Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
XII Seimas (2016–2020 m.)

Seimo nario L. Stacevičiaus pranešimas: „Daugiabučių namų administravimo perspektyvos ir iššūkiai“

2018 m. liepos 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Lauro Stacevičiaus iniciatyva parlamente įvyko diskusijų ciklas, kurio metu aptartos svarbiausios su daugiabučių namų priežiūra, jų bendrojo naudojimo patalpų valdymu susijusios problemos. Trijuose renginiuose dalyvavo ministerijų, parlamento, bendrijų, asociacijų, gyventojų atstovai bei kiti asmenys, kuriems rūpi daugiabučiuose gyvenančių žmonių problemos.

Pasak L. Stacevičiaus, „tokios diskusijos poreikis kilo siekiant aptarti kylančias teisės aktų nuostatų įgyvendinimo problemas, identifikuoti galimas spragas, padėti siekti bendrųjų teisėkūros tikslų bei tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kuris numato būtinybę sudaryti visuomenei galimybę prisidėti prie teisės aktų projektų turinio rengimo, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas“.

Skirtingų suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių pasiūlymai aptariama tema išsiskyrė, todėl būtina trumpai paminėti kelis pagrindinius akcentus. Galima išskirti pasiūlymus, kurie padėtų apsaugoti gyventojų interesus ir užtikrintų skaidrų daugiabučių namų naudojimo objektų administravimą.

 

Gyventojai nukenčia, nes daugiabučių namų administratoriai, bendrijos valdymo organai (bendrijų pirmininkai) neretai nevykdo savo tiesioginių funkcijų

 

Seimo nariui L. Stacevičiui inicijavus diskusiją ir atkreipus dėmesį į didėjantį gyventojų skundų skaičių, Aplinkos ministerija atliko savivaldybių apklausą, kurios metu buvo nustatyta, kad daugiabučių namų administratoriai, pažeidę teisės aktų nuostatas, t. y.  neatlikdami jiems paskirtų funkcijų ir pereigų arba jas atlikdami netinkamai, tik retais atvejais sulaukia atsakomybės.

 

Aplinkos ministerija nustatė, kad bendrijos valdymo organai per metus vidutiniškai padaro 1800 pažeidimus, tokius kaip:

1. Netinkamas namo techninės priežiūros organizavimas ir vykdymas.

2. Neteikiama informacija apie įvykusius susirinkimus, balsavimus raštu, vykdytus pirkimus.

3. Neperrenkami valdymo organai.

Tiesioginių daugiabučių namų administratorių veiklos pažeidimų padaroma per 1400, kurių pobūdis:

1. Neteikiama informacija, nevykdomi teisėti reikalavimai.

2. Kaupiamos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

3. Netvirtinami ilgalaikiai ir metiniai planai.

 

Poreikis griežčiau reglamentuoti daugiabučių namų administratorių, bendrijų valdymo organų priežiūrą, atsakomybę ir atskaitomybę egzistuoja

 

Apibendrinant valdytojų veiklos priežiūros rezultatus, taikytas administracines poveikio priemones, jų mastą ir santykį su nustatytais pažeidimais, pastebimas ne baudžiamumas šioje srityje, lemiantis valdytojų, kaip stipriosios pusės, dominavimą, butų ir kitų patalpų savininkų teisėtų interesų ir lūkesčių nepaisymą. Todėl diskusijose pasiūlyta sureglamentuoti teisinę bazę taip, kad daugiabučių namų administratoriams, bendrijų pirmininkams būtų keliami kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tokiu būdu būtų užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė ir apsaugoti vartotojų, kaip silpnesniosios pusės, interesai.

Įvardinta galima bendrojo naudojimo objektų administratorių piktnaudžiavimo galimybė ir siūlymai tam užkirsti kelią.

„Šiuo metu administratoriai organizuoja su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus bei sudaro tokių paslaugų pirkimo sutartis. Tai neretai kelia problemų, nes atsiranda saviveikla arba konkursai vykdomi ne visai skaidriai, todėl sieksime įvesti papildomus saugiklius, padėsiančius išvengti galimo interesų konflikto perkant paslaugas iš prioritetinių įmonių“, – sako L. Stacevičius.

 

Supaprastintos bendrijų funkcijos

 

Siekiant išvengti bendrijų valdymo chaotiškumo ir jį padaryti aiškesnį bei paprastesnį negu yra šiuo metu – pasiūlyta mažinti bendrijų apimtis, t. y. pasiūlyta nustatyti, kad viena bendrija galėtų vienyti tik vieną namą. Toks reglamentavimas sudarytų sąlygas paprastesniam butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimui bendrojo naudojimo objektų valdymo ir disponavimo klausimais, kas neretai tampa tikru išbandymu sprendžiant klausimus bendrijose, vienijančiose du ir daugiau namų. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – viena bendrija, vieno namo valdytoja. Bendrijoms išliks teisė sudaryti sutartis dėl paslaugų pirkimo (pavyzdžiui, teritorijos priežiūros), todėl siūlomas reguliavimas ne tik kad neturėtų padidinti bendrojo naudojimo objektų administravimo kaštų, tačiau savininkai patys spręs, kokias paslaugas jiems reikia pirkti ir už kiek.

Neretais atvejais susirūpinimą kelią administratorių kišimasis, informacijos neteikimas ar kitoks trukdymas savininkų iniciatyvai steigti bendrijas, o jas įsteigus, administratoriaus veiksmai stabdant/neperduodant su namu susijusius dokumentus, sukauptas lėšas ir ataskaitas, liečiančias jų panaudojimą. Todėl svarbu užtikrinti sklandų bendrijų steigimą, parengiant pavyzdinius dokumentus, priėmimo ir perdavimo aktų formas, apibrėžti informacijos pateikimo ir dokumentų perdavimo terminus bei numatyti atitinkamas poveikio priemones trukdantiems administratoriams.

 

Problemoms spręsti – naujas teisinis reguliavimas

 

Numatomi esminiai pakeitimai – skaidresnė ir aiškesnė daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir remonto darbų organizavimo tvarka, valdytojų kvalifikacijos reglamentavimas, konkurencijos skatinimas, aiškus atskaitomybės ir atsakomybės apibrėžimas, valdytojų veiklos ir priežiūros kontrolės stiprinimas, gyventojų informuotumo didinimas, – pagrindiniai klausimai, į kuriuos šiandien būtina sutelkti dėmesį. Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia naują Bendrosios nuosavybės valdymo įstatymo projektą, kuriuo numatoma kompleksiškai šias problemas spręsti.

Ministerijos iniciatyva jau dabar pakeista techninės priežiūros organizavimo tvarka bei patvirtinta techninės priežiūros tarifo skaičiavimo metodika. Vienas esminių pakeitimų – atskirti namo būklės stebėjimo ir smulkių defektų šalinimo darbai. Pagal naująją tvarką, priešingai nei buvo anksčiau, pastebėti remonto darbai bus atliekami pagal poreikį ir apskaitomi pagal faktines sąnaudas apie tai informuojant konkretaus namo butų savininkus.

Taip pat parengtos pavyzdinių valdytojų veiklos priežiūros taisyklių pataisos, pagal kurias būtų įvedami planiniai valdytojų veiklos patikrinimai, kurių tikslas – surinkti ir įvertinti informaciją apie valdytojo veiklą teikiant bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, ir suteikti jam metodinę pagalbą. Šių pakeitimų tikslas – skaidresnė ir efektyvesnė valdytojų kontrolė.

 

Pirmoji pagalba – švietimas

 

Pagrindinis siūlymas – daugiabučių namų savininkus nuolat šviesti, mokyti, informuoti apie jų teises. Seimo narys mano, kad padidinti gyventojų informuotumą būtų galima per metus bent kelis kartus rengiant mokymus ar kursus, kuriuose būtų aptariamos naujausios tendencijos, pokyčiai įstatymuose, teisėse, pareigose ir kt.

Siūloma išleisti atmintines/metodines knygeles, kurias galima būtų išdalinti butų savininkams, kad prireikus šie turėtų reikiamą informaciją.

L. Stacevičius, siekdamas daugiabučių namų administravimą padaryti lengvesnį, skaidresnį ir aiškesnį, toliau inicijuos galimus veiksmus šiais klausimais.

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

 

 

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys

Lauras Stacevičius

Tel. (8 5) 239 6601, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-07-03 10:42
   Monika Kutkaitytė