A
A
A
Neįgaliesiems
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d.

Virginijus PIKTURNA

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 

 

Virginijus Pikturna
1992 m. | Fotografas nenurodytas 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo archyvas

 

1961 m. kovo 23 d. – gimė Jurjonų kaime Klaipėdos rajone.

Mokėsi Palangos 1-oje vidurinėje mokykloje.

1984 m. – baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija), įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

Nuo 1984 m. – dirbo Kretingos miškų ūkio gamybiniame susivienijime miškininku.

1985–1990 m. –Kretingos rajono komjaunimo komiteto sekretorius.

1988–1990 m. – Kretingos Jaunimo kūrybinio susivienijimo pirmininkas.

1985–1990 m. – dalyvavo Lietuvos kultūros fondo Kretingos rajono rėmimo grupės, Žaliųjų judėjimo veikloje.

1990 m. kovo 8 d. – išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Kretingos rinkiminėje apygardoje Nr. 73.

1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Nuo 1990 m. kovo 17 d. – Laikinosios komisijos Lietuvos piliečių, tarnaujančių TSRS ginkluotose pajėgose grąžinimo klausimams spręsti narys, nuo 1990 m. kovo 20 d. – nuolatinės Gamtos apsaugos komisijos narys, nuo 1990 m. birželio 12 d. – Politinių partijų ir visuomeninių organizacijų nuosavybės klausimams spręsti komisijos narys, nuo 1991 m. balandžio 10 d. – Aukščiausios Tarybos trečiosios sesijos posėdžių balsų skaičiavimo komisijos narys. 1991 m. lapkričio 19 d. – paskirtas Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos nariu. Priklausė Liberalų frakcijai, buvo Lietuvos liberalų sąjungos tarybos narys.

1992–1993 m. – Lietuvos Investicijų banko viceprezidentas, valdybos narys

1993 m. – Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos tarybos narys.

1994–1995 m. –studijavo ir dirbo konsultantu Mastrichte (Nyderlandai), Londone (Jungtinė Karalystė).

1995–1997 m. – Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) Demokratinių institucijų tyrimų programos stipendininkas.

1995–1997 m. – Masinių informacijos priemonių tyrimo instituto (OMRI) Monitoringo grupės vadovas (specializacija – ekonominė plėtra buvusių Tarybų Sąjungos šalių).

1997–2007 m. – Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo (RFE/RL) informacijos ir analizių skyriaus vadovas Prahoje (Čekija).

Nuo 2008 m. – dirbo tose pačiose pareigose Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo centrinėje būstinėje Vašingtone (JAV).

2011 m. – pagal naujai įsigaliojusią tvarką neteko Lietuvos pilietybės, nes nuo 2002 m. gyvendamas Vašingtonte (JAV), priėmė šios šalies pilietybę. Šiuo metu politinėje veikloje nedalyvauja.

2000 m. liepos 1 d. – apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato Virginijaus Pikturnos (Kretingos rinkimų apygarda Nr. 73) vardinio balsavimo „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ kortelė
Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. F. 2, ap. 1, b. 17, l. 82 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2021-10-05 20:14
   Žydrūnas Mačiukas