A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Balsavimas už svarstomą dokumentą
Laikas Dokumentas Formuluotė U P S
2022-09-15 15:20

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 25, susilaikė 38)

+
2022-09-22 16:13

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 60)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

(už 60, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:13

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 57)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 63)

Pritarta B (už 57, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:10

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1334(2) 2022-08-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 42, susilaikė 24)

+
2022-09-15 10:30

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-09-15 15:31

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos organizuojamų neteisėtų referendumų Ukrainoje nepripažinimo“ projektas

XIVP-1999 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pakeitimų

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1896 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 11)

+
2022-09-13 12:49

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1895 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 3, susilaikė 12)

+
2022-09-13 15:43

Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1910 2022-08-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1970 2022-09-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 63)

Pritarta B (už 55, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-09-13 11:08

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-09-10 11:25

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(2) 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 9, susilaikė 41)

+
2022-09-20 12:49

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Paulos Jalinskaitės peticijos" projektas

XIVP-2010 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-09-13 12:39

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą

Pritarta (už 88, prieš 2, susilaikė 24)

+
2022-09-13 12:36

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 71, prieš 3, susilaikė 39)

+
2022-09-13 10:01

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. rugsėjo 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 68, prieš 6, susilaikė 38)

+
2022-09-20 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Lauros Masalskienės peticijos" projektas

XIVP-2012 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 2, susilaikė 3)

+
2022-09-13 11:05

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-1973 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 76, prieš 10, susilaikė 32)

+
2022-09-13 11:09

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl Ekonomikos komiteto siūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Nepritarta (už 62, prieš 22, susilaikė 42)

+
2022-09-20 15:16

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1878 2022-06-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 86, prieš 3, susilaikė 20)

+
2022-09-13 12:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 19)

+
2022-09-20 15:17

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1043 2021-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 30, susilaikė 26)

+
2022-09-20 15:18

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1677 2022-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 33, susilaikė 24)

+
2022-09-20 15:22

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 64)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 51)

Pritarta A (už 64, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:42

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1938 2022-08-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-13 12:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 22)

+
2022-09-20 15:25

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1917 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 15:19

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(2) 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 75, prieš 12, susilaikė 28)

+
2022-09-22 10:48

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 97, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-09-22 10:47

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-416(2)

Pritarta (už 54, prieš 33, susilaikė 15)

+
2022-09-22 16:02

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 67)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 49)

Pritarta A (už 67, prieš 49, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:04

Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

XIVP-2031 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Sprendimas nepriimtas (už 52, prieš 19, susilaikė 33)

+
2022-09-13 11:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-13 15:46

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936 2022-08-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-09-15 11:46

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1977 2022-09-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 48, susilaikė 20)

+
2022-09-22 11:53

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 90, prieš 2, susilaikė 26)

+
2022-09-22 11:55

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektas

XIVP-1975(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-22 11:55

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1986(2) 2022-09-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-22 16:04

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 39, susilaikė 26)

+
2022-09-13 11:15

Baudžiamojo proceso kodekso 128, 141 ir 142 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 174(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1902 2022-07-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-15 15:28

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 6, susilaikė 45)

+
2022-09-15 15:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A.Širinskienės pasiūlymo

Nepritarta (už 39, prieš 53, susilaikė 19)

+
2022-09-22 16:08

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1980 2022-09-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 56)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 58)

Pritarta B (už 56, prieš 58, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Igno Meškausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1897 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 8)

+
2022-09-20 10:01

Įvyko balsavimas dėl patikslintos 2022 m. rugsėjo 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-20 11:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 11:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-20 11:23

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1954 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 20)

+
2022-09-13 12:54

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Aidos Dumbrauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1960 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 82, prieš 19, susilaikė 9)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas + išvada

XIVP-1898 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 7, susilaikė 7)

+
2022-09-13 12:40

Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 46, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi bei 9, 10 ir 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1888 2022-07-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 18)

+
2022-09-20 11:18

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektas

XIVP-1975(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:06

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 62)

Pritarta B (už 55, prieš 62, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:08

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1835(2) 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 43, susilaikė 23)

+
2022-09-20 11:21

Peticijų konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-1974 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-22 11:57

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-22 11:59

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 12:01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą Vyriausybės valandą sutrumpinti iki pusvalandžio ir skelbti Seimo narių pareiškimus (už 67)
 2. už pasiūlymą rengti Vyriausybės valandą, o Seimo narių pareiškimus skelbti po jos (už 51)

Pritarta A (už 67, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:07

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1980 2022-09-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-22 16:05

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 59)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 59)

(už 59, prieš 59, susilaikė 0)

+
2022-09-20 11:19

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1986(2) 2022-09-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 122, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-09-13 12:47

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 10, susilaikė 47)

+
2022-09-13 12:45

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1916 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 5, susilaikė 19)

+
2022-09-13 12:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1894 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-09-13 12:52

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-1957 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viliaus Foko peticijos" projektas

XIVP-1959 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 7, susilaikė 5)

+
2022-09-13 12:55

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-1982 2022-09-12

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-13 15:45

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-09-20 12:40

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1935 2022-08-24

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 56)

Pritarta A (už 58, prieš 56, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:39

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1935 2022-08-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 48, prieš 26, susilaikė 35)

+
2022-09-20 12:43

Seimo nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko atleidimo iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigų“ projektas

XIVP-2006 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-20 12:48

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1908 2022-08-03

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 51)

Pritarta A (už 68, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:41

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 67, prieš 3, susilaikė 45)

+
2022-09-20 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas

XIVP-2011 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 3, susilaikė 5)

+
2022-09-20 15:20

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Sprendimas nepriimtas (už 59, prieš 36, susilaikė 23)

+
2022-09-20 15:21

Seimo statuto „Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1866 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 35, susilaikė 25)

+
2022-09-20 15:23

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3408 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1904 2022-07-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-13 11:14

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795 2022-06-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-09-13 11:11

Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1900 2022-07-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 122, prieš 2, susilaikė 4)

+
2022-09-15 15:30

Politinių organizacijų įstatymo projektas

XIVP-1280GR 2022-07-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų

Pritarta (už 97, prieš 22, susilaikė 2)

+
2022-09-13 12:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Vilijos Lazauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1958 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 14, susilaikė 6)

+
2022-09-15 10:28

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1909

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-15 10:27

Įvyko balsavimas dėl P. Gražulio pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-1984

Nepritarta (už 47, prieš 56, susilaikė 14)

+
2022-09-20 12:46

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 112, 115, 116, 117, 119, 190, 191 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-1743(3) 2022-08-05

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Nepritarta (už 48, prieš 67, susilaikė 5)

+
2022-09-20 12:45

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 112, 115, 116, 117, 119, 190, 191 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-1743(3) 2022-08-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 42, prieš 43, susilaikė 32)

+
2022-09-13 12:48

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 61)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 57)

Pritarta A (už 61, prieš 57, susilaikė 0)

+
2022-09-15 11:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-09-20 12:44

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1316 2022-02-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 27, prieš 12, susilaikė 71)

+
2022-09-15 11:44

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1971 2022-09-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-15 11:45

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1972 2022-09-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 56, prieš 16, susilaikė 49)

+
2022-09-20 12:47

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1908 2022-08-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 37, susilaikė 29)

+
2022-11-08 10:59

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1782(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 11:02

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems“ projektas

XIVP-2210 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:22

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-191(2) 2022-08-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 49, prieš 7, susilaikė 61)

+
2022-11-10 15:19

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1978(3) 2022-11-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:25

Darbo kodekso Nr. XII-2603 107 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1883 2022-07-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 1, susilaikė 21)

+
2022-11-10 15:24

Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 137(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1768 2022-06-02

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 62)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 48)

Pritarta A (už 62, prieš 48, susilaikė 0)

+
2022-11-08 15:09

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2178 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:07

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 10:09

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo biudžeto svarstymą perkelti į rytinį, o interpeliaciją užsienio reikalų ministrui - į vakarinį Seimo posėdį

Nepritarta (už 56, prieš 63, susilaikė 9)

+
2022-11-17 10:15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2066(3) ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 58, prieš 66, susilaikė 4)

+
2022-11-17 10:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3603(3)

Pritarta (už 105, prieš 4, susilaikė 15)

+
2022-11-15 10:46

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2131(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-11-10 15:23

Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 137(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1768 2022-06-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 45, prieš 21, susilaikė 45)

+
2022-11-10 15:21

Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1910(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-10 15:22

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-191(2) 2022-08-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 69)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 47)

Pritarta A (už 69, prieš 47, susilaikė 0)

+
2022-11-15 10:57

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės R. Baškienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 15, susilaikė 53)

+
2022-11-17 10:23

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 71, prieš 9, susilaikė 51)

+
2022-11-17 10:22

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2233 ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 53, prieš 62, susilaikė 15)

+
2022-10-11 16:20

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10 ir 11 straipsnių bei 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2142 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 16:21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-09-29 17:33

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2057 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 19:02

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1184 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1913(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 53, prieš 4, susilaikė 14)

+
2022-10-27 12:08

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Seimo narių I. Šimonytės, S. Gentvilo, K. Adomaičio ir E. Sabučio trečios pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 76, prieš 6, susilaikė 29)

+
2022-09-29 11:30

Civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1147(2) 2022-05-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 11:30

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-286(2) 2022-05-26

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 10:09

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-2039

Nepritarta (už 55, prieš 40, susilaikė 22)

+
2022-09-29 17:27

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1612 2022-04-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 44)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 53)

Pritarta B (už 44, prieš 53, susilaikė 0)

+
2022-09-29 17:26

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1612 2022-04-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 40, prieš 38, susilaikė 21)

+
2022-10-10 16:03

Administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248(1), 248(2), 248(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1448(3) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-10 16:04

Administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1091 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1836(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-09-29 17:59

Civilinio proceso kodekso Nr. IX-743 282 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1848 2022-06-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 2, susilaikė 30)

+
2022-09-27 12:43

Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas

XIVP-1991(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl siūlymo skirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu

Pritarta (už 87, prieš 33, susilaikė 8)

+
2022-10-11 16:18

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-11 16:19

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-22 16:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. XIV-49 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2026 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 2, susilaikė 1)

+
2022-09-22 16:25

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1994(2) 2022-09-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 65)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 49)

Pritarta A (už 65, prieš 49, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:22

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1931 2022-08-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 58, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:20

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 56, prieš 40, susilaikė 25)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 52, prieš 41, susilaikė 26)

+
2022-09-27 12:19

Politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2021 2022-09-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 125, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-09-29 16:58

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 45, prieš 31, susilaikė 27)

+
2022-09-29 16:59

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šiuos projektus atmesti (už 47)

Pritarta A (už 55, prieš 47, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:18

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2022 2022-09-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-09-29 15:44

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 16, susilaikė 19)

+
2022-09-29 15:43

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1213 2021-12-09

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 78)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 28)

Pritarta A (už 78, prieš 28, susilaikė 0)

+
2022-09-29 16:41

Seimo rezoliucijos "Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos" projektas

XIVP-1369 2022-03-03

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Nepritarta (už 45, prieš 47, susilaikė 13)

+
2022-09-22 16:24

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1994(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 27, susilaikė 39)

+
2022-09-29 11:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-27 12:09

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2001(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 94, prieš 3, susilaikė 29)

+
2022-09-22 16:23

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993 2022-09-13

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 50)

Pritarta A (už 68, prieš 50, susilaikė 0)

+
2022-09-29 17:40

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992(2) 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 41, prieš 22, susilaikė 26)

+
2022-09-29 17:41

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992(2) 2022-09-27

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 43)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 43)

(už 43, prieš 43, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:15

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1937(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-10 16:42

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(2) 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl 33 straipsnio E. Pupinio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 51, prieš 16, susilaikė 44)

+
2022-09-22 16:16

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1309(3) 2022-09-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 23)

+
2022-09-29 15:45

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 92, prieš 2, susilaikė 15)

+
2022-09-29 15:42

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1213 2021-12-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 49, prieš 17, susilaikė 44)

+
2022-10-10 16:02

Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1447(3) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-29 11:38

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-403(2) 2022-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-29 18:47

Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

XIVP-2020 2022-09-19

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto (už 73)
 2. už pasiūlymą neprašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto (už 10)

Pritarta A (už 73, prieš 10, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:23

Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1993 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 27, susilaikė 34)

+
2022-09-22 16:21

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992 2022-09-13

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 64)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 55)

Pritarta A (už 64, prieš 55, susilaikė 0)

+
2022-09-29 17:12

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(4) 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 55, prieš 20, susilaikė 21)

+
2022-09-29 17:42

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1992(2) 2022-09-27

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 43)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 45)

Pritarta B (už 43, prieš 45, susilaikė 0)

+
2022-10-10 16:21

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio (pagrindinio komiteto patobulintos redakcijos)

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 2)

+
2022-09-27 12:14

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:16

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 128, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-27 12:12

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A.Kubilienės siūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 34, susilaikė 41)

+
2022-09-22 16:09

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1835(2) 2022-07-14

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 59)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 58)

Pritarta A (už 59, prieš 58, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:14

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1307(3) 2022-09-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 44, susilaikė 23)

+
2022-09-22 16:16

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1309(3) 2022-09-05

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 53)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 64)

Pritarta B (už 53, prieš 64, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:48

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą skirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu (už 23)
 2. už pasiūlymą skirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu (už 89)

Pritarta B (už 23, prieš 89, susilaikė 0)

+
2022-09-29 15:49

Seimo rezoliucijos „Dėl Irano Islamo Respublikos vykdomos diskriminacinės politikos moterų atžvilgiu ir kitų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo“ projektas

XIVP-2058 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-10-11 16:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 77, prieš 0, susilaikė 39)

+
2022-11-03 11:33

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 13(1), 30, 32, 33, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1932(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:31

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2034 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-09-27 10:09

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. rugsėjo 27 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 93, prieš 7, susilaikė 23)

+
2022-09-27 10:09

Įvyko balsavimas dėl Seimo rezoliucijos projekto Nr. XIVP-2039(3) įtraukimo į darbotvarkę

Nepritarta (už 43, prieš 53, susilaikė 23)

+
2022-09-22 16:21

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1931 2022-08-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 35, susilaikė 31)

+
2022-10-27 12:40

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 46, prieš 14, susilaikė 37)

+
2022-09-29 11:25

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-286(2) 2022-05-26

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-29 19:22

Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

XIVP-893(2) 2021-12-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą pagrindiniam komitetui tobulinti

Pritarta (už 44, prieš 6, susilaikė 24)

+
2022-10-10 16:13

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 106, prieš 7, susilaikė 6)

+
2022-10-10 16:12

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 69, prieš 13, susilaikė 36)

+
2022-09-29 10:12

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-22 16:15

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1307(3) 2022-09-05

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 55, prieš 60, susilaikė 0)

+
2022-10-10 15:53

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto patobulintos 4 straipsnio S. Šedbaro pataisos

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-10-27 12:15

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Seimo narių E. Pupinio, J. Razmos ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 20, susilaikė 39)

+
2022-09-29 11:33

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-10-10 15:31

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2002(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-10-27 12:31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(3) 2022-10-18

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 4, susilaikė 13)

+
2022-10-27 12:32

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1806(2) 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 18)

+
2022-11-15 11:09

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 76, prieš 3, susilaikė 37)

+
2022-11-15 11:10

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2144(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

(už 76, prieš 2, susilaikė 38)

+
2022-09-29 11:22

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 40, prieš 20, susilaikė 44)

+
2022-09-29 11:24

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2001(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 5, susilaikė 27)

+
2022-09-22 16:17

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1967 2022-09-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 58, prieš 37, susilaikė 24)

+
2022-09-22 16:18

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1967 2022-09-07

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 65)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 54)

Pritarta A (už 65, prieš 54, susilaikė 0)

+
2022-10-10 15:54

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-03 11:37

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22, 22(1), 23(1) ir 25(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1788(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 0, susilaikė 30)

+
2022-11-08 11:43

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1839(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 1, susilaikė 20)

+
2022-09-29 18:13

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 49 ir 69(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2024 2022-09-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 35, prieš 42, susilaikė 11)

+
2022-09-29 18:14

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 49 ir 69(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2024 2022-09-20

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 34)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 53)

Pritarta B (už 34, prieš 53, susilaikė 0)

+
2022-09-29 11:23

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 77)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 32)

Pritarta A (už 77, prieš 32, susilaikė 0)

+
2022-10-11 11:27

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 118, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-10-11 10:04

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-1865

Nepritarta (už 58, prieš 48, susilaikė 17)

+
2022-10-11 10:07

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 81, prieš 8, susilaikė 37)

+
2022-10-10 16:01

Administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1446(3) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-10-10 15:59

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-11-15 12:43

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 86, prieš 14, susilaikė 14)

+
2022-11-08 10:53

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43(1), 43(2), 43(3), 43(7) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2188(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-08 10:57

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-831 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2192(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-09-29 11:31

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 11)

+
2022-10-11 11:31

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų, 2024 metų ir 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

XIVP-2149 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 94, prieš 4, susilaikė 24)

+
2022-10-11 11:22

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-08 15:18

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914 2022-08-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 63, prieš 24, susilaikė 26)

+
2022-11-10 15:05

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. trečio pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 50, prieš 32, susilaikė 32)

+
2022-11-17 10:20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2261

Nepritarta (už 56, prieš 62, susilaikė 11)

+
2022-09-29 18:29

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 29)
 2. už pasiūlymą šiuos projektus atmesti (už 51)

Pritarta B (už 29, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-29 18:28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 24, prieš 35, susilaikė 25)

+
2022-10-10 15:33

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1937(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-10 15:32

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2003(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 2, susilaikė 0)

+
2022-11-08 10:55

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2190(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-03 11:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" pakeitimo projektas

XIVP-2008(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-08 11:38

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1838(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 21)

+
2022-11-03 15:21

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1978(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 30, prieš 2, susilaikė 79)

+
2022-11-17 10:21

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1867

Nepritarta (už 51, prieš 58, susilaikė 19)

+
2022-10-10 15:32

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 64 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2004(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-11-08 10:56

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-829 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2191(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-08 10:58

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-833 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2193(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-08 10:54

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2189(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-08 15:04

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2063 2022-09-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-03 11:49

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-516(2) 2022-03-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 24, susilaikė 26)

+
2022-11-03 11:50

Administracinių nusižengimų kodekso 547 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-779 2021-08-23

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-09-29 16:04

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1994(3) 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 13, susilaikė 43)

+
2022-11-03 11:45

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-285(3) 2022-04-13

Įvyko balsavimas Balsuota dėl 1 straipsnio L. Kukuraičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 41, prieš 23, susilaikė 53)

+
2022-10-27 12:59

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-516(2) 2022-03-24

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 46, prieš 32, susilaikė 12)

+
2022-11-03 11:37

Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 2, 3, 54, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1927(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 10, susilaikė 33)

+
2022-11-03 11:54

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-2167 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-10-10 15:44

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio S. Gentvilo pataisos

Sprendimas nepriimtas (už 60, prieš 24, susilaikė 36)

+
2022-11-08 15:05

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektas

XIVP-2209 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-03 15:16

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 57(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1864(2) 2022-10-03

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-10 10:08

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darborvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 19)

+
2022-11-03 11:53

Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3422 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2048 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-03 11:46

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-285(3) 2022-04-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 3, susilaikė 9)

+
2022-11-03 11:38

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1928(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 4, susilaikė 39)

+
2022-11-03 11:33

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo devintuoju(6) skirsniu įstatymo projektas

XIVP-1933(2) 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-08 11:08

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Jadvygos Rutkauskaitės peticijos" projektas

XIVP-2217 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-11-15 14:58

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1023(2) 2022-10-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-10-10 15:45

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio S. Gentvilo pataisos

Nepritarta (už 58, prieš 29, susilaikė 32)

+
2022-11-08 15:07

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektas

XIVP-2209 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 79, prieš 11, susilaikė 23)

+
2022-11-10 11:54

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusvalandžio ir pratęsti diskusiją dėl biudžeto

Pritarta (už 54, prieš 25, susilaikė 14)

+
2022-11-08 11:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-08 11:05

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1950(2) 2022-10-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 100, prieš 4, susilaikė 8)

+
2022-11-08 11:07

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Danielio Lupshitzo peticijos" projektas

XIVP-2216 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-11-08 12:09

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2223 2022-11-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 61, susilaikė 4)

+
2022-11-03 11:47

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 19 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2019(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-17 12:27

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Darbo partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 56, prieš 67, susilaikė 6)

+
2022-11-17 14:02

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 69, prieš 20, susilaikė 27)

+
2022-11-10 15:17

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo naujais 1 ir 2 priedais įstatymo projektas

XIVP-1852(2) 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-10 15:18

Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1, 2 priedais įstatymo projektas

XIVP-1853(2) 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 12:52

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 67, prieš 13, susilaikė 42)

+
2022-11-15 14:56

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-15 12:40

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1964(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Verygos pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 35, prieš 27, susilaikė 57)

+
2022-11-15 15:06

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2251(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 37, prieš 49, susilaikė 8)

+
2022-11-08 15:08

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

XIVP-2211 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-08 15:13

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2196 2022-10-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 14:55

Įvyko balsavimas už pasiūlymą svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 102, prieš 11, susilaikė 0)

+
2022-11-10 12:22

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2212 2022-10-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 78, prieš 3, susilaikė 18)

+
2022-11-10 15:20

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1979(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 0)

+
2022-12-20 12:10

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio A. Skardžiaus ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 46, prieš 38, susilaikė 36)

+
2022-12-13 16:39

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-20 12:29

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2275(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 3, susilaikė 17)

+
2022-12-15 10:13

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-4.1 ir 1-4.2 klausimus

Nepritarta (už 63, prieš 54, susilaikė 11)

+
2022-12-20 10:05

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2171 ir jo lydimuosius projektus

Pritarta (už 64, prieš 22, susilaikė 20)

+
2022-12-08 15:12

Administracinių nusižengimų kodekso 526, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1820(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 2, susilaikė 10)

+
2022-12-08 15:15

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1824(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-12-06 11:23

Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2302 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 12:11

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 78, prieš 17, susilaikė 14)

+
2022-12-20 12:33

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1752(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 2, susilaikė 25)

+
2022-12-13 16:36

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:44

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio T. Tomilino ir L. Kukuraičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 21, prieš 35, susilaikė 35)

+
2022-12-20 12:44

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 74, prieš 4, susilaikė 1)

+
2022-12-20 11:35

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio V. Bako pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 21, susilaikė 51)

+
2022-12-20 11:36

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 1, susilaikė 46)

+
2022-12-20 10:07

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 31)

+
2022-12-20 12:27

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 5, susilaikė 14)

+
2022-11-22 12:18

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Mitalo, I. Pakarklytės ir M. Matijošaičio pasiūlymo

Pritarta (už 70, prieš 38, susilaikė 23)

+
2022-12-06 11:10

Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui " projektas

XIVP-2293 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-06 11:09

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIV-84 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2316 2022-12-05

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-12-08 12:12

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo leisti Teisės ir teisėtvarkos komitetui posėdžiauti 14 val.

Pritarta (už 76, prieš 9, susilaikė 29)

+
2022-12-08 12:13

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo leisti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui posėdžiauti prasidėjus Vyriausybės valandai

Pritarta (už 92, prieš 4, susilaikė 21)

+
2022-12-20 12:35

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 5, susilaikė 2)

+
2022-12-08 12:10

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 73, prieš 8, susilaikė 34)

+
2022-11-22 16:26

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 14 Seimo narių pasiūlymo (dėl 2023 metų Eurolygos finalo ketverto varžybų organizavimo Kauno mieste), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 43, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-11-22 16:31

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 7 Seimo narių pasiūlymo (dėl lėšų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kad dvigubai padidintų socialinės reabilitacijos neįgaliesiems finansavimą), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 39, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-12-15 11:09

Įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ projektas

XIVP-2314(3) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-22 12:10

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 15:31

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl T. Bičiūno pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 48, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-22 12:29

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 10, susilaikė 27)

+
2022-11-22 12:30

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2144(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 1, susilaikė 43)

+
2022-11-22 17:00

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 24 Seimo narių pasiūlymo dėl lėšų Lietuvos šaulių sąjungai, kuriam pritarė Vyriausybė

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-08 12:09

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1819(3) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 50, prieš 51, susilaikė 14)

+
2022-12-20 13:13

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1702(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-12-20 13:14

Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4771(2) 2022-10-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 6, susilaikė 7)

+
2022-12-15 11:06

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2215(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 132, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-22 16:19

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 9 Seimo narių pasiūlymo (dėl Marijampolės daugiafunkcinės sporto arenos), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 44, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-24 11:21

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

XIVP-766 2021-08-13

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 96, prieš 2, susilaikė 0)

+
2022-12-08 15:18

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1827(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-11-22 12:31

2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2124(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 52)

+
2022-11-22 10:10

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. lapkričio 22 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 80, prieš 3, susilaikė 46)

+
2022-11-22 14:09

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl L. Girskienės pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 36, prieš 1, susilaikė 11)

+
2022-11-22 14:43

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl A. Nekrošiaus pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 38, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-20 13:11

Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2120(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-24 11:28

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1985(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-08 15:17

Karinės jėgos naudojimo statuto 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1826(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-24 11:33

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-20 13:12

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3158 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2122(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 11:26

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2131(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 11:25

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-819 2021-09-10

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 89, prieš 11, susilaikė 14)

+
2022-12-15 12:30

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 71(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1766(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XIVP-1766(2) po svarstymo

Pritarta (už 63, prieš 60, susilaikė 2)

+
2022-12-15 13:07

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2363 2022-12-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 59, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-15 13:09

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2358 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 60, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-22 12:32

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11, 21, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2125(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 3, susilaikė 54)

+
2022-12-08 11:44

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1819(3) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių L. Kasčiūno ir A. Bilotaitės pasiūlymo dėl 30 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:09

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 6, susilaikė 2)

+
2022-12-20 13:10

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2119(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 13:11

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2121(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-13 11:17

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1919(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-24 11:27

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2142(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-15 12:50

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario P. Gražulio pasiūlymo

Nepritarta (už 61, prieš 41, susilaikė 21)

+
2022-11-24 11:29

Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2290 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-12-08 15:19

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1828(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-12-06 11:11

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2248(3) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 16:51

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 55 Seimo narių pasiūlymo (dėl lėšų Preilos krantinės rekonstrukcijai), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 38, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-22 16:54

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 9 Seimo narių pasiūlymo (dėl lėšų pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms regionuose programai finansuoti), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 38, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-06 10:43

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti 45 min. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2014(2) ir jo lydimiesiems projektams svarstyti

Pritarta (už 57, prieš 25, susilaikė 23)

+
2022-12-06 10:44

Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo nukelti į darbotvarkės pabaigą Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą

Nepritarta (už 12, prieš 49, susilaikė 40)

+
2022-11-22 15:58

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl J. Pinskaus pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 47, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-11-22 17:36

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 43, susilaikė 6)

+
2022-12-08 11:51

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1819(3) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių T. Tomilino, A. Širinskienės ir L. Kukuraičio pasiūlymo dėl 32 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 57, prieš 35, susilaikė 27)

+
2022-11-24 12:36

Administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1120(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 12)

+
2022-12-15 11:04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-08 15:07

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1749(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 1, susilaikė 23)

+
2022-12-13 11:04

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40(1), 87, 88, 99, 104(2), 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2133(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-12-15 12:58

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo Vyriausybės pusvalandį pradėti 13.30 val.

Pritarta (už 60, prieš 45, susilaikė 8)

+
2022-12-15 12:55

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-1767(2) pagrindiniam komitetui tobulinti

Pritarta (už 68, prieš 57, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:01

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 21, susilaikė 29)

+
2022-11-22 12:23

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(3) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Gapšio, V. Giraitytės-Juškevičienės, I. Kačinskaitės-Urbonienės ir kt. pasiūlymo

Nepritarta (už 60, prieš 49, susilaikė 23)

+
2022-12-15 11:03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-12-08 11:52

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1819(3) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl 32 straipsnio

Pritarta (už 70, prieš 7, susilaikė 45)

+
2022-12-13 11:06

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2136(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-22 12:49

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui“ projektas (pritarti atsakymui)

XIVP-2287 2022-11-22

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 47, susilaikė 6)

+
2022-12-15 13:23

Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2022-12-19 – 2022-12-23)

Įvyko balsavimas dėl Seimo savaitės (2022-12-19 - 2022-12-23) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 18, prieš 2, susilaikė 4)

+
2022-12-13 16:15

Muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2312 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-15 11:11

Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 3, 5, 6 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2309(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 129, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-15 11:14

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1765(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 11)

+
2022-12-13 11:05

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2135(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-13 16:42

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-11-22 17:04

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 69, prieš 20, susilaikė 15)

+
2022-11-22 17:05

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 69, prieš 22, susilaikė 13)

+
2022-12-13 16:24

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2273(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Skardžiaus pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 36, susilaikė 25)

+
2022-12-15 11:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 17:09

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 11 Seimo narių pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 51, prieš 7, susilaikė 21)

+
2022-12-15 12:54

Baudžiamojo kodekso 199, 259 ir 269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1767(2) 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo projektui Nr. XIVP-1767(2) po svarstymo

Nepritarta (už 63, prieš 61, susilaikė 3)

+
2022-12-13 16:30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 87, prieš 9, susilaikė 18)

+
2022-12-13 11:07

Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2138(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-13 11:08

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2140(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-22 17:11

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 70, prieš 1, susilaikė 23)

+
2022-12-15 11:07

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2325(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 133, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-08 15:17

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1825(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 1, susilaikė 5)

+
2022-12-08 15:14

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1823(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 2, susilaikė 8)

+
2022-12-20 11:24

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 27 straipsnio

Pritarta (už 79, prieš 2, susilaikė 41)

+
2022-12-13 16:32

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-15 10:15

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-4.1 ir 1-4.2 klausimus

Nepritarta (už 64, prieš 56, susilaikė 11)

+
2022-12-13 16:44

Įvyko balsavimas dėl pertraukos iki kito posėdžio

Pritarta (už 47, prieš 30, susilaikė 23)

+
2022-12-13 16:40

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10(1), 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(2), 10(2), 29(1) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2331 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 32)

+
2022-12-15 13:13

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1750(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 59, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:07

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45(1) straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2241(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-22 11:06

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2240(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 5, susilaikė 18)

+
2022-11-22 17:15

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo (Vyriausybės patikslintos redakcijos)

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-11-22 17:12

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 4?13 straipsnių

Pritarta (už 72, prieš 2, susilaikė 31)

+
2022-11-22 14:35

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl K. Vilkausko antro pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 42, prieš 1, susilaikė 4)

+
2022-11-22 14:32

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl K. Vilkausko pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 37, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-12-08 15:13

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1821(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 2, susilaikė 8)

+
2022-12-08 15:13

Darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1822(2) 2022-11-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 2, susilaikė 21)

+
2022-12-20 11:23

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 27 straipsnio M. Lingės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 80, prieš 4, susilaikė 36)

+
2022-11-22 16:07

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl J. Pinskaus ketvirto pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 43, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-11-22 16:01

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl J. Pinskaus antro pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 40, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-22 16:04

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl J. Pinskaus trečio pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 42, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-12-15 10:17

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę projektus Nr. XIVP-2062, Nr. XIVP-2023, Nr. XIVP-2160, Nr. XIVP-2294, Nr. XIVP-2166, Nr. XIVP-1989 ir Nr. XIVP-2306, kurie nėra įrašyti į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 11)

+
2022-12-20 12:31

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2212(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 12:30

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 21(1), 22, 31 ir 73(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2276(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-20 12:32

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2233(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-22 17:15

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 14 straipsnio

Pritarta (už 76, prieš 2, susilaikė 26)

+
2022-12-20 11:30

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2014(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio M. Lingės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 26)

+
2022-12-06 11:12

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2236(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 11:57

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 45 straipsnių, penktojo, šeštojo skirsnių pavadinimų ir 1 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 16(1), 48 straipsniais ir 36, 37, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2262(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-15 10:16

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 73, prieš 42, susilaikė 18)

+
2023-03-21 15:32

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 77, prieš 33, susilaikė 14)

+
2022-12-23 10:54

Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2302(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-23 10:52

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2301(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:37

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 44 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2361 2022-12-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 66, prieš 9, susilaikė 47)

+
2022-12-22 11:34

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2180(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-23 10:32

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1271 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2202(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:33

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2203(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:22

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2305(2) 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 5)

+
2023-03-14 12:23

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2427 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-14 12:25

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-22 14:57

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1682(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 25)

+
2022-12-22 14:54

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymo projektas

XIVP-2059(2) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 78, prieš 16, susilaikė 13)

+
2023-03-21 10:19

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2537(2)

Nepritarta (už 53, prieš 61, susilaikė 1)

+
2023-03-21 10:20

Įvyko balsavimas dėl Darbo partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2526(2)

Nepritarta (už 24, prieš 56, susilaikė 40)

+
2022-12-22 11:18

Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1900(2) 2022-11-23

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:18

Seimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas

XIVP-2258(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:14

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2246(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-02-09 14:52

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 11, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2416 2023-02-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-02-09 14:54

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 99, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-21 10:24

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 41)

+
2022-12-22 11:46

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Audito komitetą papildomu komitetu

Nepritarta (už 48, prieš 58, susilaikė 16)

+
2023-03-14 11:19

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 12, susilaikė 29)

+
2023-03-14 11:18

Seimo rezoliucijos "Dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ pripažinimo teroristine organizacija" projektas

XIVP-2485 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 14:56

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2123(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 26)

+
2023-03-21 10:18

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę balsavimą dėl projektų Nr. XIVP-1766(2) ir Nr. XIVP-1767(2)

Nepritarta (už 58, prieš 53, susilaikė 10)

+
2022-12-22 15:20

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2035(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 16)

+
2022-12-22 15:19

Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2257(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 15:23

Seimo nutarimo „Dėl 2025 metų paskelbimo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Lėktuvo „Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“ projektas

XIVP-2317(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 11:20

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2018(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-12-22 11:19

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2215(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:29

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2199(2) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-23 10:19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės visus pateikimus - darbotvarkės 1-16, 1-17 ir 1-18 klausimus

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 19)

+
2022-12-23 10:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-5 klausimą - Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-1798(4)

Pritarta (už 60, prieš 41, susilaikė 17)

+
2022-12-22 15:15

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27(1), 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2128(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 10, susilaikė 37)

+
2022-12-22 15:16

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 10, 11, 16 ir 26(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2129(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 5, susilaikė 43)

+
2023-03-21 10:23

Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2296(2) ir Nr. XIVP-2463

Nepritarta (už 41, prieš 57, susilaikė 21)

+
2022-12-22 11:10

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2245(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-12-22 11:08

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1261 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2242(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 16)

+
2022-12-23 10:44

Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2298(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-12-22 15:18

Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2130(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 6, susilaikė 37)

+
2022-12-23 10:46

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2300(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Bako pataisos svarstymo

Pritarta (už 35, prieš 5, susilaikė 22)

+
2022-12-23 11:35

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 31(1) ir 32(2) straipsnių įstatymo projektas

XIVP-1905(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-12-23 11:34

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2323(3) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-12-23 10:17

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-1850

Nepritarta (už 48, prieš 25, susilaikė 39)

+
2022-12-23 10:18

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-1914

Nepritarta (už 53, prieš 28, susilaikė 33)

+
2022-12-23 11:19

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2337(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 15:11

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 84, prieš 4, susilaikė 29)

+
2023-03-21 15:09

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-12-22 11:24

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Seimo nario P. Saudargo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 110, prieš 3, susilaikė 14)

+
2023-03-21 14:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos prašymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 54, prieš 44, susilaikė 9)

+
2023-02-09 15:50

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 14:54

Civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 95(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-885(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-22 14:56

Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 229(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2225(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-03-21 15:50

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2553 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-03-21 15:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-23 11:00

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 67, prieš 20, susilaikė 15)

+
2022-12-23 10:20

Įvyko balsavimas dėl 2022 m. gruodžio 23 d. posėdžio darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 22)

+
2022-12-22 11:44

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu skirti Aplinkos apsaugos komitetą (už 76)
 2. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu skirti Kaimo reikalų komitetą (už 48)

Pritarta A (už 76, prieš 48, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:45

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu

Pritarta (už 66, prieš 46, susilaikė 12)

+
2022-12-23 11:14

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 5, susilaikė 29)

+
2022-12-22 11:09

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2244(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 15)

+
2022-12-22 11:29

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Ažubalio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 34, prieš 27, susilaikė 59)

+
2023-03-14 11:22

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 16, susilaikė 27)

+
2022-12-22 14:58

Administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1683(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 26)

+
2023-03-21 16:39

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ projektas

XIVP-2537(3) 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

(už 79, prieš 23, susilaikė 19)

+
2023-03-21 15:47

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2552 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 7)

+
2023-03-21 15:43

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 73, prieš 34, susilaikė 13)

+
2023-03-14 10:46

Įvyko balsavimas dėl šios darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-02-09 15:22

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

XIVP-2415 2023-02-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 52, prieš 44, susilaikė 16)

+
2023-03-16 11:45

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1390 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2406(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-14 12:24

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-14 12:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-02-09 15:23

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

XIVP-2415 2023-02-07

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 53)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 60)

Pritarta B (už 53, prieš 60, susilaikė 0)

+
2023-03-16 11:43

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ratifikavimo“ projektas

XIVP-2464 2023-03-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:46

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Andriaus Avulio peticijos" projektas

XIVP-2476 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 8)

+
2023-03-16 11:41

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207GR 2022-12-30

Įvyko balsavimas už pasiūlymą priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:43

Muziejų įstatymo Nr. I-930 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas

XIIIP-4429(2) 2022-02-23

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-14 11:24

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2320(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-14 11:23

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 52 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2319(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-16 11:40

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207GR 2022-12-30

Įvyko balsavimas už pasiūlymą priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų

Nepritarta (už 4, prieš 89, susilaikė 18)

+
2023-03-21 16:00

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Syso pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 74, prieš 19, susilaikė 19)

+
2022-12-22 14:53

Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2214(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-22 14:52

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių, keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2308(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-16 11:47

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2477 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 5, susilaikė 7)

+
2022-12-23 11:38

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1780(2) 2022-11-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-22 11:49

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu

Nepritarta (už 50, prieš 50, susilaikė 24)

+
2022-12-22 11:50

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 180(20) straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2365(2) 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-21 14:51

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo- Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskyrimo“ projektas

XIVP-2535(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-10 12:52

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

XIVP-2461 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 15:54

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2551 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-03-16 11:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2479 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 8, susilaikė 11)

+
2023-03-16 11:47

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2478 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 4, susilaikė 8)

+
2022-12-23 11:39

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2294(3) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2370 2022-12-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-12-22 14:51

Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2307(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-16 11:49

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2539 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-21 15:06

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos paskutinio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 11, prieš 23, susilaikė 86)

+
2023-03-21 16:14

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo su priimtais pasiūlymais

Pritarta (už 102, prieš 3, susilaikė 14)

+
2023-03-21 15:52

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 11:56

Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2431 2023-02-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 46)

+
2023-03-21 16:11

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės P. Kuzmickienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 94, prieš 6, susilaikė 20)

+
2022-12-22 11:35

Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2181(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 9)

+
2022-12-23 10:51

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2300(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-23 10:53

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1802(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 11:01

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1328(2) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 7, susilaikė 23)

+
2022-12-22 11:33

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 13)

+
2022-12-22 11:38

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 24, susilaikė 28)

+
2022-11-15 14:57

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-15 14:54

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-15 12:59

Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2118(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 28)

+
2022-09-29 19:30

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1953 2022-09-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 30, prieš 30, susilaikė 17)

+
2022-09-29 19:30

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1953 2022-09-01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 31)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 43)

Pritarta B (už 31, prieš 43, susilaikė 0)

+
2022-10-27 10:59

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 3, 8, 14, 21, 32, 35, 36, 41, 49, 56, 57, 58, 58(1), 58(2), 59 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1941(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-10-27 10:54

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1805(3)

Nepritarta (už 30, prieš 55, susilaikė 25)

+
2022-10-27 10:57

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 21(1), 42 straipsnių, 1, 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2(1) priedu įstatymo projektas

XIVP-1939(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-10-27 10:58

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 101 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1940(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-29 18:57

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1740 2022-05-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 51, prieš 1, susilaikė 28)

+
2022-09-29 19:35

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1950 2022-08-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-10-10 16:30

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(2) 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio E. Pupinio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 57, prieš 15, susilaikė 33)

+
2022-10-10 16:36

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1805(2) 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio E. Pupinio pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 57, prieš 14, susilaikė 41)

+
2022-10-11 16:17

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-10-10 16:19

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio A. Bilotaitės, S. Šedbaro ir kt. pataisos

Nepritarta (už 33, prieš 42, susilaikė 44)

+
2022-10-10 16:20

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio pagrindinio komiteto pasiūlymo (2023 m. liepos 1 d.)

Pritarta (už 115, prieš 2, susilaikė 6)

+
2022-10-11 16:23

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2131 2022-10-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-09-27 12:53

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Dainiui Kreiviui“ projektas

XIVP-2042 2022-09-27

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 54, susilaikė 5)

+
2022-10-27 10:53

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-516(2)

Pritarta (už 59, prieš 20, susilaikė 27)

+
2022-09-29 19:14

Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

XIVP-893(2) 2021-12-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Nepritarta (už 34, prieš 19, susilaikė 18)

+
2022-09-29 19:43

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2056 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-10-27 11:09

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43(1), 43(2), 43(3), 43(7) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1948(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-10-27 11:05

Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1947(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-08 11:45

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2065(2) 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 11)

+
2022-10-27 11:00

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 93, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1942(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-10 15:47

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1445(3) 2022-09-23

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 122, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-11-15 11:10

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2145(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 1, susilaikė 21)

+
2022-11-03 10:35

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektą Nr. XIVP-2206 įrašyti į rytinio posėdžio darbotvarkę

Nepritarta (už 51, prieš 36, susilaikė 27)

+
2022-10-27 12:47

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio Seimo nario J. Razmos trečios pataisos (visa apimtimi), kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 10, susilaikė 41)

+
2022-10-27 11:04

Įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1946(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-10-27 11:01

Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 27 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1943(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-10-27 11:02

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1944(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-10-27 11:03

Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1945(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-11-03 10:37

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 79, prieš 1, susilaikė 35)

+
2022-11-03 11:39

Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1929(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 3, susilaikė 41)

+
2022-11-03 11:42

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-285(3) 2022-04-13

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti 1 straipsnio L. Kukuraičio pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 43, prieš 4, susilaikė 16)

+
2022-11-03 11:34

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1938(2) 2022-09-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 12:53

Įvyko balsavimas dėl siūlymo svarstyti šiuos projektus skubos tvarka

Pritarta (už 67, prieš 21, susilaikė 33)

+
2022-11-03 11:52

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2185 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-11-03 11:35

Baudžiamojo proceso kodekso 128, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 174(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1902(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-03 11:36

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 2, 3, 7, 12, 24, 28, 31, 33, 34 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1787(2) 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 32)

+
2022-11-15 12:55

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2113(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 13, susilaikė 33)

+
2022-11-15 12:56

Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2021 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2114(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 3, susilaikė 29)

+
2022-11-15 12:56

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2111(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 76, prieš 5, susilaikė 38)

+
2022-11-15 12:54

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2112(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 12, susilaikė 33)

+
2022-11-03 15:17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 21)

+
2022-11-03 15:18

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-421 2021-04-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-11-03 15:15

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1863(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 11:04

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2143(2) 2022-11-10

Įvyko balsavimas dėl L. Kukuraičio ir kitų Seimo narių pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 50, prieš 12, susilaikė 55)

+
2022-11-08 11:04

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektas

XIVP-2132(2) 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-11-17 12:05

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2148(2) 2022-10-19

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio I. Šimonytės visos pataisos

Pritarta (už 73, prieš 33, susilaikė 25)

+
2022-11-03 11:55

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Dianos Lopaitienės peticijos" projektas

XIVP-2168 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 11, susilaikė 11)

+
2022-11-03 11:56

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Teodoro Ismailovo peticijos" projektas

XIVP-2169 2022-10-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-11-10 15:03

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2147(2) 2022-10-27

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 43, susilaikė 20)

+
2022-11-08 11:09

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Laimio Liuizos peticijos" projektas

XIVP-2218 2022-10-31

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 6)

+
2022-11-08 15:20

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914 2022-08-11

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto

Nepritarta (už 50, prieš 39, susilaikė 22)

+
2022-11-08 12:10

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2223 2022-11-03

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 66)

Pritarta B (už 54, prieš 66, susilaikė 0)

+
2022-11-08 11:00

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1849(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-08 11:01

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1949(2) 2022-10-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-15 12:58

Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2117(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 2, susilaikė 27)

+
2022-11-15 12:57

Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

XIVP-2116(2) 2022-11-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 88, prieš 2, susilaikė 27)

+
2022-12-20 12:32

Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2234(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 12:28

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2274(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 3, susilaikė 19)

+
2022-12-13 11:10

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 19(2) ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2230(2) 2022-12-01

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-13 11:11

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 72(1), 75(1) straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 46(3) ir 72(1) straipsniais ir 71(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2231(4) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-12-22 11:08

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-655 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2243(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 3, susilaikė 15)

+
2022-11-22 14:13

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl L. Girskienės antro pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 37, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-11-22 14:18

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl A. Vinkaus pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 46, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-11-22 16:36

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 11 Seimo narių pasiūlymo (dėl lėšų Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms finansuoti), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 36, prieš 0, susilaikė 8)

+
2022-12-13 16:35

Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo projektas

XIVP-1778(2) 2022-11-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-12-13 16:37

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-20 13:27

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-11-22 15:51

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl Z. Balčyčio, A. Stončaičio ir A. Butkevičiaus pasiūlymo (dėl polderių), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 51, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-22 15:55

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl Z. Balčyčio, A. Stončaičio ir A. Butkevičiaus pasiūlymo (dėl apžvalgos bokšto), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 51, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-11-22 14:27

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl E. Sabučio pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 35, prieš 0, susilaikė 7)

+
2022-11-22 14:29

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl E. Sabučio ir K. Vilkausko pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 38, prieš 0, susilaikė 5)

+
2022-11-22 14:46

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 10 Seimo narių pasiūlymo dėl lėšų, skirtų Kultūros ministerijai bibliotekų fondams ? naujoms knygoms įsigyti, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 40, prieš 2, susilaikė 6)

+
2022-11-22 14:50

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl G. Palucko pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 44, prieš 2, susilaikė 4)

+
2022-11-22 13:09

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1867 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 56, prieš 29, susilaikė 16)

+
2022-12-20 13:19

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio S. Gentvilo ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 71, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-12-06 10:45

Įvyko balsavimas dėl patikslntos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-11-22 16:12

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

XIVP-2146(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl 4 Seimo narių pasiūlymo (dėl Simno bažnyčios stogo remonto), kuriam nepritarė Vyriausybė

Nepritarta (už 46, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-08 15:11

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1819(3) 2022-11-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 5, susilaikė 21)

+
2022-12-13 16:38

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

XIVP-2211(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-13 16:39

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-22 10:06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą „Dėl Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streiko socialinio poveikio“

Nepritarta (už 57, prieš 22, susilaikė 43)

+
2022-12-15 11:10

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2315(2) 2022-12-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 130, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-11-24 12:34

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1118(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 4, susilaikė 13)

+
2022-11-24 12:35

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 108(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1119(2) 2022-10-24

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 1, susilaikė 15)

+
2022-12-13 16:43

Muziejų įstatymo Nr. I-930 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas

XIIIP-4429(2) 2022-02-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 1, susilaikė 33)

+
2022-12-13 11:04

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40(1), 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo Nr. XIV-761 pavadinimo, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2134(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-12-13 11:09

Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2141(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-20 12:00

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 10, 34, 77(1), 84, 85 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2266(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-13 16:34

Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2214(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-13 16:33

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 2, susilaikė 0)

+
2022-12-13 10:47

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo" projektas

XIVP-2165(2) 2022-11-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-13 10:48

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2311(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 69, prieš 19, susilaikė 25)

+
2022-12-13 11:08

Laikinojo socialinio mokesčio įstatymo Nr. X-231 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2139(2) 2022-12-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 10:05

Įvyko balsavimas dėl siūlymo įtraukti į darbotvarkę Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo projektą ir lydimąjį

Nepritarta (už 57, prieš 19, susilaikė 42)

+
2022-12-22 10:04

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2171 ir lydimuosius

Pritarta (už 67, prieš 14, susilaikė 23)

+
2022-12-20 12:01

Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2267(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-20 11:59

Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 5, 8, 10, 22, 23, 25, 27, 30, 45, 68, 74, 75, 77 straipsnių pakeitimo įstatymo papildymo 75(1) straipsniu ir vienuoliktuoju skirsniu ir 69 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2264(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-12-20 11:58

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 22, 23, 25, 25(4), 26(5), 28, 44, 46, 49(1), 96, 98, 99, 107 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju VIII skyriumi įstatymo projektas

XIVP-2263(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-20 11:59

Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 4, 9, 22, 63, 67, 68 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2265(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-20 10:04

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2014(2) ir jo lydimuosius projektus

Nepritarta (už 51, prieš 53, susilaikė 9)

+
2022-12-22 11:15

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2247(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-12-22 11:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

XIVP-2211(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-12-23 10:30

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2200(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-23 10:28

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2198(3) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-12-23 10:31

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2201(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:20

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2392 2023-01-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 1)

+
2022-12-22 11:17

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2325(2) 2022-12-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-12-22 11:27

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45(1), 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2179(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Ažubalio pataisos svarstymo

Pritarta (už 31, prieš 20, susilaikė 25)

+
2022-12-22 14:55

Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-886(2) 2022-11-25

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-02-09 15:40

Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2411 2023-02-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 65, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-21 11:55

Elektroninių ryšių įstatymo Nr.IX-2135 1 priedo papildymo įstatymo projektas

XIVP-2402 2023-01-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 63, prieš 3, susilaikė 45)

+
2023-03-10 13:56

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 58, prieš 9, susilaikė 14)

+
2022-12-22 15:34

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 3)

+
2022-12-22 14:50

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26 ir 30 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2341 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 79, prieš 1, susilaikė 16)

+
2022-12-22 11:50

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (patikslintas)

XIVP-2294(3) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 1)

+

Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.

Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.