Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Laisvės gynėjų dienai atminti skirti iškilmingi Seimo posėdžiai1991 m. kovo 11 d. iškilmingas posėdis, skirtas 1991 m. sausio 13-osios aukoms pagerbti1992 m. sausio 12 d. iškilmingas posėdis1993 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis1994 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis1995 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis1996 m. sausio 12 d. iškilmingas posėdis, skirtas 5-osioms metinėms1997 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis1998 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis1999 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2000 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2001 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis, skirtas 10-osioms metinėms2002 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2003 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2004 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2005 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2006 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis, skirtas 15-osioms metinėms2007 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2008 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2009 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2010 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis2011 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas, skirtas 20-osioms metinėms2012 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2013 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2014 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2015 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2016 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas, skirtas 25-osioms metinėms2017 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2018 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2019 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2020 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2021 m. sausio 13 d. minėjimas, skirtas 30-osioms metinėms2022 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas2023 m. sausio 13 d. iškilmingas minėjimas

1994 m. sausio 13 d. iškilmingas posėdis

Apie 1994 m. sausio 13 d. iškilmingą Lietuvos Respublikos Seimo posėdį

1994 m. sausio 13 d. vyko iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo posėdis, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Posėdis vyko Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, Plenarinių posėdžių salėje (dabar – Kovo 11-osios Akto salė). Posėdžio pradžioje tylos minute buvo pagerbtas visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas. 

 

 

Posėdžiui pirmininkavo

Česlovas JURŠĖNAS, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas;

Aloyzas SAKALAS, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas.

 

 

Posėdyje kalbėjo

Česlovas JURŠĖNAS, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas; 

Andrius KUBILIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tėvynės Sąjungos – konservatorių frakcijos atstovas; 

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS, Lietuvos Respublikos Prezidentas. 

 

 

Posėdžio metu buvo įteikti valstybės apdovanojimai

Iškilmingo posėdžio metu buvo įteikti valstybės apdovanojimai – Sausio 13-osios atminimo medaliai – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams 1991 m. sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynusiems Lietuvos valstybės nepriklausomybę, prisidėjusiems prie Lietuvos Respublikos tarptautinio pripažinimo – žurnalistams, krašto apsaugos pareigūnams, policininkams, medikams, asmenims nukentėjusiems ginant saugomus valstybės objektus. Apdovanojimai buvo įteikti remiantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais ir Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais. Juos perskaitė Lietuvos Respublikos ordinų kancleris Andrius Meškauskas. Apdovanojimus įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.

 

Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanotas užsienio pilietis: 

Renatas ABDULINAS, informacijos agentūros „Interfaks“ politinės informacijos skyriaus direktorius, Rusija. 

 

Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanoti Lietuvos Respublikos piliečiai: 

Karolis BURNEIKA, Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos studentas, 

Elvyra PRETKIENĖ, Vilniaus miesto gyventoja, 

Loreta SLAVINSKAITĖ, Vilniaus miesto gyventoja, 

Rimvydas MAČĖNAS, atsargos kapitonas, buvęs Krašto apsaugos ministerijos pareigūnas, 

Irena Teresė ALEKNAVIČIENĖ, vyresnioji leitenantė, Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento skyriaus viršininkė, 

Antanas DULEVIČIUS, pulkininkas, Krašto apsaugos ministerijos generalinis inspektorius, 

Vincentas KARUTIS, Vilniaus miesto 25-ojo pašto viršininkas, 

Voldemaras LIUTKEVIČIUS, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Apsaugos policijos valdybos rinktinės „Skydas“ inspektorius, 

Kostas LUKOŠIŪNAS, jaunesnysis puskarininkis, Lauko kariuomenės brigados inžinerinės įrangos sandėlininkas, 

Narimantas MARKEVIČIUS, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto rezidentas, 

Zigfridas ORENTAS, pulkininkas, Lauko kariuomenės brigados vado pavaduotojas, 

Piotras RINKEVIČIUS, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Policijos valdybos rinktinės „Skydas“ jaunesnysis inspektorius, 

Algis SLAVINSKAS, leitenantas, Lauko kariuomenės brigados Operatyvinio skyriaus vyresnysis specialistas. 

 

 

Posėdyje dalyvavo Lietuvos ir užsienio valstybių atstovai 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę giminės ir artimieji, taip pat 1991 m. sausį nukentėjusieji nuo Sovietų Sąjungos agresijos, 1991 metais Lietuvos pasienyje nužudytų Lietuvos Respublikos pareigūnų artimieji, Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys, Lietuvos bažnyčių hierarchai ir jų atstovai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, Seimui atskaitingų institucijų ir Vilniaus miesto savivaldybės vadovai.

Užsienio valstybių atstovai 

Užsienio valstybių ambasadoriai, generaliniai konsulai, laikinieji reikalų patikėtiniai Lietuvoje. 

 

 


 

 

1994 metų Laisvės gynėjų dienos minėjimas Vilniuje

1994 m. sausio 12 d. vakare prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato buvo uždegti atminimo laužai.  

Vidurnaktį vyko gedulingos muzikos koncertas Šv. Jonų bažnyčioje.  

1994 m. sausio 13 d. 10 val. vyko iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo posėdis, kurio metu grupei Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių buvo įteikti valstybės apdovanojimai. Po iškilmingo minėjimo, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės vadovai susitiko su 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę giminėmis ir artimaisiais, taip pat su asmenimis 1991 m. sausį nukentėjusiais nuo Sovietų Sąjungos agresijos ir su 1991 metais Lietuvos pasienyje nužudytų Lietuvos Respublikos pareigūnų artimaisiais. 

1994 m. sausio 13 d. 12 val. vyko bėgimas „Gyvybės ir mirties taku“ nuo Antakalnio kapinių iki Vilniaus televizijos bokšto.

1994 m. sausio 13 d. 12.30 val. buvo aukojamos Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias koncelebravo ir pamokslą pasakė arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Po Mišių iš arkikatedros į Antakalnio kapines ėjo tikinčiųjų eisena, nešanti Dievo Motinos skulptūrėlę, prie kurios žmonės meldėsi 1991 m. sausio 13-osios naktį Nepriklausomybės aikštėje ir kuri buvo saugoma Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmuose.  

1994 m. sausio 13 d. 14.30 val. vyko žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse. Jose dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės vadovai, užsienio šalių ambasadoriai. Maldą už žuvusius kalbėjo ir kapus pašventino vyskupas Juozapas Tunaitis. Skambant karinio orkestro atliekamam Lietuvos valstybės himnui, žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas garbės salvėmis. 

Laisvės kovotojų atminimas taip pat buvo pagerbtas jų amžinojo poilsio vietose kituose Lietuvos miestuose – Kėdainiuose, Kaune , Marijampolėje. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas su kitais oficialiais asmenimis padėjo gėlių prie koplytstulpio Gintaro Žagunio žuvimo vietoje Šalčininkų rajone, Krakūnų kaime. Gėlės taip pat buvo padėtos Medininkų pasienio poste, kur buvo nužudyti Lietuvos valstybės sieną saugoję Lietuvos Respublikos pareigūnai, taip pat prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų – kario savanorio Artūro Sakalausko žūties vietoje.

 

 

 

Šaltiniai ir literatūra: 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu“, Vilnius, 1992 m. vasario 12 d. Nr. I-2326, Teisės aktų registras, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CDA7009E53E1

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu“, Vilnius, 1992 m. birželio 10 d. Nr. I-2626, Teisės aktų registras, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.840DF0F23C19

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu“, Vilnius, 1994 m. sausio 11 d. Nr. 205, Teisės aktų registras, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5370C6C47316

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu“, Vilnius, 1993 m. balandžio 7 d. Nr. 33, Teisės aktų registras, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47DB0766D3CA

Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingo posėdžio stenograma, 1994 m. sausio 13 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.237229 

Žinios iš Lietuvos – Elta. Lietuvoje atšvęsta Laisvės gynėjų diena, Draugas, 1994, sausio 14, p. 1.

 

 

Parengė Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius