

+
2022-12-22 11:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2370 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-03-21 14:51

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo- Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskyrimo“ projektas

XIVP-2535(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 12:05

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 65, prieš 20, susilaikė 15)

+
2023-03-23 15:27

Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2550 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 22, susilaikė 24)

+
2023-03-21 10:58

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-21 15:54

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2551 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-12-22 14:53

Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2214(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-03-16 15:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-23 12:06

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 13, susilaikė 21)

+
2023-03-23 15:31

Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2238(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl G. Kindurio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 5, susilaikė 55)

+
2023-03-16 14:03

Seimo nutarimo „Dėl Aurelijaus Gutausko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas

XIVP-2542 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:19

Seimo rezoliucijos „Dėl Sakartvelo žingsnių eurointegracijos kelyje“ projektas

XIVP-2568 2023-03-23

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:51

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Žydrūną Bartkų iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“ projektas

XIVP-2565 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 58, prieš 4, susilaikė 10)

+
2022-12-22 11:50

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2294(3) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-21 15:06

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos paskutinio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 11, prieš 23, susilaikė 86)

+
2023-03-21 16:14

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo su priimtais pasiūlymais

Pritarta (už 102, prieš 3, susilaikė 14)

+
2023-03-21 15:52

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-16 16:21

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-23 11:14

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-180(3) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 78, prieš 28, susilaikė 21)

+
2023-03-23 15:18

Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2291(2) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti iš esmės

Pritarta (už 88, prieš 13, susilaikė 2)

+
2023-03-23 15:03

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2499(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-03-23 15:56

Seimo nutarimo „Dėl Danguolės Bublienės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

XIVP-2562 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:05

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl E. Sabučio ir A. Syso pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 56, prieš 41, susilaikė 26)

+
2023-03-21 16:11

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės P. Kuzmickienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 94, prieš 6, susilaikė 20)

+
2023-03-23 11:22

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-22 11:37

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 44 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2361 2022-12-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 66, prieš 9, susilaikė 47)

+
2023-03-16 16:21

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2272(2) 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:23

Muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2312(2) 2023-01-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-03-16 16:20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:38

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2567 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:37

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2564 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:10

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 12, susilaikė 36)

+
2023-03-16 16:13

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl J. Sejonienės pasiūlymo

Pritarta (už 92, prieš 1, susilaikė 25)

+
2022-12-23 10:52

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2301(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:51

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2300(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-21 11:21

Baudžiamojo kodekso papildymo 171(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1868 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 48, prieš 16, susilaikė 29)

+
2022-12-22 11:38

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 24, susilaikė 28)

+
2022-12-23 11:01

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 7, susilaikė 23)

+
2022-12-23 11:01

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio

Pritarta (už 77, prieš 3, susilaikė 22)

+
2023-03-23 11:15

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2407(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-23 11:19

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Ąžuolo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 57, susilaikė 24)

+
2023-03-23 11:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 29, susilaikė 25)

+
2023-03-23 11:09

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2272(2) 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:36

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2185(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:36

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2185(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo statuto priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:39

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 180(20) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2365(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 12:55

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1660 2022-05-09

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 56)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 68)

Pritarta B (už 56, prieš 68, susilaikė 0)

+
2022-10-11 12:58

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo Nr. XIV-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2043 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-11-15 14:56

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-27 10:54

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1805(3)

Nepritarta (už 30, prieš 55, susilaikė 25)

+
2022-10-27 11:47

Civilinio kodekso 6.747, 6.748, 6.749, 6.750, 6.751, 6.752. 6.752(1), 6.753, 6.754, 6.754(1), 6.755 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1872(2) 2022-10-03

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo Vyriausybės valandai skirti pusvalandį

Pritarta (už 80, prieš 12, susilaikė 10)

+
2022-09-29 11:22

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 40, prieš 20, susilaikė 44)

+
2022-09-29 11:24

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2001(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 5, susilaikė 27)

+
2022-11-15 12:52

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 67, prieš 13, susilaikė 42)

+
2022-10-27 11:12

Seimo nutarimo „Dėl Virginijaus Kanapinsko atleidimo iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigų“ projektas

XIVP-2158 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-11-03 11:54

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-2167 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-11-03 11:55

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Dianos Lopaitienės peticijos" projektas

XIVP-2168 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 11, susilaikė 11)

+
2022-11-03 11:56

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Teodoro Ismailovo peticijos" projektas

XIVP-2169 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-11-10 15:05

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. trečio pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 50, prieš 32, susilaikė 32)

+
2022-11-15 15:01

Administracinių nusižengimų kodekso 417, 589 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1292(5) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-15 15:06

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2251(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 37, prieš 49, susilaikė 8)

+
2022-12-13 11:12

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2232(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-24 17:32

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 66, prieš 0, susilaikė 12)

+
2022-11-22 10:09

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo biudžeto svarstymą perkelti į rytinį, o interpeliaciją užsienio reikalų ministrui - į vakarinį Seimo posėdį

Nepritarta (už 56, prieš 63, susilaikė 9)

+
2022-12-06 17:24

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-2285 2022-11-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-24 17:36

Civilinio turto konfiskavimo įstatymo Nr. XIII-2825 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-781(2) 2021-12-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 30, prieš 2, susilaikė 44)

+
2022-11-24 17:38

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 14, prieš 29, susilaikė 32)

+
2022-12-13 11:17

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1919(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:19

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 4 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1921(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-06 10:45

Įvyko balsavimas dėl patikslntos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-12-06 10:44

Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo nukelti į darbotvarkės pabaigą Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą

Nepritarta (už 12, prieš 49, susilaikė 40)

+
2022-12-15 15:34

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1917(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 15:39

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2023 2022-09-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 12, susilaikė 43)

+
2022-12-15 10:17

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę projektus Nr. XIVP-2062, Nr. XIVP-2023, Nr. XIVP-2160, Nr. XIVP-2294, Nr. XIVP-2166, Nr. XIVP-1989 ir Nr. XIVP-2306, kurie nėra įrašyti į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 11)

+
2022-12-15 15:27

Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose Nr. XIV-903 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1952 2022-09-01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 76)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 37)

Pritarta A (už 76, prieš 37, susilaikė 0)

+
2022-12-15 15:43

Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2160 2022-10-11

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 57)

Pritarta A (už 58, prieš 57, susilaikė 0)

+
2022-12-15 15:42

Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2160 2022-10-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 52, prieš 33, susilaikė 33)

+
2022-12-15 15:41

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 60 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2224 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-03-16 16:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-23 11:13

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2462(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 11:14

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2305(2) 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 11:12

Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 1, 5 ir 7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2444(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 4)

+

Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.

Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.