Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Ekonomikos komitetas

Ekonomikos komiteto veikla

Komitetas, pagal kompetenciją dalyvaudamas teisėkūroje, yra atsakingas už Lietuvos ūkio (ekonomikos) valstybinio reguliavimo energetikos, susisiekimo (oro, vandens, geležinkelių, kelių), transporto infrastruktūros, logistikos, investicijų, pramonės, prekybos, paslaugų, verslo ir turizmo srityse, valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir privatizavimo, viešųjų pirkimų ir laisvųjų ekonominių zonų, ūkio subjektų veiklos (įmonių steigimo, registravimo, veiklos, reorganizavimo, konkurencijos, bankroto), valstybės ir privataus kapitalo partnerystės (koncesijų), viešųjų įstaigų veiklos, informacinės visuomenės, aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos darnios bei pažangios plėtros, valstybės technologinio modernizavimo, komunikacijų valdymo ir modernizavimo, informacinių išteklių ir ryšių infrastruktūros valdymo ir jų saugos teisinį reguliavimą, aukštųjų technologijų, inovacijų bei technologijų strategines reformas, informacinio saugumo politikos formavimą, ilgalaikės strateginės valstybės aukštųjų technologijų, inovacijų ir technologinės raidos vizijos kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat už tinkamą šias sritis reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

Be to, komitetas atlieka ūkio valdymo ir kontrolės institucijų (Energetikos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos) veiklos parlamentinę kontrolę, nagrinėja, kaip naudojami šių institucijų ir įstaigų įgyvendinamoms programoms ir investiciniams projektams skirti valstybės biudžeto asignavimai, taip pat vykdo kitus Seimo statute nustatytus komiteto įgaliojimus.

Komitetas rengia išvažiuojamuosius posėdžius į valstybės institucijas ir įstaigas. Tai suteikia galimybę susipažinti su realia padėtimi tiksliau ją įvertinti, kartu su valstybės ir vietos valdžios institucijų ir įstaigų atstovais ieškoti problemų sprendimo ir teisės aktų tobulinimo galimybių.

Komitetas glaudžiai bendradarbiauja su atskiras komiteto veiklos sritis atstovaujančiomis asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.

Sesijos metu eiliniai komiteto posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per savaitę - trečiadieniais, prireikus – ir penktadieniais. Komiteto posėdžiai paprastai yra atviri, išskyrus atvejus, kai svarstomi tam tikri su ES reikalais susiję klausimai.

Komitetas posėdžiauja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo komiteto pirmininko profesoriaus Kazimiero Antanavičiaus (1937–1998) vardu pavadintoje salėje (Seimo III rūmai, 220 kab.).

Komitetas nuolat plečia tarpparlamentinius ryšius. Ypač draugiški ilgamečiai ryšiai komitetą sieja su Estijos Respublikos parlamento Ekonomikos reikalų komitetu, dalykiškai bendradarbiaujama ir su Latvijos bei kitų valstybių parlamentų atitinkamais komitetais.

Komiteto veikla reglamentuojama Seimo statuto 60 straipsnyje.